Роз’яснення про порядок здійснення іноземних інвестицій

0

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

Департамент валютного регулювання

Л И С Т

04.06.2010  N 13-215/2974-9413

Територіальним управлінням Національного банку України, банкам та їх філіям, Асоціації українських банків, Асоціації “Український кредитно-банківський союз ”

Роз’яснення про порядок здійснення іноземних інвестицій

Національний банк України на  численні  запити  уповноважених  банків    та    їх    клієнтів    щодо    застосування    положень  нормативно-правових  актів  Національного   банку   України,   які  регулюють питання здійснення іноземного інвестування в Україну,  у  зв’язку з  набранням  чинності  Закону  України   від   27.04.2010  N 2155-VI  (  2155-17  ) “Про внесення змін до деяких законодавчих  актів  України   щодо   стимулювання   іноземних   інвестицій   та  кредитування” (далі – Закон N 2155), роз’яснює наступне.

Законом N   2155   (   2155-17  )  були  скасовані  тимчасові  обмеження, що були  передбачені  Законом  України  від  23.06.2009  N 1533-VI ( 1533-17 ) “Про внесення змін до деяких законів України  з метою подолання негативних наслідків фінансової кризи”,  а  саме  скасовані  норми,  які  обмежували здійснення іноземних інвестицій  виключно  у  гривнях  та  через  інвестиційні  рахунки,  відмінено  обов’язковість   державної   реєстрації  іноземних  інвестицій  та  анульовані   повноваження   Національного   банку   України   щодо  проведення цієї реєстрації.

Національний банк   України   з   метою   приведення  власної  нормативно-правової бази  у  відповідність  з   Законом   N   2155  ( 2155-17 ) готує проект відповідних змін,  а саме, передбачається  внесення змін до Положення про порядок іноземного  інвестування  в  Україну(1)  (  z0947-05 ) (далі – Положення N 280),  Положення про  порядок та  умови  торгівлі  іноземною  валютою(2)  (  z0950-05  )  (далі –  Положення  N  281)  та  скасування  Положення про порядок  державної  реєстрації  Національним   банком   України   іноземних  інвестицій(3).

_______________        (1) Затверджене  постановою  Правління  Національного   банку  України  від  10.08.2005  N  280  (  z0947-05  ) і зареєстроване в  Міністерстві  юстиції  України  29.08.2005  за  N  947/11227   (із  змінами).

(2) Затверджене   постановою  Правління  Національного  банку  України від 10.08.2005 N  281  (  z0950-05  )  і  зареєстроване  в  Міністерстві   юстиції  України  29.08.2005  за  N  950/11230  (із  змінами).

(3) Затверджене  постановою  Правління  Національного   банку  України  від  23.12.2009  N  762  (  z0195-10 ) та зареєстроване в  Міністерстві юстиції України 01.03.2010 за N 195/17490.

Що стосується застосування вимог Положення N 280 ( z0947-05 )  у  даний час (тобто,  з 15.05.2010(4) до моменту набрання чинності  відповідних змін до нормативно-правових актів Національного  банку  України), то   враховуючи  вимоги  статті  8  Конституції  України  ( 254к/96-ВР ),  статті 56 Закону України “Про  Національний  банк  України” (  679-14  ),  статті  391 Господарського кодексу України  ( 436-15 ) та  статті  2  Закону  України  “Про  режим  іноземного  інвестування” ( 93/96-ВР ), повідомляємо, що додатково до переліку  операцій,  передбачених   Положенням   N   280   (   z0947-05   ),  дозволяється:

_______________        (4) Дати набрання чинності Закону N 2155 ( 2155-17 ).

1) для здійснення іноземних інвестицій в  Україну  іноземному  інвестору  перераховувати  іноземну  валюту  1 групи Класифікатора  іноземних валют та банківських металів(5) ( v0521500-98 ) (далі  –  іноземна валюта):

_______________        (5) Затверджений  постановою  Правління  Національного  банку  України  від  04.02.98  N 34 ( v0521500-98 ) (у редакції постанови  Правління Національного  банку  України  від  02.10.2002   N   378  ( z0841-02   ),  зареєстрованої  в  Міністерстві  юстиції  України  24.10.2002 за N 841/7129, із змінами).

