ПРОТОКОЛ № 3 засідання Громадської ради при Миколаївській районній державній адміністрації

0

ПРОТОКОЛ № 3
засідання Громадської ради при
Миколаївській районній державній адміністрації

Малий зал засідань Миколаївської РДА
27 липня 2018 року 15.10 год.

Реєстрація учасників.

У засіданні Громадської ради при Миколаївській РДА прийняли участь як запрошені представники Громадської ради при Львівській ОДА:
– заступник голови Громадської ради при Львівській ОДА Ільків Василь Ярославович (Львівське обласне об’єднання роботодавців «Добробут»);
– заступник голови Громадської ради при Львівській ОДА Бойчишин Лідія Михайлівна (ГО «Національне екологічне бюро»).

До початку роботи засідання Громадської ради при Миколаївській РДА надано слово запрошеним особам.
Бойчишин Л.М. у вступному слові повідомила учасникам засідання про основні напрямки роботи Громадської ради при Львівській ОДА, участь громадських організацій у об’єднання спільних зусиль для побудови громадянського суспільства, створення умов для роботи територіальних громад, вплив на формування бюджету та подання громадськими організаціями проектів, про проблемні питання впровадження проектів по екологічних напрямках.
Зокрема, громадськими організаціями Львівщини у 2018 році виставлено на обговорення 14 проектів екологічного напрямку, які будуть слугувати збереженню територій, серед яких у Миколаївському районі – формування заповіднику «Стільське Горбогір’я». Громадські організації, як ніколи, мають можливість впроваджувати програми, які будуть фінансуватись за кошти державного бюджету. Однією з проблем впровадження проектів чи програм залишається фактор чиновника, якого важко примусити працювати на користь громади. Проте, роль Громадських рад полягає у об’єднанні зусиль на впровадженні таких програм, використання можливості спрощеного отримання необхідної інформації для реалізації та впровадженню проектів, організації громадських слухань по важливих питаннях розвитку територій, системній роботі по оформленню документації.
У своєму виступі Ільків В.Я. вказав на активну роботу членів Громадської ради при Львівській ОДА по об’єднанню інтересів та проблемних питань діяльності Громадських рад як в області так і по Україні, роботи ради у законотворчому напрямку.
Навів приклади роботи Громадських рад Пустомитівського, Мостиського, Буського, Городоцького та Жовківського районів.
Ведеться робота по об’єднанню Громадських рад по всій Україні. На 5 жовтня поточного року за ініціативи Громадської ради при Львівській ОДА заплановано провести у місті Львові З’їзд Громадських рад України.
Громадські ради є тією силою, яка буде формувати роботу державних органів, в тому числі і при здійсненні децентралізації. Громадська рада при Львівській ОДА активно працює над можливими варіантами наповнення бюджету та залишення значного відсотку для територіальних громад.
Зокрема, наведено приклади по відсоткових ставках використання коштів за користування надрами, де до місцевих бюджетів потрапляє лише 5 відсотків таких надходжень. Громадська рада при Львівській ОДА входить із ініціативою про внесення змін до чинного законодавства, яким буде закріплено залишення у місцевих бюджетах як компенсацію за видобуток копалин та надр до 15 відсотків надходжень. Зазначені додаткові кошти у разі надходження будуть предметом контролю Громадськими радами щодо їх використання на різні проекти та програми розвитку територій.

В роботі засідання Громадської ради при Миколаївській РДА прийняв участь Голова міста Миколаєва Щебель А.І.

На початок засідання зареєструвались 17 членів Громадської ради із 33 учасників загального складу, затверджених розпорядженням в.о. Голови Миколаївської РДА № 631 «Про затвердження складу Громадської ради при Миколаївській районній державній адміністрації» 26.12.2017 року.
Відповідно до п. 14 Типового положення про Громадську раду, засідання Громадської ради є правоможним, якщо на ньому присутні не менш як половина її членів від загального складу.
Засідання Громадської ради розпочинає голова Громадської ради при Миколаївській РДА Держило О.М. та оголошує засідання Громадської ради відритими.
У ході засідання додатково прибув та прийняв участь в обговореннях член Громадської ради Стойко Я.М. (ГО «Громадська ініціатива»).
У ході проведення засідання Громадської ради покинули зал засідань: Кончаківська Г.М. (БФ «Меценат») та Маркевич Л.П. (ГО «Батько має право»).
Відмовились брати участь у роботі Громадської ради та приходити на засідання: Богоніс Я.Р. (ЛОБФ «Темп»), Брич Є.-М.М. (ГО «Громадська рада Миколаївщини»).
На засіданні відсутні члени Громадської ради, які повідомили про поважні на це причини: Баранецький З.М., Боднар О.М., Гнатів М.О., Дудич Н.В., Ярош В.Д.
Касічник О.М. (Миколаївське МО ВТ «Просвіта» ім. Т. Шевченка) відсутня, проте повідомила про заміну на наступних засіданнях учасника від Товариства.
Не прибули та не повідомили про причини відсутності: Буряк І.Я., Зубрицький І.Є., Никифорчин Б.Д., Онишко Л.В., Паньків М.І., Свистун В.А.
Держило О.М. повідомив, що Громадською радою при Миколаївській РДА вживалися заходи щодо участі у роботі ради представника від ВГО СГО України «Народна рада». У зв’язку з цим, Громадською радою 10.04.2018 року відповідно до рішення правління Громадської ради скеровано листи у дві адреси, що зазначені у відомостях про ВГО СГО України «Народна рада» – у м. Київ та м. Львів, про заміну учасника замість Леськіва В.Б. – який являється депутатом місцевої ради.
З відділення поштового зв’язку повернуто лист з адресою у м. Львові та письмово повідомлено, що за вказаною адресою ВГО СГО України «Народна рада» ніколи не було. З міста Києва жодних відомостей від ВГО СГО України «Народна рада» не має.
Держило О.М. зазначив, що є неприпустимим неприбуття на засідання без поважних причин ряду учасників громадських організацій, які лише де-юре рахуються у Громадській раді, проте через свою відсутність можуть зривати кворум учасників для відкриття засідання Громадської ради.

