Програма соціально-економічного та культурного розвитку Миколаївського району на 2017 рік ПРОЕКТ

0

Програма соціально-економічного та культурного розвитку Миколаївського району на 2017 рік (далі Програма) розроблена відділом економічної політики райдержадміністрації спільно з структурними підрозділами, виконкомами міської, селищної та сільських рад на виконання статті 143 Конституції України, згідно вимог статті 17 Закону України “Про місцеві державні адміністрації” та Закону України “Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України”, в контексті реалізації Стратегії розвитку Львівської області на період до 2020 року.
Виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку Миколаївського району на 2017 рік має забезпечити активізацію економічної діяльності, сприяти підвищенню рівня життя населення завдяки розв’язанню існуючих проблем, використанню внутрішніх і зовнішніх можливостей району.

На основі аналізу економічного і соціального розвитку району у 2016 році визначено основні завдання і заходи на 2017 рік, які спрямовані на стабілізацію роботи і розвиток основних галузей виробничої та соціальної сфери району: Забезчення стабільного функціонування та розвитку промислового комплексу району.
 Сприяння залученню інвестицій в економіку району.
 Створення умов для розвитку аграрного сектору та підвищення його конкурентоспроможності.
 Здійснення заходів з підвищення енергоефективності.
 Популяризація економічного та інвестиційного потенціалу району.
 Забезпечення підтримки системного діалогу з представниками бізнесу району.
 Збільшення кількості робочих місць, зокрема участь суб’єктів господарювання району у реалізації інвестиційних та інфраструктурних проектів, для отримання додаткових фінансових ресурсів, які дозволять створити нові робочі місця з належними умовами праці.
 Посилення мотивації щодо детінізації трудових відносин та доходів.
 Зниження рівня безробіття.
 Проведення роботи, спрямованої на недопущення заборгованості із виплати заробітної плати на підприємствах.
 Забезпечення покращення рівня надання адміністративних послуг населенню.
 Покращення якості надання освітянських послуг. Зміцнення матеріально-технічної бази навчальних закладів.
 Поліпшення якості та доступності надання медичної допомоги населенню.

 Збереження національних традицій, забезпечення розвитку творчого та культурного потенціалу.
 Забезпечення пропаганди здорового способу життя та популяризації фізичної культури і спорту.

У процесі виконання Програма може уточнюватися. Зміни та доповнення до Програми затверджуються районною радою.

До Програми додаються:
 Перелік об’єктів соціально-культурного та житлово-комунального призначення для фінансування за рахунок бюджетних коштів на 2017 рік.
 Перелік першочергових природоохоронних заходів, фінансування яких здійснюється з обласного та Державного фондів охорони навколишнього природного середовища у складі обласного бюджету у 2017 р.
 Перелік районних Програм, які будуть фінансуватися з районного бюджету у 2017 році.

Промисловий комплекс

Однією з основних галузей економіки, яка має забезпечувати стабільний розвиток району, є промислове виробництво.
Найбільшу частку в обсязі реалізації займає переробна промисловість 96,7 % від загального обсягу реалізованої продукції (виробництво будівельних матеріалів: цементу, цегли силікатної і керамічної, кахелю, збірного залізобетону, будівельного піску та будівельних сумішей, дорожніх і тротуарних плиток), добувної промисловості і розроблення кар’єрів – 3 %.
За 2016 рік обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) підприємств району склав 1 мільярд 945,3 млн.грн. (2,9 % від всієї реалізованої продукції по області). Темп зростання обсягів реалізації промислової продукції у порівнянні до 2015 року складає 23,2 %. Прогнозований обсяг реалізованої промислової продукції на 2017 рік – 2,1 мільярда грн..
У розрахунку на одиницю населення у січні-грудні 2016р. припадає 30778 грн. реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) у відпускних цінах підприємств.
Упродовж року зростання спостерігалось у виробництві пісків природних, цегли керамічної, вапна негашеного, елементів конструкцій збірних для будівництва, канатів та мотузок, м’яса свійської птиці свіжого чи охолодженого.
Виробництво цементу, посуду столового зі скла, швейних виробів та сумішей будівельних та бетонів (сухих) та хліба та хлібобулочних виробів залишились на рівні відповідного періоду минулого року.
Спад спостерігається у виробництві цегли силікатної, виробів керамічних та кахелю, виробів з металів чорних .
Зниження виробництва по окремих показниках зумовлено спадом будівельної галузі, зменшення попиту на продукцію зовнішнього та внутрішнього ринків та сезонністю виробництва.
Позитивом 2016 року є збільшення виробничої потужності (на 50%) ДП “Юліус Кох Україна” шляхом прийняття в експлуатацію новозбудованого приміщення виробничого цеху площею 980,0 м.кв. На сьогодні проведені роботи по закупівлі частини обладнання для нового цеху, створено 2 додаткових робочих місця. У перспективі при повній потужності новозбудованого виробничого цеху планується додатково створити 8 робочих місць.
На базі ПрАТ «Роздільський керамічний завод» вперше в Україні розпочато випуск конкурентно-спроможної продукції торгової марки «Євротон» за новітньою технологією та сучасному обладнанні (провідних німецьких фірм «Lingl» (Лінгл) та «Rieter» (Рітер)).
Позитивні зрушення відбулися на ПАТ «Миколаїв-Львівський КБК», про що свідчить збільшення обсягу випуску продукції на 56,9 % у порівняння до м.р. У 2016 році укладена угода на оренду промислового майданчика площею 1300 м2 із підприємством з іноземними інвестиціями ТзОВ «Алоф» (Азербайджан), на території якого в 2017 році планується запуск асфальтового заводу.
ТДВ «Миколаївцемремонт», яке спеціалізується на виготовленні деталей і мелючи тіл (цильбебсів) методом литва зі сталі ти чавуну, для збільшення ливарного асортименту планує у 2017 році залучити інвестиції. Кошти необхідні для придбання ливарних піщано-формувальних ліній з повним циклом приготування піщано-глинистих сумішей з автомат-заливними машинами розплавленого металу та очисні дробеструйні камери для очистки поверхні деталей.
На даний час діючі промислові підприємства району працюють у стабільному режимі.
У 2017 році на території району планують розпочати свою діяльність два підприємства ТзОВ «Альфа-Дромус» (будівництво доріг) та ТзОВ «Шляхи Будівлі Дороги» (будівництво, добування піску). У ІІ кварталі 2017 року планується відкриття двох малих підприємств галузі легкої промисловості (складальний цех у м.Миколаєві та у с.Дроговиж) із залученням іноземних інвестицій (Іспанія).