– із-за   кордону   на   поточний   рахунок резидента(6) (без  використання інвестиційного рахунку);

_______________        (6) Для   уповноважених  банків  –  на  їх  кореспондентський  рахунок.  Зазначене стосується також інших операцій,  наведених  у  цьому роз’ясненні.

– з  його  інвестиційного   рахунку   на   поточний   рахунок  резидента, інвестиційний рахунок іншого іноземного інвестора та на  поточний рахунок,  відкритий в уповноваженому банку для ведення  в  Україні  спільної інвестиційної діяльності іноземним інвестором та  резидентом без створення юридичної особи;

– на     вкладний     (депозитний)     рахунок     іноземного  інвестора-юридичної  особи  в   уповноваженому   банку   з   метою  формування   інвестиційного   вкладу   з   інвестиційного  рахунку  зазначеного інвестора та  з  його  власних  рахунків  за  кордоном  [кошти  в  іноземній  валюті  з  вкладного  (депозитного)  рахунку  іноземного інвестора,  на  якому  розміщено  інвестиційний  вклад,  можуть  повертатися на його власні інвестиційні рахунки та на його  рахунки за кордоном];

2) для  повернення  іноземної інвестиції,  а також прибутків,  доходів,  інших  коштів,  одержаних   іноземним   інвестором   від  інвестиційної   діяльності   в  Україні,  перераховувати  іноземну  валюту:

– з  поточного  рахунку  резидента  на  інвестиційний рахунок  іноземного інвестора в уповноваженому банку;

– з    інвестиційного   рахунку   іноземного   інвестора   на  інвестиційний рахунок іншого іноземного інвестора;

– з поточного рахунку,  відкритого в уповноваженому банку для  ведення в  Україні  спільної  інвестиційної  діяльності  іноземним  інвестором   та  резидентом  без  створення  юридичної  особи,  на  інвестиційний рахунок цього іноземного інвестора.

Наявність індивідуальної ліцензії Національного банку України  на  використання  іноземної  валюти на території України як засобу  платежу для проведення зазначених  у  цьому  роз’ясненні  валютних  операцій не вимагається.

Крім того,  у випадку якщо іноземний інвестор не зареєстрував  іноземну  інвестицію  відповідно  до  положень  статті  13  Закону  України “Про режим іноземного інвестування” ( 93/96-ВР ),  купівля  та/або  перерахування  у  даний  час  іноземної  валюти  з   метою  повернення  такої  іноземної  інвестиції  дозволяється без подання  документа,  виданого державним органом,  що  підтверджує  державну  реєстрацію іноземної інвестиції (інформаційного повідомлення),  за  умови наявності  при  цьому  письмового  підтвердження  іноземного  інвестора   про   відсутність   факту  державної  реєстрації  цієї  інвестиції та інших документів,  передбачених пунктом  2  глави  3  розділу II Положення N 281 ( z0950-05 ).

При цьому  зауважуємо,  що  уповноваженими  банками  має бути  забезпечений  належний  контроль  за  проведенням   вищезазначених  операцій відповідно   до   вимог  законодавства  України,  зокрема  пункту 3.9 Положення N 280  (  z0947-05  )  та  режимів  рахунків,  визначених  Інструкцією  про  порядок  відкриття,  використання  і  закриття рахунків   у   національній   та   іноземних   валютах(7)  ( z1172-03 ).

_______________        (7) Затверджена  постановою  Правління  Національного   банку  України  від  12.11.2003  N  492  (  z1172-03  ) і зареєстрована в  Міністерстві  юстиції  України  17.12.2003  за  N  1172/8493   (зі  змінами).

З урахуванням вищенаведеного, роз’яснення Національного банку  України від 10.12.2009 N 13-215/7968-22877 ( v2287500-09 ) втрачає  чинність.

Перший заступник Голови                             А.В.Шаповалов

Поділитися.