Голова Громадської ради Держило О.М. запропонував обрати лічильну комісію.
Від учасників засідання Громадської ради надійшла пропозиція до складу лічильної комісії обрати:
– Залогу Андрія;
– Максимовича Івана.

Голосували: «ЗА» – 16
«ПРОТИ» – 0
«УТРИМАЛИСЬ» – 0
«НЕ ПРОГОЛОСУВАЛИ» – 0

Вирішили:
• Обрати лічильну комісію у складі: Залога А., Максимович І.

Секретар Громадської ради Настасяк О. повідомив, що у голосуванні за членів лічильної комісії прийняло участь лише 16 із 17 присутніх, оскільки, під час виступів запрошених із залу вийшла представник БФ «Меценат» Кончаківська Г.М., яка заявила, що участі у роботі Громадської ради брати не буде, повертатися у зал засідання Громадської ради не буде, вказала, щоб її виключили із списку Громадської ради при Миколаївській РДА.

Головою ради Держилом О.М. запропоновано прийняти порядок денний засідання:
1. Розгляд питання членства у Громадській раді при Миколаївській РДА.
2. Проблемні питання пільгового перевезення у громадському транспорті та транспорті міжміського сполучення.
3. Щодо звернення до органів досудового розслідування у кримінальних провадженнях, що є актуальними та резонансними на території Миколаївського району.
4. Щодо надання доручень правоохоронним органам та місцевого самоврядування по організації перевірки дотримання вимог чинного земельного законодавства дотримання меж територій ОТГ, фактів самовільного захоплення земельних ділянок та самовільного будівництва.
5. Щодо ініціативи по внесенню змін до чинного законодавства по забезпеченню реформ децентралізації державної влади.
6. Щодо оприлюднення даних про сплату акцизного збору по м. Миколаєву.
7. Щодо виділення коштів на 5-й Міжнародний симпозіум скульпторів.
8. Різне.

Голова ради Держило О.М. зазначив, що більшість із цих питань порядку денного розглянуто на засіданнях правління Громадської ради, яким доручено їх включити у порядок денний засідання Громадської ради.

Голосували: «ЗА» – 16
«ПРОТИ» – 0
«УТРИМАЛИСЬ» – 0
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» – 0
Вирішили:
• Затвердити запропонований Порядок денний.

По питанню 1 порядку денного:
1. Доповідає секретар Громадської ради Настасяк О.І.
Питання членства у Громадській раді при Миколаївській РДА врегульоване Положенням про Громадську раду та Регламентом Громадської ради.
Серед підстав припинення членства у Громадській раді при Миколаївській РДА є правила, передбачені п. 10 Положення та п. 6.1 Регламенту, зокрема:
– систематична відсутність члена Громадської ради на її засіданнях без поважних причин (більше ніж два рази підряд);
– подання членом Громадської ради відповідної заяви.
При підготовці до засідання Громадської ради на 27.07.2018 року, окрім опублікування оголошення про проведення засідання на сайті Миколаївської РДА, кожному із членів Громадської ради було зателефоновано.
На розгляд Громадської ради при Миколаївській РДА виноситься питання про припинення членства у Громадській раді з підстав, передбачених п. 10 Положення та п. 6.1 Регламенту, наступних учасників:
1.1. Богоноса Я.Р. (ЛОБФ «Темп»);
1.2. Брича Є.-М.М. (ГО «Громадська рада Миколаївщини»);
1.3. Кончаківської Г.М. (БФ «Меценат»);
1.4. ВГО СГО України «Народна рада».