Основні заходи та завдання для розвитку галузі на 2017 р.
 Впровадження енерго- та ресурсоощадних технологій.
 Розширення ринків збуту.
 Недопущення спаду виробництва підприємств району.
 Збільшення обсягів виробництва та розвиток галузей переробної промисловості за рахунок проведення модернізації, технічного переоснащення, перепрофілювання діючих та відкриття нових підприємств.

Агропромисловий комплекс району
За аграрним сектором району закріплено 36,4тис.га сільськогосподарських угідь, в тому числі 20,5 тис. га ріллі. Посівна площа у 2016 році складала 18,5 тис. га, (105% до минулого року), в тому числі по сільськогосподарських підприємствах – 11,1 тис.га та збільшилась до минулого року на 800 га за рахунок залучення інвестора ТзОВ «Західні аграрні традиції».
Основу сільськогосподарського виробництва району складає 40 сільськогосподарських підприємств, з них 29 фермерських господарств та 16,7 тисяч індивідуальних підсобних господарств.
В 2016 році усіма категоріями господарств вироблено валової сільськогосподарської продукції на суму 344,10 млн. грн., що на 5% більше, ніж у 2015 році.
Зростання виробництва відбулось за рахунок збільшення площ посівів та врожайності сільськогосподарських культур у рослинництві.
Валовий збір зерна в 2016 році становив 36,1 тис. тонн або 109% до минулого року.
В 2016 раці два господарства почали вирощувати цукрові буряки на площі 420 гектарів та одержали найвищу врожайність по області – 670 ц/га.
Під урожай 2017 року всіма категоріями господарств посіяно 6100 га озимих зернових культур, що становить 100% до прогнозу.
В галузі тваринництва в 2016 році пройшло ряд позитивних зрушень – стабілізація у галузі птахівництва, зросла реалізація м’яса свиней в ФГ «Межиріччя» та м’яса птиці у ФГ «Улар», не допущено спаду виробництва у галузі скотарства.
За 2016 рік по всіх категоріях господарств вироблено 12 тисяч тонн м’яса, надій на корову становить 4908 кг, продуктивність зросла на 4% в порівнянні до минулого року.
За користування земельними паями у 2016 році нарахована та сплачена орендна плата у сумі 9,5 млн. грн., відсоток нарахування від вартості землі – 4,8 % .
З метою розширення молочної галузі основна увага приділялась діяльності сімейних ферм. Виробничу діяльність проводять три сімейні ферми по виробництву молока, які в своїх дворах утримують до 15 голів ВРХ, в тому числі 7-9 корів. В 2016 році були проведені наради з представниками Львівської аграрної дорадчої служби, з власниками сімейних ферм та одноосібними господарствами, які утримують 3 і більше корів по питанню співпраці в рамках Проекту уряду Канади «Розвиток молочного бізнесу в Україні».
ФГ «Мелешко» в 2016 році почало співпрацю з Львівською аграрною дорадчою службою по наданню матеріально технічних ресурсів для розвитку молочного скотарства. Розпочато роботу по виготовленню технічної документації на реконструкцію тваринницького приміщення в с. Горішнє, ФГ «Генетик сервіс», де основний напрямок виробництва – розвиток молочного скотарства.

Основні заходи та завдання для розвитку галузі на 2017 р.
 Розвиток молочної галузі тваринництва, шляхом розширення діяльності сімейних ферм та реконструкції недіючих тваринницьких приміщень по вирощуванні великої рогатої худоби.
 Створення трьох сімейних ферм по виробництву молока в с. Київець, с. Верин, с.Держів, планується утримувати 30 голів корів.
 Провести реконструкцію тваринницького приміщення в с.Горішнє підприємством «Генетик сервіс» по вирощуванні ВРХ.
 Збільшення виробництва валової продукції рослинництва за рахунок розширення посівних площ.

Інвестиційна діяльність.

У 2016 році капітальні інвестиції підприємств та організацій району становили 123,0 млн.грн., що на 40 % менше, ніж у 2015 році. Обсяг капітальних інвестицій з наростаючим підсумком з початку року на одиницю населення становить 1916 грн.
Обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу), залучених у підприємства та організації району з початку інвестування, на 1 грудня 2016 року становив 10,8 млн.дол.США, що склало 0,8% від їх загальнообласного обсягу. У розрахунку на одного мешканця району припало 170,1 дол.США прямих іноземних інвестицій.
З метою залучення інвесторів на сайті райдержадміністрації розміщений Перелік об’єктів нерухомості, що можуть бути задіяні під виробничі приміщення (5 об’єктів) та вільні земельні ділянки (11 пропозицій) на території району. Тобто, реальних 16 об’єктів готові до співпраці з інвесторами.
Проводиться робота із органами місцевого самоврядування та структурними підрозділами райдержадміністрації стосовно розробки та реалізації проектів міжнародної технічної допомоги, яким періодично надсилаються методичні рекомендації та перелік відкритих конкурсів з кінцевими термінами подання аплікаційних заявок.

Упродовж 2016 року подано в ОДА 10 проектних ідей для залучення європейських коштів, з них 4 прийнято до уваги:
– Капітальний ремонт з впровадженням енергозберігаючих техгологій: утеплення фасаду та влаштування котельні на альтернативне паливо в Миколаївській ЗОШ І-ІІІст. №1;
– Будівництво електростанції на сонячних батарей на території Березинської сільської ради Миколаївського району;
– Будівництво Миколаївської вітроелектростанції, потужністю 33,0 МВт в с. Крупське Миколаївського району Львівської області;
– Культивація сільськогосподарських енергетичних культур на території села Березина (енергетична лоза).
Обсяги виконаних будівельних робіт у 2016 році склали 23,2 млн.грн., що на 7,9 % більше проти 2015 року.
Обсяг виконання будівельних робіт на одиницю населення у січні-грудні 2016 року становить 367,1 грн. проти минулорічних 340 грн.
У січні-вересні 2016р. прийнято в експлуатацію 7,4 тис.м2 загальної площі житла, що на 46,3% менше, ніж у січні-вересні 2015 року. На 1000 осіб району припало 118 м2 загальної площі новозбудованого житла. (в області – 238 м2).

