Розпорядження № 226 Про формування громадянської культури та підвищення рівня толерантності у суспільстві

0

Україна

МИКОЛАЇВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

27.06.2014                   Миколаїв                         № 226

 

Про формування громадянської культури та підвищення рівня толерантності у суспільстві

Відповідно до ст.22 Закону України «Про місцеві державні адміністрації, на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2012 року № 236‑р «Про затвердження плану заходів щодо формування громадянської культури:

1. Затвердити план заходів із формування громадянської культури та підвищення рівня толерантності у суспільстві згідно з додатком.

2. Сільським, селищному та міському голові, керівникам управлінь, відділів, секторів райдержадміністрації та служб району, редактору газети „Громада”, редактору районної радіоредакції забезпечити своєчасне виконання плану заходів, затвердженого цим розпорядженням.

3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника голови районної державної адміністрації Петра Боровця.

Голова районної державної

адміністрації                                        В.Я.Шимко

 

Додаток

до розпорядження  голови

райдержадміністрації

27.06.2014            № 226

План заходів
із формування громадянської культури та підвищення
рівня толерантності у суспільстві

1. Забезпечувати оперативне  інформування населення про результати роботи центральних органів виконавчої влади, обласної державної адміністрації та районної державної адміністрації.

Управління, відділи, сектори райдержадміністрації та служби району

Постійно

2. Сприяти запровадженню циклів  радіопередач, рубрик у друкованих засобах масової інформації та  Інтернет-ресурсах  державних органів і громадських організацій, які сприятимуть веденню соціального діалогу.

Районна газета „Громада”, районна радіоредакція,  сектор інформаційної діяльності та  комунікацій з громадськістю райдержадміністрації

Постійно

3. Виготовляти, поширювати та розміщувати соціальну рекламу, спрямовану на підвищення рівня толерантності в суспільстві.

Сільські, селищний та міський голови,
відділи, сектори, управління  райдержадміністрації та служби району

Постійно

4. Проводити за участі представників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, інститутів громадянського суспільства конференції, семінари, зустрічі, засідання „круглого столу” з найважливіших питань суспільного життя, а також соціологічні опитування населення.

Сільські, селищний та міський голови,
відділи, сектори, управління та служби району

Щоквартально

5. Проводити моніторинг місцевих друкованих засобів масової інформації усіх форм власності з метою виявлення повідомлень, що можуть призвести до розпалювання національної, расової, релігійної ворожнечі та нетерпимості до особи і за його результатами вживати необхідних заходів реагування.

Сектор інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю райдержадміністрації

Постійно

6. Організовувати та вживати заходів щодо патріотичного та правового виховання учнівської молоді, зокрема проводити дні та тижні правових знань.

Відділ освіти райдержадміністрації

Постійно

7. Забезпечувати оперативний розгляд консультативно-дорадчими органами питань, несвоєчасне вирішення яких може призвести до виникнення суспільної напруженості. За результатами такого розгляду вживати необхідних заходів.

Сільські, селищний та міський голови,
Відділи, сектори, управління райдержадміністрації та служби району

Постійно

8. Проводити зустрічі з представниками громадських організацій національних меншин з актуальних питань їх діяльності, а також консультації та зустрічі із представниками релігійних організацій щодо оптимізації роботи, спрямованої на виховання віруючих у дусі поваги до громадян, які не сповідують релігії, та до віруючих інших віросповідань.

Відділ культури і туризму, охорони культурної спадщини, культурних цінностей, національностей і релігій райдержадміністрації

Постійно

9. Проводити напередодні відзначення державних свят і пам’ятних дат, проведення інших масових заходів зустрічі із представниками інститутів громадянського суспільства з метою прийняття за їх результатами звернень до населення щодо недопущення конфліктів.

Сільські, селищний та міський голови,

відділи, сектори, управління райдерж-адміністрації та служби району

Постійно

10. Підтримувати ініціативи інститутів громадянського суспільства у проведенні заходів до днів національної культури, національних свят, а також культурно-мистецьких акцій, спрямованих на формування толерантності, поваги до культури, історії, звичаїв і традицій представників різних національностей.

Сільські, селищний та міський голови;

відділ культури і туризму, охорони культурної спадщини, культурних цінностей, національностей і релігій; сектор інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю райдержадміністрації

Постійно
Керівник апарату районної

державної адміністрації                                                                                  О.Т.Чупик

Поділитися.