1.1. У телефонній розмові представник ЛОБФ «Темп» Богоніс Я.Р. заявив Настасяку О.І., що він за власним переконанням не буде приймати участь у роботі Громадської ради при Миколаївській РДА, заборонив йому телефонувати з приводу участі у Громадській раді, відмовився писати заяву про вихід із ради та наголосив, щоб його з приводу участі у Громадській раді при Миколаївській РДА більше не турбували.
Перед Громадською радою ставиться питання припинення членства у Громадській раді при Миколаївській РДА з підстав, передбачених п. 10 Положення про Громадську раду при Миколаївській РДА та п. 6.1 Регламенту Громадської ради при Миколаївській РДА, ЛОБФ «Темп» та його представника – Богоноса Ярослава Романовича.
Голосували: «ЗА» – 13
«ПРОТИ» – 0
«УТРИМАЛИСЬ» – 0
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» – 3
Вирішили:
• Припинити членство у Громадській раді при Миколаївській РДА з підстав, передбачених п. 10 Положення та п. 6.1 Регламенту, ЛОБФ «Темп» та його представника – Богоноса Ярослава Романовича.
Про зміни у складі Громадської ради повідомити Миколаївську РДА для оприлюднення відомостей у встановленому порядку.

1.2. У телефонній розмові представник ГО «Громадська рада Миколаївщини» Брич Є.-М.М. сказав Настасяку О.І., що з приводу виходу із учасників Громадської ради при Миколаївській РДА він уже раніше у грудні 2017 року написав відповідну заяву. Просить її прийняти до уваги та виключити його та його громадську організацію із числа учасників Громадської ради при Миколаївській РДА. Уточнив, що на засідання Громадської ради з’являтися не бажає, участі у роботі ради брати не буде.
В заяві Брича Є.М. від 14.12.2017 року вказано, щоб відкликати його кандидатуру до числа членів Громадської ради при Миколаївській РДА за власним бажанням.
Перед Громадською радою ставиться питання припинення членства у Громадській раді при Миколаївській РДА з підстав, передбачених п. 10 Положення та п. 6.1 Регламенту, ГО «Громадська рада Миколаївщини» та її представника – Брича Євгена-Михайла Михайловича.
Голосували: «ЗА» – 13
«ПРОТИ» – 0
«УТРИМАЛИСЬ» – 0
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» – 3
Вирішили:
• Припинити членство у Громадській раді при Миколаївській РДА з підстав, передбачених п. 10 Положення та п. 6.1 Регламенту, ГО «Громадська рада Миколаївщини» – Брича Євгена-Михайла Михайловича.
Про зміни у складі Громадської ради повідомити Миколаївську РДА для оприлюднення відомостей у встановленому порядку.

1.3. На початку засідання Громадської ради зал покинула представник БФ «Меценат» Кончаківська Г.М., яка заявила, що участі у роботі Громадської ради брати не буде, повертатися у зал засідання Громадської ради не буде, вказала, щоб її виключили із списку Громадської ради при Миколаївській РДА.
Пропонується оголошену заяву Кончаківської Г.М. прийняти до відома та розглянути питання виключення її та БФ «Меценат» з числа членів Громадської ради при Миколаївській РДА.
Перед Громадською радою ставиться питання припинення членства у Громадській раді при Миколаївській РДА з підстав, передбачених п. 10 Положення та п. 6.1 Регламенту, БФ «Меценат» та його представника – Кончаківської Галини Михайлівни.
Голосували: «ЗА» – 13
«ПРОТИ» – 0
«УТРИМАЛИСЬ» – 0
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» – 3
Вирішили:
• Припинити членство у Громадській раді при Миколаївській РДА з підстав, передбачених п. 10 Положення та п. 6.1 Регламенту, БФ «Меценат» та його представника – Кончаківської Галини Михайлівни.
Про зміни у складі Громадської ради повідомити Миколаївську РДА для оприлюднення відомостей у встановленому порядку.

1.4. Громадською радою при Миколаївській РДА проводилися заходи щодо запрошення до участі у роботі ради представника від ВГО СГО України «Народна рада». У зв’язку з цим, Громадською радою 10.04.2018 року відповідно до рішення правління Громадської ради скеровано листи у адреси, що зазначені у відомостях про ВГО СГО України «Народна рада» – у м. Київ та м. Львів, про заміну учасника замість Леськіва В.Б. – який являється депутатом місцевої ради.
З відділення поштового зв’язку повернуто лист з адресою у м. Львові та письмово повідомлено, що за вказаною адресою ВГО СГО України «Народна рада» ніколи не було. З міста Києва жодних відомостей від ВГО СГО України «Народна рада» не має.
Будучи належно повідомленими на сайті Миколаївської РДА та письмово, учасники ВГО СГО України «Народна рада» свого представника для участі у Громадській раді при Миколаївській РДА не подали, про причини неприбуття на засідання ради 28.12.2017 року, 25.01.2018 року та не повідомляли.
Пропонується вважати неприбуття на засідання Громадської ради при Миколаївської РДА представників ВГО СГО України «Народна рада» вчинене без поважних на це причин, що згідно п. 10 Положення та п. 6.1 Регламенту дає підстави припинення членства у Громадській раді при Миколаївській РДА.
Перед Громадською радою ставиться питання припинення членства у Громадській раді при Миколаївській РДА з підстав, передбачених п. 10 Положення та п. 6.1 Регламенту, ВГО СГО України «Народна рада».
Голосували: «ЗА» – 12
«ПРОТИ» – 0
«УТРИМАЛИСЬ» – 1
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» – 3
Вирішили:
• Припинити членство у Громадській раді при Миколаївській РДА з підстав, передбачених п. 10 Положення та п. 6.1 Регламенту, Всеукраїнської Громадської Організації «Спілка громадських організацій України «Народна рада».
Про зміни у складі Громадської ради повідомити Миколаївську РДА для оприлюднення відомостей у встановленому порядку.