Порівнюючи із 2015 роком значно збільшилось фінансування бюджетних програм капітального будівництва, завдяки цьому у 2016 році успішно та в повному обсязі продовжилась реалізація соціальних проектів.
Зокрема, два об’єкти фінансувались за рахунок коштів ДФРР, а саме проведено капітальний ремонт пологового будинку в м.Миколаєві – освоєно 589,0 тис.грн. та продовжено будівництво акушерського корпусу на 30 ліжок в м.Миколаєві – використано кошти в сумі 3600,0 тис.грн (об’єкт передано УКБ ОДА).
З бюджету розвитку обласного бюджету та місцевих бюджетів виділено та освоєно кошти в сумі 1837 тис.грн. на реконструкцію дитячої дошкільної установи на 20 місць у с.Дроговиж.
За рахунок коштів Програми проведення обласного конкурсу мікропроектів реалізовано 33 мікропроекти на загальну суму 6,4 млн.грн., а саме:
– Освітня галузь – 9 проектів
– ФАПИ – 3 проекти
– ДНЗ – 4 проекти
– Народні доми – 8 проектів
– Вуличне освітлення – 4 проекти
– Інші пріоритети – 5 проектів
Слід зазначити, що завдяки активній позиції громадських організацій, підприємців району, які допомогли коштами та будматеріалами, пройшла успішна реалізація вищенаведених проектів.
У перспективі, на 2017 рік для участі у конкурсному відборі за рахунок коштів ДФРР подано шість об’єктів соціальної сфери, а саме: будівництво дошкільного дитячого закладу в с.Рудники, капітальний ремонт дошкільного дитячого закладу в с.Колодруби, продовження будівництва акушерського корпусу у м.Миколаєві, добудова 12-класних приміщень ЗОШ в с.Черниця, будівництво каналізації житлового кварталу «Під печерами» та господарсько-побутової каналізації мікрорайону Підлісся в м.Миколаєві.
Також, на 2017 рік подано п’ять пропозицій до Програми капітального будівництва за рахунок коштів розвитку обласного бюджету: реконструкція дитячого садочку на 20 місць в с.Дроговиж, капремонт з утепленням фасаду Миколаївської ЗОШ І-ІІІ ст.№1, будівництво каналізаційного колектора мікрорайону «Під печерами» в м.Миколаєві та будівництво водопроводу по вулицях Чорновола, Міцкевича, Грушевського в м.Миколаєві.
На обласний конкурс мікропроектів місцевого розвитку на 2017 рік розроблено 51 мікропроект.

З метою розвитку інфраструктури та залучення коштів МТД укладено угоду із польськими партнерами Гміни Устрики Дольні для участі в програмі транскордонного співробітництва «Польща-Білорусь-Україна». Станом на цей час подано концептуальні записки для участі у І-му турі конкурсу у наступних пріоритетах:
– «Водопостачання та водовідведення» (м.Миколаїв Львівської обл. – партнер м.Устрики Дольні Польща);
– «Захист та безпека (обладнання для пожежної служби)» (м.Миколаїв Львівської обл. – партнер м.Устрики Дольні, Польща);
– «Рекреаційний туризм» (ГО «Манівці» Україна – ГО «Агенція регіонального розвитку Устрики Дольні» Польща).

Основні заходи та завдання для розвитку галузі у 2017 р.
 Створення сприятливих умов інвестиційно-інноваційної діяльності на території району.
 Забезпечення повного та ефективного використання бюджетних коштів, передбачених на фінансування об’єктів соціально-культурного призначення.
 Вирішення проблем соціально-економічного розвитку громад шляхом участі у обласному конкурсі мікропроектів місцевого розвитку.
 Моніторинг стану об’єктів незавершеного будівництва в районі, з метою формування пропозицій до фінансування за рахунок бюджетних коштів.
 Стимулювання впровадження економічної ефективності та енергоощадності у будівництві і експлуатації будівель.
 Робота над залученням коштів Європейського Союзу для фінансування у 2017 році з програм міжнародної технічної допомоги.

Фінансова діяльність

Одним з пріоритетних завдань, які ставилися у 2016 році – це наповнення місцевих бюджетів.
Так, у минулому році забезпечено виконання та значне зростання показників з надходжень податків і зборів усіма місцевими радами району, а саме до загального фонду надійшло 83,0 млн.грн., план поступлень виконано на 122,3 % (додатково одержано 15,1 млн.грн., у порівнянні з 2015 роком більше на 42,1 %).
Поступлення до спеціального фонду у 2016 рік склали 5,1 млн.грн., що становить 104,2 %, у тому числі до бюджету розвитку понад план надійшло 173,0 тис.грн..
Видаткова частина зведеного бюджету району за 2016 рік виконана на 97,6 %, що становить 462,7 млн.грн.
По всіх бюджетних установах району забезпечено виплату заробітної плати, повністю проведено розрахунки за спожиті бюджетними установами енергоносії, комунальні послуги та інші захищені статті витрат.
У 2016 році у складі видатків за рахунок коштів обласного бюджету освоєно інші субвенції в сумі 5,4 млн.грн., які використано на:
– програму поповнення бібліотечних фондів – 15,0 тис.грн.,
– підтримки народних домів – 96,0 тис.грн.,
– придбання шкільного приладдя для дітей з багатодітних сімей – 35,1 тис.грн.,
– на розвиток освіти Львівщини – 797,7 тис.грн.,
– проведення природоохоронних заходів – 277,3 тис.грн.,
– розроблення містобудівної документації (генпланів та землевпорядної документації) – 140,0 тис.грн.,
– мікропроекти місцевого розвитку – 2053,5 тис.грн.,
– програму по технічному обслуговуванню адміністративних послуг – 21,5 тис.грн.,
– на компесацію за пільговий проїзд – 276,8 тис.грн.,
– на програму по сільському спорту (придбання спортивної форми) – 63,1 тис.грн.,
– придбання спортивних майданчиків – 600,0 тис.грн., в т.ч. з штучним покриттям в м. Миколаєві – 500,0 тис.грн.,
З державного бюджету за рахунок коштів субвенції щодо соціально-економічного розвитку окремих територій виділених 2,1 млн.грн. освоєно 1,4 млн.грн.
Крім того, з районного бюджету бюджетам сіл, селища та міста виділено іншу субвенцію в сумі 5,2 млн.грн. та місцеві бюджети надали іншу субвенцію в районний бюджет в сумі 2,4 млн.грн.