1.5. Доповідає Держило О. з пропозицією надати можливість іншим громадським організаціям та об’єднанням вступити до Громадської ради при Миколаївській РДА на місце тих організацій, які вибувають із Громадської ради. Наголошено про дотримання процедури формування та подання документів громадськими організаціями у відповідності до Положення про Громадську раду. Документи необхідно подавати правлінню Громадської ради для попереднього їх вивчення та обговорення перед засіданням Громадської ради.
Голосували: «ЗА» – 13
«ПРОТИ» – 0
«УТРИМАЛИСЬ» – 0
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» – 3
Вирішили:
• Надати можливість громадським організаціям та об’єднанням вступити до Громадської ради при Миколаївській РДА на місце тих організацій, які вибувають із Громадської ради. Правлінню Громадської ради вивчати подані матеріали та готувати їх на засідання Громадської ради.

По питанню 2 порядку денного:
Доповідає Максимович І., у обговоренні прийняли участь Мокрицький О., Мелешко П., Настасяк О., Бойчишин Л., Держило О.
Проблемні питання пільгового перевезення у громадському транспорті та транспорті міжміського сполучення продовжують стояти гостро як у Департаменті транспорту Львівської ОДА, у відповідних відділах районних адміністрацій, так і самих перевізниках.
На державному рівні не врегульоване питання визначення пільгової категорії громадян, які мають право на пільгове перевезення у громадському транспорті та транспорті міжміського сполучення. На спільній нараді перевізників та громадських організацій Синюткою О.М. заявлено , що з усіма перевізниками підписано Меморандум про безкоштовне перевезення, зокрема, учасників АТО та інших категорій, у транспорті. Попри досягнення певних домовленостей, проблему не знято і конфліктні ситуації з перевізниками будуть мати місце.
Першим бар’єром у вирішенні цієї проблеми – це відсутність прозорості у прибутковій частині перевізників. Це зупиняє органи держави проводити компенсаційне фінансування перевізникам за пільгові категорії громадян. Не вирішено питання системи фінансування компенсаційних виплат перевізникам: монетизація, електронний облік перевезень пільговиків, повернення оплати проїзного квитка.
Правлінням Громадської ради рекомендовано громадським організаціям, які мають у своїх членах організацій пільгову категорію громадян, письмово звернутись до Департаменту транспорту при Львівській ОДА щодо надання копій Меморандуму для ознайомлення його з пільговими категоріями громадян.
Бойчишин Л. зазначила, що у Львівській ОДА питання пільгового перевезення громадян стоїть на контролі комісії з транспорту. Вона запропонувала ініціювати звернення кожної із громадських організацій, що має у своєму складі пільгові категорії, до Громадської ради при Львівській ОДА та до Львівської ОДА для того, щоб сформувати робочу групу та обговорити механізми врегулювання зазначеного питання до кінця 2018 року. Необхідно розробляти механізм компенсації з місцевого бюджету за квитки проїзду учасникам Українських політично-визвольних змагань та реабілітованим.
Держило О.М. запропонував представникам Громадської ради при Львівській ОДА самостійно звернутись до голови Львівської ОДА Синютки О.М. з проханням надати текст Меморандуму ОДА з перевізниками, а також через Громадську раду при Львівській ОДА звернутись до голови Львівської ОДА з метою формування звернення до Кабінету Міністрів України про проблеми фінансування програм з пільгового перевезення громадян.
Запропоновано звернутись до Голови Миколаївської РДА та Громадської ради при Львівській ОДА, щоб включити до числа пільгової категорії громадян, що має право пільгового проїзду, воїнів УПА та реабілітованих політв’язнів, розроблення механізму компенсації з місцевого бюджету за квитки проїзду пільгової категорії громадян.
Голосували: «ЗА» – 12
«ПРОТИ» – 1
«УТРИМАЛИСЬ» – 0
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» – 3
Вирішили:
• Звернутись до Голови Миколаївської РДА та Громадської ради при Львівській ОДА з метою розгляду питання включення до числа пільгової категорії громадян, що має право пільгового проїзду, воїнів УПА та реабілітованих політв’язнів, розробки механізму компенсації з місцевого бюджету за квитки проїзду пільгової категорії громадян.

По питанню 3 порядку денного.
Доповідає Настасяк О.
Виступили: Максимович І., Держило О.
Правлінням Громадської ради обговорено факт здійснення правоохоронними органами репресивного тиску на активістів Миколаївського району. Зокрема, о 07.30 год. 16.05.2018 року за домашньою адресою голови Громадської організації «Миколаївська самооборона» Заболотного Л. органами поліції проведено обшук. Обшук проводився працівниками поліції у присутності дітей та інших членів сім’ї і родини. Під час обшуку пред’явлено ухвалу суду про те, що нібито у Заболотного Л. можуть бути знаряддя злочину за допомогою яких вчинено на когось розбійний напад. У свою чергу, працівники поліції оголосили, що вони шукають зброю та наркотики.
При цьому, у ухвалі суду вказано інші предмети, що підлягали виявленню: 3000 дол.США, чорна шкіряна куртка, ноутбук, бензопила, плоскогубці та інше.
Не зважаючи, що такі речі були у будинку та господарських будівлях Заболотного Л., вони навіть не оглядалися працівниками поліції. Слідча поліції, що керувала обшуком, не володіла інформацією, що характеризує Заболотного Л., не знала, що він є волонтером та 37 разів побував у зоні АТО.
Це вказує, що мета обшуку у голови Громадської організації «Миколаївська самооборона» була іншою чим це доводить слідство та зазначає в ухвалі суд.
Відсутність будь-якої інформації від органів слідства щодо неправомірних дій голови Громадської організації «Миколаївська самооборона» Заболотного Л. (вчинення хуліганства, незаконно поводження із зброєю, будь-яких інших протиправних дій), не проведення в подальшому його допиту з приводу відомих обставин, викликає тривогу у громадськості та, на нашу думку, вчинене неправомірно з метою залякування щодо активної позиції громадської організації на факти корупції та бездіяльності правоохоронних органів на факти незаконного видобутку піску та каменю з кар’єрів, вирубок лісу, порушення у торгівлі алкоголем та ухиленням від сплати податків тощо.
Відповідні звернення представники громадської організації з приводу законності дій органів слідства скерували до голови Львівської ОДА Синютки О.М., органів поліції та Служби безпеки України про організації службових перевірок діяльності слідчої, яка своєю неперевіреною інформацією ввела в оману суд, проте жодної відповіді від них не отримано.
Ніким не поставлено питання про відповідальність судді, який виносить безпідставні невмотивовані ухвали щодо обшуків.
Запропоновано повторно звернутись до голови Львівської ОДА Синютки О.М., органів поліції та Служби безпеки України з метою надання відповідей на попередні звернення з метою опублікування результатів цих перевірок у засобах масової інформації.
Голосували: «ЗА» – 14
«ПРОТИ» – 0
«УТРИМАЛИСЬ» – 0
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» – 2
Вирішили:
• Звернутись від імені Громадської ради при Миколаївській РДА до голови Львівської ОДА Синютки О.М., органів поліції та Служби безпеки України з метою надання відповідей на попередні звернення Громадської організації «Миколаївська самооборона».

По питанню 4 порядку денного
Доповідали: Овсяник Т., Настасяк О.
Виступили: Держило О., Бойчишин Л.
1. Проблемним на території району є поділ меж територій сіл та об’єднаних територіальних громад, що призводить до виникнення конфліктних ситуацій серед громадськості.
Зокрема, така ситуація виникла у селищі Старий Розділ при визначенні меж територій при формуванні генерального плану у урочищі Глибока Балка, де знаходиться водозабір.
Все почалось від 2015 року, коли до селищної ради приїхали з м.Новий Розділ представники від народних депутатів України з метою отримання в оренду водозабірну башту строком на 49 років. За активної позиції депутатів селищної ради було знято з розгляду питання оренди до попереднього проведення громадських слухань з цього питання.
Близько двох тижнів назад на території водозабору приїхали землевпорядники з Розвадівської ОТГ Яцишин Роман та інша жінка представник, які вказали, що земля, що під водозабором нібито належала Крупецькій сільській раді, що ввійшла до складу Розвадівської ОТГ, і тепер необхідно платити до Розвадівської ОТГ плату за користування надрами.
Історично – ця територія водозабору належала селищу Старий Розділ, яка була передана від заводу «Сірка» до сільської ради Старого Роздолу.
Невідомо ким, коли та на підставі яких документів у ДЗК внесено відомості про включення урочища Глибока Балка до земель Розвадівської ОТГ.
Вивченням документів встановлено можливі факти підроблення підписів на розпорядженнях 1998 року, якими визначено територію водозабору з Крупецькою сільською радою.
Селищна рада Старого Роздолу готує позов та матеріали до суду про встановлення меж території селища Старий Розділ та включення територій.
У свою чергу, селищна рада Старого Роздолу просить Громадську раду при Миколаївській РДА звернутись в інтересах громади селища до Львівської ОДА та Громадської ради при Львівській ОДА з метою проведення перевірки підстав включення територій, що історично належали селищу Старий Розділ, до земель, що перейшли до Розвадівської ОТГ, та призупинення будь-яких дій до завершення перевірки щодо оформлення прав власності на спірні території.
Додатково запропоновано звернутись до органів Держгеокадастру Львівської області, Львівської ОДА та Львівської обласної ради про проведення такої перевірки. З приводу підробки та використання документів запропоновано звернутися до органів поліції для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Голосували: «ЗА» – 15
«ПРОТИ» – 0
«УТРИМАЛИСЬ» – 0
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» – 1
Вирішили:
• Звернутись від імені Громадської ради при Миколаївській РДА до Львівської ОДА, Львівської обласної ради, Держгеокадастру у Львівській області та Громадської ради при Львівській ОДА в інтересах громади селища з метою проведення перевірки підстав включення територій, що історично належали селищу Старий Розділ, до земель, що перейшли до Розвадівської ОТГ, призупинення будь-яких дій до завершення перевірки щодо оформлення прав власності на спірні території.
• З приводу підробки та використання документів передачі територій Крупецькій сільській раді звернутись до органів поліції для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