Публічні закупівлі
З 1 серпня 2016 року введено в дію Закон України № 922-VІІІ «Про публічні закупівлі». Упродовж серпня-грудня 2016 року розпорядниками бюджетних коштів району через електронну систему Prozorro проведено 15 тендерних закупівель, з них 9 – визнані такими, що не відбулися. Шість процедур проведено на суму 13,7 млн.грн. Економія склала 2,0 млн.грн..
Станом на 01.01.2017 року у Миколаївському районі проведено 73 допорогових закупівлі на загальну суму 5,1 млн.грн., сума після проведення аукціону склала 4,7 млн.грн. Таким чином, економія бюджетних коштів становила 349,7 тис.грн.. Найбільше допорогових закупівель проведено відділом освіти Миколаївської РДА (35 процедур) та Миколаївською КЦРЛ (23 процедури).

Основні заходи та завдання для розвитку галузі у 2017 р.
 Забезпечення мобілізації бюджетних надходжень до бюджетів усіх рівнів.
 Збільшення надходжень податку на доходи фізичних осіб до місцевого бюджету за рахунок запобігання застосування окремими суб’єктами господарювання схем ухилення від сплати податку на доходи фізичних осіб, шляхом недопущення заборгованості із виплати заробітної плати, реалізації районної Програми зайнятості населення.
 Забезпечення оптимізації витрат головних розпорядників коштів місцевих бюджетів шляхом виключення непріоритетних та неефективних витрат.
 Здійснення контролю за найбільшими підприємствами-недоїмщиками та вжиття заходів щодо стягнення належних коштів до бюджету.
 Забезпечення ефективного та прозорого здійснення закупівель за бюджетні кошти через систему електронних закупівель Prozorro.

Ринок праці

Чисельність офіційно зареєстрованих безробітних на 01.01.2017 року склала 661 особу, що на 33,4 % менше ніж кількість зареєстрованих безробітних на 01.01.2016 року.
Болючим і надалі залишається питання сільського безробіття, яке становить 65,8 %.
В напрямку запобігання сільського безробіття центр зайнятості спільними зусиллями із сільськими радами сприяє розвитку підприємницької діяльності та самозайнятості сільських мешканців. Продовжується співпраця з головами сільських та селищної рад щодо розвитку сфери побутового обслуговування з метою створення додаткових робочих місць у сільській місцевості.
Проведена робота із сільськими радами у напрямку організації оплачуваних громадських та тимчасових робіт щодо залучення сільських мешканців до тимчасової зайнятості.
Упродовж 2016 року заходами активної політики зайнятості охоплено незайнятих громадян, зокрема:
– працевлаштовано – 1295 осіб (в тому числі шляхом здійснення виплати допомоги з безробіття одноразово для організації підприємницької діяльності – 7 осіб);
– скеровано на навчання та підвищення кваліфікації – 334 особи;
– залучено до оплачуваних громадських робіт та робіт тимчасового характеру – 230 осіб.
Упродовж 2016 року створено 831 нових робочих місця, в т.ч. для працівників у юридичних осіб – 232 р.м., для працівників у фізичних осіб підприємців – 386 р.м., для фізичних осіб підприємців – 213 р.м..У розрізі галузей економіки:
– – у промисловості – 93 робоче місце.
– – у будівництві – 68 р.м.
– – у сільському господарстві – 41 р.м.
– – у торгівлі – 167 р.м.- готелі та ресторани – 58 р.м.
– – у транспорті і зв’язку – 22 р.м.
– – інформація та телекомунікації – 16
У 2017 р. планується створити 850 робочих місць.
Станом на 01.01.2017 р. легалізовано 92 робочих місця.
У 2017 році продовжуватиметься робота щодо зайнятості громадян, зокрема планується:
– працевлаштувати – 1300 осіб (в тому числі шляхом здійснення виплати допомоги з безробіття одноразово для організації підприємницької діяльності – 30 осіб);
– скерувати на навчання та підвищення кваліфікації – 300 осіб;
– залучено до оплачуваних громадських робіт та робіт тимчасового характеру – 200 осіб.
Витрати на реалізацію заходів щодо сприяння зайнятості і соціального захисту від безробіття в 2016 р. – 11,21 млн.грн.:
– працевлаштування безробітних шляхом надання дотацій працедавцям – 13,2 тис.грн;
– організація громадських робіт – 91,5 тис.грн.;
– перепідготовка незайнятих трудовою діяльністю – 57,2 тис.грн.
– виплата допомоги з безробіття – 10963,5 тис. грн..
– компенсація єдиного внеску роботодавцям – 79,2 тис. грн.
Витрати на реалізацію заходів щодо сприяння зайнятості і соціального захисту від безробіття в 2017 році очікуються в сумі 11, 37 млн.грн.:
– організація громадських робіт – 100,0 тис.грн.;
– перепідготовка незайнятих трудовою діяльністю – 65,0 тис.грн.
– виплата допомоги з безробіття – 11,0 млн. грн..
– компенсація єдиного внеску роботодавцям – 200,0 тис. грн.
Упродовж 2016 року працевлаштовано 29 осіб із числа учасників антитерористичної операції, 18 учасників антитерористичної операції були залучені до тимчасової зайнятості, а саме 14 осіб – брали участь оплачуваних громадських роботах, які проводились за рахунок Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття та коштів місцевих бюджетів та 4 осіб брали участь у тимчасових роботах за рахунок роботодавця.
Три демобілізованих військовослужбовці започаткували власну справу шляхом здійснення в установленому порядку виплати одноразово допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності.
Упродовж січня – грудня 2016 року на обліку в Миколаївському РЦЗ перебувало 7 осіб з числа внутрішньо-переміщених осіб, з них 2 осіб працевлаштовано, 1 особа проходила професійне навчання.
У 2017 році продовжиться робота з місцевими радами, територіальною громадою щодо розширення видів оплачуваних громадських робіт і залучення до них безробітних з числа учасників АТО та внутрішньо-переміщених осіб.