2. На обговорення засідання Громадської ради винесено питання законності облаштування автозлому в с.Красів.
Автозлом у с.Красів облаштований на частково самовільно захоплених територіях ще у 2009 році без будь-яких дозвільних документів на той час санітарно-епідемічної служби, під автозлом використано суміжні території, які закидано металобрухтом, у послідній час всю територію огороджено. Згідно відомостей кадастрової карти України основна частина огородженої території – це землі, виділені під особисте селянське господарство.
Відомості про те, що проведено заміну цільового призначення земельної ділянки відсутні.
За межами огородженої території велика територія захаращена десятками вживаного автотранспорту, який уже складується у кілька поверхів та стягується між собою тросами.
У село Красів утруднений заїзд транспорту через захаращеність прилеглої до автозлом території.
Особливу тривогу викликає санітарно-епідемічний стан території, де з дощовими потоками у сторону села Красів та на поля стікають відходи паливно-мастильних матеріалів та інші продукти розпаду від запчастин, оббивок та корозії автомобілів, які знаходяться під відкритим небом.
Керівництво Тростянецької ОТГ не в повній мірі реагує на самовільне облаштоване звалище автомобілів на їх території.
Органи поліції попри наявні факти переховування на території автозлому крадених автомобілів, не реагують, які рішення прийняті за такими зверненнями не відомо.
Запропоновано Громадській раді при Миколаївській РДА звернутись до Тростянецької ОТГ, Миколаївської РДА, Миколаївської районної ради, Львівської ОДА, екологічної інспекції у Львівській області, Держкомзему у Львівській області, Архбудконтролю та органів поліції з питанням перевірки фактів самовільного захоплення земельної ділянки та самовільного будівництва, правомірності виділення земельної ділянки під ОСГ та нецільового її використання, забруднення території паливно-мастильними матеріалами.

Голосували: «ЗА» – 14
«ПРОТИ» – 0
«УТРИМАЛИСЬ» – 0
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» – 2
Вирішили:
• Звернутись до Тростянецької ОТГ, Миколаївської РДА, Миколаївської районної ради, Львівської ОДА, екологічної інспекції у Львівській області, Держкомзему у Львівській області, Архбудконтролю та органів поліції з питанням перевірки фактів самовільного захоплення земельної ділянки та самовільного будівництва, правомірності виділення земельної ділянки під ОСГ та нецільового її використання, забруднення території паливно-мастильними матеріалами.

По питанню 5 порядку денного
В обговоренні доповіді заступника голови Громадської ради при Львівській ОДА Ільківа В. прийняли участь: Держило О., Бойчишин Л.
Запропоновано інформувати Громадську раду при Львівській ОДА та керівництво Миколаївської РДА про ініціювання внесення змін до чинного податкового законодавства про розподіл надходжень рентної плати між державним та місцевими бюджетами, про збільшення відсотку рентної плати, що перераховується із загальнодержавного платежу до місцевих бюджетів до 8%, у послідуючому до 15%, в тому числі і з організацій, які зареєстровані в інших областях чи районах, проте, через видобування копалин наносять шкоду довкіллю за місцем розробки кар’єрів на території ОТГ.
Громадська рада при Львівській ОДА на даний час ініціює питання та подає їх у комітети Верховної ради України щодо реєстрації підприємств за місцем їх діяльності та збільшення залишення коштів у місцевий бюджет до 8%, у послідуючому до 15%, а після цього буде проводитись питання про повну реєстрацію таких підприємств на території, де здійснюється діяльність.
Пропонується ініціювати Громадській раді при Миколаївській РДА подання Громадській раді при Львівській ОДА для подальшого узагальнення та звернення до Львівської ОДА та Кабінету Міністрів України про внесення змін до чинного податкового законодавства про збільшення відсотку рентної плати, що залишається у місцевих бюджетах, до 8%, у послідуючому до 15%.
Голосували: «ЗА» – 15
«ПРОТИ» – 0
«УТРИМАЛИСЬ» – 0
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» – 2
Вирішили:
• Ініціювати подання про внесення змін до чинного податкового законодавства про збільшення відсотку рентної плати, що залишається у місцевих бюджетах, до 8 %, у послідуючому до 15 %, яке скерувати Громадській раді при Львівській ОДА для подальшого узагальнення та звернення до Львівської ОДА та Кабінету Міністрів України.