Основні заходи та завдання для розвитку галузі у 2017 році.
 Забезпечення захисту прав працівників на своєчасне та у повному розмірі отримання заробітної плати (не допущення виплати заробітної плати у розмірах нижче рівня мінімальної зарплати).
 Стимулювання зростання доходів працездатного населення за допомогою сприяння розвитку малого і середнього бізнесу, самозайнятості, зокрема у сфері агробізнесу.
 Забезпечення охоплення безробітних професійним навчанням з подальшим працевлаштуванням після навчання;
 Забезпечення розширення сфери застосування праці за рахунок збереження діючих та створення нових робочих місць.
 Зменшення тривалості пошуку роботи, середньої тривалості безробіття та уникнення утриманських настроїв серед безробітних шляхом надання результативних послуг щодо працевлаштування, у тому числі залучення до оплачуваних громадських робіт та інших робіт тимчасового характеру;
 Підвищення ефективності роботи з працедавцями на предмет пошуку вільних робочих місць та вакантних посад;
 Розширення інформаційних та консультативних послуг щодо залучення до трудової діяльності молоді, військовослужбовців, котрі брали участь в антитеротистичній операції, внутрішньо переміщених осіб.

Оплата праці

Основні доходи сім’ї отримують із традиційних джерел, зокрема це заробітна плата. Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника підприємств, установ та організацій району у 2016 році – 4000,00 грн., що на 25 % більше, ніж у 2015 році.
Особлива увага акцентувалась на детінізації. У 2016 році райдержадміністрацією, спільно з ОДПІ, ПФ та іншими контролюючими органами систематично проводилась робота з відпрацювання суб’єктів господарювання, у яких заробітна плата найманим працівникам виплачувалась менше законодавчо встановленого мінімуму, а саме проводились заслуховування мінімізаторів на засіданнях комісії з питань забезпечення своєчасності і повноти сплати податків, погашення заборгованості із заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат. Упродовж року проведено 33 засідання комісії, де заслухано 245 мінімізаторів.
Як результат: в січні 2016 року – 100 суб’єктів господарювання виплачували зарплату в розмірі менше мінімальної, у грудні – 26 суб’єктів -мінімізаторів.
Робочою групою проводились виїзди у населені пункти району для проведення співбесід із суб’єктами господарювання щодо дотримання вимог чинного законодавства по виплаті заробітної плати, та легального використання найманої робочої сили. Загалом проведено 46 виїздів, прийняло участі 353 суб’єктів.
Проходить інформаційна кампанія стосовно інформування суб’єктів господарювання та населення району щодо змін у трудовому законодавстві з 1 січня 2017 року.
Станом на 01.01.2017 року заборгованості із виплати заробітної плати на підприємствах району немає.

Основні заходи та завдання для розвитку галузі у 2017 р.
 Проведення моніторингу за рівнем оплати праці на економічно-активних підприємствах та в інших сферах економічної діяльності.
 Забезпечення захисту прав працівників на своєчасне та у повному розмірі отримання заробітної плати (не допущення виплати заробітної плати у розмірах нижче рівня мінімальної зарплати).
 Стимулювання зростання доходів працездатного населення за допомогою сприяння розвитку малого і середнього бізнесу, самозайнятості.
 Скорочення сфери тіньової зайнятості та підвищення мотивації до офіційної зайнятості.
 Недопущення заборгованості із виплати заробітної плати на економічно активних підприємствах і зменшення кількості безробітного населення.

Дорожня інфраструктура

Дорожнє господарство
Відновлення мережі автомобільних доріг місцевого значення – пріоритетне завдання як 2016 так і 2017 року.
Протяжність сітки під’їзних автодоріг з твердим покриттям, які знаходяться на балансі Служби автомобільних доріг у Львівській області – 289,6 км. Це дороги місцевого та територіального значення, які з’єднують між собою населені пункти та інші райони області.
У зв’язку зі значним транспортним навантаженням, шляхова мережа району втрачає свої експлуатаційні якості і потребує як утримання, так і капітального ремонту, а місцями й повної реконструкції.
На ремонти шляхів загального користування у 2016 році використали 14,2 млн.грн, а це 22,2 км відремонтованих ділянок.
Зокрема:
– за кошти обласного бюджету проведено ремонт доріг на суму 10 млн.грн.(13,6 км);
– за кошти районного бюджету та бюджетів органів місцевого самоврядування (Крупська с/р та Більченська с/р) проведено ремонт на суму 4 млн. 175 тис.грн (8,6 км).
Крім цього, упродовж 2016 року Миколаївським ДРП філії «Дрогобицький райавтодор» за кошти Служби автомобільних доріг у Львівській області проведено:
– ямковий ремонт а/бетоном, щебенем – 6610 м.кв. на суму 1,9 млн.грн.грн.;
– профілювання доріг – 106 км. – 150,5 тис.грн.
Проїзна частина доріг, що знаходяться в комунальній власності місцевих рад Миколаївського району становить 345,6 км.
Так, місцевими бюджетами (за кошти районного бюджету та місцевих рад) на ремонт та утримання доріг комунальної власності використано 7,6 млн.грн. (площа відремонтованих ділянок доріг становить 34 761 м.кв).
У більшості випадків тривалі роки в районі виконувався поточний ямковий ремонт дорожнього покриття, який не давав довготривалого ефекту і через деякий час потребував його повторного здійснення. Капітальний ремонт дорожнього покриття, який відповідає всім сучасним стандартам, є економічно вигіднішим за постійно ямковий ремонт.
У незадовільному стані та потребують негайного ремонту наступні дороги загального користування:
Миколаїв-Городок-Жовква –Камянка Бузька –Бібрка (від межі с.Дроговиж аж до межі Пустомитівського району); Ричагів-Мала Горожанка-Вербіж; Пісочна-(Миколаїв-Жидачів-Калуш); Щирець-Вербіж.
У 2016 році з районного бюджету виділено 1 млн.грн. на ремонт доріг: Щирець-Вербіж (500,00 тис.грн.) та Ричагів-Мала Горожанка-Вербіж (500,00 тис.грн.) та у зв’язку із складними погодніми умовами нам не вдалося провести їх ремонт, проте ці кошти будуть використані у 2017 році.
Одним із основних завдань на 2017 рік – це виконання державної, обласної та районної програм з питань забезпечення надійного і безпечного руху автомобільними дорогами загального користування (реконструкція автомобільних доріг за кошти субвенції із державного, обласного та місцевих бюджетів та їх утримання в належному стані).