По питанню 6 порядку денного
Виступив: міський Голова міста Миколаєва Щебель А.
Прийняли участь у обговоренні: Держило О., Наконечна Л., Максимович І., Настасяк О.
Щебель А.І. оголосив матеріали про сплату акцизного збору по місту Миколаєву. Даний вид податку є одним із основних, які є бюджетоутворюючими для органу місцевого самоврядування та справляється у розмірі 5% від реалізованої продукції. Якщо платник податків веде роздрібну торгівлю підакцизними товарами, суми акцизного податку перераховуються до бюджету протягом 10 календарних днів, які наступають за останнім днем відповідного граничного строку сплати акцизного податку, що передбачений ПК.
Навів приклад, де для невеликих територіальних громад, на території яких, зокрема, знаходяться автозаправочні станції такий податок дає надходження до 120 тис.грн. в рік з кожної з них.
Для міста Миколаєва даний вид податку, який в основі складається від продажу алкоголю та тютюну, дає надходження до місцевого бюджету в рік понад 1 млн.грн., до червня 2018 року отримано до місцевого бюджету 514 тис.грн.
Проте є ряд підприємств, які здійснюють торгівлю алкоголем – пивом, який є підакцизним товаром, з павільйонів без касових апаратів.
Про дану проблему неодноразово повідомлені Миколаївське відділення Стрийського відділу ДФС, Миколаївська районна рада, проте дієвих заходів на виявлення порушників та профілактики порушень до цього часу не вжито, відповіді на звернення не надходили.
Зокрема, продовжують продавати алкоголь та не сплачувати акцизний збір павільйони підприємці М., П., Ю., які мають такі павільйони на вулиці Просвіти та два по вул. Львівській. Вони до цього часу здійснюють підприємницьку діяльність без касових апаратів.
Також на території міста діють інші магазини та заклади громадського харчування, які з огляду на низькі розміри акцизного збору нібито не продають алкоголю, зокрема – це кафе «Білий Дім» та нічний магазин, що торгує алкоголем, інші.
Як приклад сумлінного ставлення до справляння податків та зборів названо магазини «Смак», де директором являється Повідович Олег. З двох магазинів «Смак» у місяць перераховується сплата акцизного збору на суму близько 15 тис.грн. в місяць, за півроку ним сплачено 94 тис.грн.
Іншою проблемою міста Миколаєва та надходжень до місцевого бюджету є податок на доходи фізичних осіб, який надходить до районної та обласної ради. У 2017 році місто Миколаїв перерахувало 50 млн.грн. податку на доходи фізичних осіб до Миколаївської районної ради.
Зі всієї суми податку – 25 % його розміру йде до державного бюджету, 15% – йде до обласного бюджету, а 60% цього податку залишається у бюджеті району, що у відношенні складає близько 30 млн.грн. – кошти, які місто Миколаїв «заробило» для потреб району.
Лише, за 2017 рік місто Миколаїв виділило до районного бюджету на утримання бюджетних установ (поліція, СБУ, медицина, школи та інше) 1 млн.53 тис.грн., проте отримало з районного бюджету лише 326 тис.грн.
Попри це у бюджеті міста не хватає коштів по завершенню облаштування доріг та тротуарів, пішохідних доріжок, каналізування та водовідведення, для ремонтів садочків та амбулаторію, а бюджетна комісія Миколаївської районної ради ігнорує потреби міста.
За результатами обговорення запропоновано винести дані питання на розгляд у робочому порядку на правління Громадської ради при Миколаївській РДА із запрошенням керівництва чи представників Миколаївської РДА, Миколаївської районної ради, Миколаївської міської ради, Миколаївського відділення ДФС, органів поліції та за результатами ініціювати проведення виступів у засобах масової інформації чи прес-конференції.
Голосували: «ЗА» – 14
«ПРОТИ» – 0
«УТРИМАЛИСЬ» – 0
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» – 3
Вирішили:
• Правлінням Громадської ради розглянути питання сплати акцизного збору та податку на доходи фізичних осіб у Миколаївському районі та м. Миколаєві із запрошенням на засідання керівництва чи представників Миколаївської РДА, Миколаївської районної ради, Миколаївської міської ради, Миколаївського відділення ДФС, органів поліції та за результатами ініціювати проведення прес-конференції та висвітлення даної проблематики у засобах масової інформації.