Автомобільний транспорт
З метою задоволення попиту населення в автоперевезеннях на території Миколаївського району діє 66 маршрутів загального користування, з яких 15 приміського сполучення (8 внутрішньорайонні) та 51міжміського сполучення це в т.ч. і транзитні маршрути. На цих маршрутах працює 190 одиниць транспорту.
У 2016 році обсяги перевезень пасажирів становлять 967,5 тис.пас., що на 45,4 % більше, ніж у 2015році. Обсяги вантажних перевезень становлять 897,2 тис.тонн., що на 3,5 рази більше, ніж у 2015 році.
Перевезення пасажирів району забезпечує 10 перевізників, яким належать дозволи на перевезення за результатами конкурсу.
Наявний потенціал галузі дозволив максимально охопити усі населені пункти району автобусним сполученням, це 57 сільських населених пунктів з населенням більше 40 осіб.
Робота транспортних організацій у 2016 році спрямовувалась на розширення послуг, покращення обслуговування пасажирів, забезпечення ритмічності роботи та безпеки руху, оновлення рухомого складу.

Основні заходи та завдання для розвитку галузі у 2017 р.
 Реконструкція, поточні та капітальні ремонти комунальних доріг, доріг загального користування та їх утримання в належному стані.
 Проведення системного моніторингу функціонування маршрутів до районного та обласного центрів.
 Забезпечення належних умов для пасажирських перевезень осіб з обмеженими фізичними можливостями.
 Продовження роботи з перевізниками щодо надання населенню якісних послуг.
 Посилення вимог до автомобільних перевізників та забезпечення контролю за дотриманням ними вимог законодавства щодо безпеки дорожнього руху.

Житлово-комунальне господарство

Житлово-комунальне господарство району є однією з найбільш важливих галузей господарського комплексу району, на яке покладено завдання стабільного функціонування та забезпечення безперебійної життєдіяльності населених пунктів на території району.
Упродовж року проводилась претензійно-позовна робота підприємствами житлово-комунальної сфери, заборгованість населення за житлово-комунальні послуги станом на 01.01.2017 р. складає 1011,9 тис.грн.
Стан розрахунків підприємств теплоенергетики та водопровідно-каналізаційного господарства за спожиті енергоносії (електроенергія, природний газ) станом на 01.01.2017 року:
– МКП «Миколаївводоканал» – переплата за електроенергію – 22,2 тис.грн.;
– МДКП «Миколаївтеплокомуненерго» заборгованості за електроенергію та газ немає, (упродовж 2016 року підприємством оплачено 3096,2 тис.грн, в т.ч фінансові санкції – 470,56 тис.грн).
Теплове господарство
З ІV кварталу 2016 року відновлена діяльність МДКП «Миколаївтепло-комуненерго», як виробника і постачальника теплоносія до споживача – об’єктів соціальної сфери м.Миколаєва (з травня 2013 року не був виробником теплової енергії, а тільки постачальником). Житловий фонд району переведено на індивідуальне опалення.
Організація вивозу ТПВ.
Станом на 01.01.2017 року з 42 населених пунктів Миколаївського району та 17 населених пунктів Тростянецької об’єднаної територіальної громади усі забезпечені збором та вивозом твердих побутових відходів.
На території району послуги у сфері поводження із твердими побутовими відходами здійснюють такі суб’єкти господарюваня: МКП «ЖКУ», ТзОВ «Гідробуд – М», ФОП Шулак І.В., КП «Розділжитлосервіс», ЖКВ смт.Розділ (Тибінка І.В.), ФОП Гірняк Р.С.

Житловий фонд
На території району створені альтернативні форми утримання житлового фонду, а саме функціонують 10 об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ), на обслуговуванні яких перебуває 20 будинків. У 2016 році створено 2 ОСББ у м.Миколаєві по вул. Я.Мудрого 1 та вул.Грушевського, 20. У 2017 році планується створити 2 ОСББ у м.Миколаєві та 2 ОСББ у смт.Розділ.
Упродовж 2016 року проведений капітальний ремонт покрівель у 3-х будинках м.Миколаєва на суму 1,0 млн.грн. та поточний ремонт покрівлі – 8,0 тис.грн. за кошти міського бюджету. Крім цього, у 12-ти комунальних будинках міста проведено поточні ремонти працівниками МКП»ЖКУ».
Водопровідно-каналізаційне господарство
За кошти міського бюджету в 2016 р. проведено поточний ремонт водопроводів м.Миколаєва на суму 137,6 тис.грн (вул.400 річчя Миколаєва, вул. Л.Українки, вул Чайковського,вул.Дроговизькій, вул.Тарнавського та господарсько-побутової каналізації по вул. Лісній) та Капітальні ремонти водопроводів на суму 865,80 тис.грн. (вул.Космонавтів, Зеленій, Наливайка, С.Крушельницької, Котляревського, Київській, Полідовича, 400 річчя Миколаєва, Чайковського, Стасіва , Будівельників, Лісній).
Виконані роботи по об’єктах:
– «Будівництво водопостачання та водовідведення по вул. Зеленій» 2 черга водопостачання на суму – 390,692 тис.грн;
– «Будівництво господарсько-побутової каналізації по вул.Шептицького» на суму – 738,332 тис.грн;
– «Будівництво, влаштування господарсько-побутової каналізації по вул. Шевченка» -692,071тис.грн;
– «Будівництво водопроводу по вул. Спаська» – 68,678 тис.грн.
Для реалізації у 2017 році інфраструктурних проектів розроблені чотири проектно-кошторисні документації по м.Миколаєву («Будівництво господарсько-побутової каналізації мікрорайону Підлісся», «Будівництво каналізації житлового кварталу «Під печерами», «Будівництво каналізаційного колектора від житлового кварталу «Під печерами», «Будівництво мережі водопостачання вул. О.Олеся, Є.Коновальця »).
У стадії розробки ПКД «Реконструкція мереж водопостачання в с.Березина Миколаївського району Львівської області» на загальну кошторисну вартість 711,9 тис.грн.
На території району у 2016 році розпочаті роботи по таких об’єктах:
– «Будівництво мереж господарсько-питного водопостачання в ур.Комаренське с.Розвадів» освоєно 2,5 млн.грн (загальна кошторисна вартість 9,2 млн.грн);
– «Реконструкція мереж водопостачання в смт.Розділ» загальна кошторисна вартість – 571,9 тис.грн (субвенція з м/б для о/б – 45,9 тис.грн) /По Програмі питна вода України (замовник ЛОДА)/:
– «Будівництво водопостачання по вул.Шевченка в м.Миколаєві» загальна кошторисна вартість – 605,8 тис.грн (субвенція з м/б для о/б 300,0 тис.грн). /По Програмі питна вода України (замовник ЛОДА)/