По питанню 7 порядку денного
Доповів Держило О.
Міжнародний симпозіум скульпторів стає візитною карткою міста Миколаєва. Скульптури, яких уже понад 60 і які виготовляються скульпторами, розміщені у всіх куточках міста та приваблюють туристів з різних куточків області та за її межами.
Проте, на даний час гострою стоїть проблема виділення коштів на організацію проведення 5-го Міжнародного симпозіуму скульпторів. Незважаючи на те, що керівництвом Львівської ОДА позитивно сприймається проведення такого заходу, однак коштів на його проведення не вистачає.
Є розуміння та підтримка Громадської ради при Львівській ОДА, які прикладають максимум зусиль на виділення фінансування митецького фестиваль на Миколаївщині.
Великі затрати покладені на організаторів – підприємців, меценатів, спонсорів, міста Миколаєва, в тому числі на придбання спеціальних каменеобробних алмазних пил та придбання брил каменю.
При організації попереднього 4-го Міжнародного фестивалю скульпторів через недофінансування свою суттєву допомогу коштами надали Максимович Іван та Хомчак Любов.
Всього було задекларовано про виділення коштів містом Миколаєвом – 100 тис.грн., Миколаївською РДА – 50 тис.грн., Львівською ОДА – 50 тис.грн.
Однак, фактично виділено містом Миколаєвом – 70 тис.грн., Львівською ОДА – 29 тис.грн., а Миколаївською РДА – кошти не виділені взагалі.
1. Запропонували звернутись до керівництва Львівської ОДА та Громадської ради при Львівській ОДА про виділення додаткових коштів на проведення 5-го Міжнародного симпозіуму скульпторів у місті Миколаєві.
2. Поступила пропозиція звернутись листом до депутатського корпусу Миколаївської міської ради, Миколаївської районної ради про надання Міжнародному симпозіуму скульпторів у місті Миколаєві статусу постійного, розробити програму організації фестивалю та виділяти кошти на його належну організацію.
Голосували: «ЗА» – 11
«ПРОТИ» – 0
«УТРИМАЛИСЬ» – 0
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» – 6
Вирішили:
• Звернутись до керівництва Львівської ОДА та Громадської ради при Львівській ОДА про виділення додаткових коштів на проведення 5-го Міжнародного симпозіуму скульпторів у місті Миколаєві.
• Звернутись листом до депутатського корпусу Миколаївської міської ради, Миколаївської районної ради про надання Міжнародному симпозіуму скульпторів у місті Миколаєві статусу постійного, розробити програму організації фестивалю та виділяти кошти на його належну організацію.

По питанню 8 порядку денного
1. Виступив Максимович І., Лешковят Н., Держило І., Щебель А., Настасяк О.
Обговорили питання вступу у законну силу рішення суду першої інстанції та апеляційної інстанції стосовно директора Устянської середньої школи.
Поступила пропозиція поставити на контроль Громадської ради результати виконання даного рішення.
Запропоновано звернутися із листом до відділу освіти та відділу у справах неповнолітніх Миколаївської РДА з метою встановлення контролю виконання рішення суду стосовно директора Устянської середньої школи.
Голосували: «ЗА» – 11
«ПРОТИ» – 0
«УТРИМАЛИСЬ» – 0
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» – 6
Вирішили:
• Звернутися із листом до відділу освіти та відділу у справах неповнолітніх Миколаївської РДА з метою встановлення контролю виконання рішення суду стосовно директора Устянської середньої школи.

2. Виступила Наконечна Л. щодо законності діяльності у центрі міста Миколаєва трьох закладів грального характеру, де цілодобово за грою в азартні ігри проводять неповнолітні та молоді люди.
В обговоренні прийняли участь: Держило О., Настасяк О., Щебель А.
Учасники обговорення доповіли про неодноразові намагання активістів району припинити діяльність гральних автоматів на території міста, з цим питанням приймали участь у спільних нарадах з органами поліції та власників закладу, доводили про тіньову роботу таких закладів. На запити голови міста в адресу власників про надання інформації звідти приходили вмотивовані відповіді про законність їх діяльності.
Виявлення та фіксації злочинів у сфері грального бізнесу покладено на органи поліції, зокрема підрозділи кіберполіції, які уповноважені виявляти комп’ютери, які мають трафіки з’єднань з сайтами грального характеру.
Поступила пропозиція звернутись до керівництва поліції Миколаївського району щодо організації перевірок закладів грального характеру з метою виявлення фактів їх протиправної діяльності. Перевірки проводити із залученням підрозділів кіберполіції та громадськості.
Голосували: «ЗА» – 11
«ПРОТИ» – 0
«УТРИМАЛИСЬ» – 0
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» – 6
Вирішили:
• Звернутися із листом до керівництва Миколаївського ВП ГУНП у Львівській області щодо організації перевірок закладів грального характеру з метою виявлення фактів їх протиправної діяльності. Перевірки проводити із залученням підрозділів кіберполіції та громадськості.

Зауважень до порядку денного та процедури проведення зборів Громадської ради при Миколаївській РДА не поступило.
Головуючий – Голова Громадської ради Держило О.М. оголосив збори закритими.

Засідання Громадської ради при Миколаївській РДА завершено виконанням Гімну України.

Голова ради ______________________________ ( О.Держило)

Секретар _________________________________ ( О.Настасяк)

Поділитися.