У 2016 році проводились роботи по освітленні населених пунктів району у с.Берездівці, с.Березина, с.Дроговиж, с.Криниця, с.Станківці, с.Рудники та с.Горішнє. У 2017 році буде продовжено роботу у даному напрямку. З цією метою подано заявки на участь в обласному конкурсі мікропроектів громадами сіл сс.Горішнє, Раделичі, Березина, Велика Горожанна.

Основні заходи та завдання для розвитку галузі у 2017 р.
 Залучення коштів усіх рівнів для відновлення та модернізації галузі ЖКГ.
 Стимулювання впровадження економічної енергоощадності.
 Проведення роз’яснювальної роботи серед населення щодо забезпечення своєчасної оплати за житлово-комунальні послуги.
 Забезпечення споживачів якісними та в повному обсязі послугами житлово-комунального господарства відповідно до встановлених нормативів.
 Створення сприятливих умов для формування нових ОСББ.

Енергоощадність та енергоефективність
Одним з основних завдань як регіону так і району є суттєве зменшення неефективного споживання енергетичних ресурсів. Тому, у районі планується поступове переведення промислових підприємств на резервні види палива, що дасть можливість зменшити споживання природного газу. Так, підприємством ТзОВ З ІІ «Хенкель-Баутехнік (Україна)» розроблений пілотний проект переходу на альтернативний вид палива, ПП «ТОР» виготовив проект переводу печі-відпалу газу на електроенергію. Реалізація цих проектів розпочалась у 2016 році та продовжиться у 2017.
У 2016 році продовжувалась підтримка та стимулювання населення району до впровадження енергоощадних заходів.
У рамках реалізації заходів обласної Програми енергозбереження – здійснювалася компенсація відсотків за кредитами для населення на заходи з енергозбереження. Так, Миколаївською філією ЛОУАТ «Ощадбанк» надано 283 кредити на суму 5,6 млн. грн., кредитною-фінансовою установою КС «Вигода» надано 17 кредитів на суму 231,1 тис. грн..
Проведено ряд енергозберігаючих заходів у бюджетній сфері (заміна вікон і дверей на енергозберігаючі, утеплення фасадів, заміну електролампочок на енергозберігаючі):
– в навчальних закладах району на загальну суму 4,5 млн.грн.;
– у сфері медицини – 846,08 тис.грн.
– у закладах культури – 712,7 тис.грн.

Основні заходи та завдання у 2017 р.
 Розроблення районної Програми енергозбереження для населення району на 2017-20 роки.
 Зменшення споживання паливно-енергетичних ресурсів усіма категоріями споживачів через стимулювання впровадження енергоощадних заходів.
 Проведення моніторингу стану та ефективності впровадження енергоощадних заходів, а також стану використання паливно-енергетичних ресурсів на об’єктах бюджетної сфери.
 Передбачення в місцевих бюджетах коштів на реалізацію заходів з енергоощадності в соціальній сфері.

Екологія
Використання коштів ОНПС
У 2016 році на природоохоронні заходи у районі використано 906,3 тис.грн. Зокрема, з обласного бюджету виділено та використано 278,0 тис.грн., в т.ч.:
– Заходи щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річок, а також заходи для боротьби із шкідливою дією вод на території с. Повергів Колодрубівської сільської ради – 228,0 тис. грн.
– Заходи щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річок, а також заходи для боротьби з шкідливою дією вод на території Київецької сільської ради. Капітальний ремонт розчистки старорічища р. Дністер на суму 30,0 тис. грн.
– Проведення заходів пов’язаних з поліпшенням технічного стану та благоустрою ставка «Лемка» на території Пісочнянської сільської ради на суму 20,0 тис. грн.
З місцевих фондів ОНПС освоєно коштів на суму 628,3 тис.грн., з них:
– «Будівництво водопостачання та водовідведення по вул..Зелена в м.Миколаєві (529,5 тис.грн.), з них очистка піскоуловлювачів в м.Миколаєві (25 тис.грн.);
– Розробка ПКД «Будівництво зовнішніх мереж побутової каналізації по вул.Мазепи, Гайдамацька, Галицька в смт.Розділ» – 39,998 тис.грн.
– Експертиза робочого проекту «Заходах щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану р.Дністер, а також заходи для боротьби із шкідливою дією вод на території Київецької с/р – 6,952 тис.грн
– Утилізація відходів в с.Розвадів – 26,9 тис.грн.
На 2017 рік подано 10 запитів першочергових природоохоронних заходів, фінансування яких необхідне для залучення коштів обласного фонду ОНПС з обов’язковим співфінансуванням місцевих бюджетів.

Основні заходи та завдання у 2017 р.
 Активізувати роботу щодо залучення коштів державного та обласного фондів ОНПС.
 Проведення заходів щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річок.
 Вирішення екологічних проблем шляхом залучення коштів з програм міжнародної технічної допомоги.

Сфера внутрішньої торгівлі, ресторанного господарства є важливою складовою внутрішнього ринку і відіграє значну роль як у формуванні загального економічного потенціалу району, так і в забезпеченні потреб населення в товарах і послугах.
На сьогодні нараховується 433 діючих підприємств роздрібної та дрібно роздрібної торгівлі загальною торгівельною площею 18,4 тис.м2, що на 4,5% більше, ніж у 2015р., 98 загальнодоступних закладів ресторанного господарства із загальною кількістю посадкових місць – 4419. Розвиток цього напрямку підприємницької діяльності характерний переобладнанням устаткування закладів відповідно до високої конкуренції та зростаючих запитів населення. Аналіз динаміки обороту ресторанного господарства упродовж 2016 року вказує на незначний його ріст, як наслідок росту цін на продукти, що є складовою собівартості.
Обсяг роздрібного товарообороту офіційно зареєстрованих підприємств галузі, які здійснюють діяльність у сфері роздрібної торгівлі та ресторанного господарства у 2016 році становитиме близько 246,0 млн.грн. і збільшився у порівнянні з попереднім роком на 10,6 %. Прогноз на 2017 р. – 260,0 млн.грн., що на 5,7% більше м.р.
Обсяг обороту роздрібної торгівлі на одну особу у 2016 р. – 3892,4 грн., що на 5,7 % більше у порівнянні до 2015 р.. У 2017 р. прогнозується 4113,9 грн. на особу.
Ріст товарообороту у 2017 році очікується за рахунок збільшення інфляційних процесів та відкриття нових торгівельних підприємств (5 торгових точок), введених в експлуатацію у 2017 році.
З метою стабілізації цінової ситуації на продовольчому ринку та забезпечення населення району якісними продуктами харчування, на території ринку ТзОВ «Ринок-95» створено нові торгові місця для реалізації продукції сільгоспвиробниками з метою наповнення продовольчого ринку. Проводився щотижневий моніторинг на продукти харчування у підприємствах торгівлі та ринку.

Основні заходи та завдання для розвитку галузі на 2017 р.
 Проведення ярмарок з продажу сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки за цінами виробника.
 Покращення якості обслуговування у торгівельній мережі та ресторанному господарстві.
 Проведення моніторингу цін на соціально значимі продукти харчування.

Мале підприємництво

Позитивні тенденції розвитку підприємницької діяльності є надзвичайно важливими, оскільки сприяють збільшенню надходжень до бюджетів усіх рівнів, покращенню ситуації із зайнятістю населення.
У 2016 році в районі функціонувало 2553 суб’єкта підприємництва, з них 385 малих і середніх підприємств (в тому числі 272 малих підприємств) та підприємців фізичних осіб – 2168. У 2017 році очікується 2688 суб’єктів підприємництва або 105,3 % до 2016 року.
Упродовж 2016 року державну реєстрацію здійснили 46 юридичних осіб (ліквідовано 23 суб’єкта) та 213 фізичних осіб-підприємців (ліквідовано 405 суб’єктів). Зміни в законодавстві щодо сплатити єдиного соціального внеску призвели до масового зняття з реєстрації фізичних осіб-підприємців, які фактично не здійснювали діяльності (у грудні 2016 року знялось із реєстрації 266 підприємців).
У 2016 році на малих підприємствах району працювало 1950 найманих працівників, по відношенню до 2015 року кількість працівників збільшилась на 3,2 %. У 2017 році зайнятість очікується 2050 осіб або 105,1 % до 2016 року.
Обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг) у 2016 р. становив 990,5 млн.грн., що більше 2015 року на 9,7 %, у 2017 р. прогнозний обсяг реалізованої продукції становитиме близько 1 мільярда грн..
Для підтримки малого підприємництва з районного бюджету у 2016 р. освоєно кошти в сумі 4,8 тис.грн.
Головною метою розвитку сфери у 2016 році є покращення бізнес-клімату та реалізації повною мірою потенціалу підприємництва.

Основні заходи та завдання для розвитку галузі у 2017 р.
 Виконання основних заходів районної Програми розвитку малого підприємництва у Миколаївському районі на 2016-2017 роки.
 Організація та проведення практичних конференцій, круглих столів, семінарів із проблематики підприємництва для суб’єктів господарювання.
 Залучення молоді до сфери малого підприємництва.
 Підготовка та перепідготовка кадрів для сфери підприємництва.
 Проведення у вересні 2017 р. фестивалю кулінарного мистецтва.

ЦНАП
Через ЦНАП надається 53 адміністративні послуги, з них 22 послуги – районної державної адміністрації:
У 2016 року до ЦНАПу звернулося 12721 громадянин, яким надано 12720 результатів. Найбільш поширені послуги, за якими звертаються до Центру – це реєстрація права власності на нерухоме майно, що становить 51% від загальної кількості звернень, та державна реєстрація земельної ділянки з видачею витягу з Державного земельного кадастру – 34%.
У Центрі є доступ до безкоштовної мережі «Інтернет». Інформування населення про результат наданої послуги проводитьcя шляхом sмs-повідомлення.

СОЦІАЛЬНА СФЕРА

Освіта

У 2016 році функціонувало 29 загальноосвітніх навчальних закладів, 6 дошкільних, а саме: гімназія – 1; НВК – 7; ЗОШ І-ІІІ ст. – 8 ; ЗОШ І-ІІ ст. – 10; ЗОШ І ст. – 3; ДНЗ – 6.
У 350 класах навчається 5 817 учнів. Середня наповнюваність становить 16,62 учня в класі.
Рішенням №79 від 28.07.2016 сесії Миколаївської районної ради з 01 вересня 2016 року надано статус опорної школи Миколаївській ЗОШ І-ІІІ ст. №1 з такими майбутніми філіями: Миколаївський НВК, Новосілко-Опарська, Великогорожаннівська, Малогорожанківська, Вербізька школи.
Для зміцнення матеріально-технічної бази опорної школи використано 563,2 тис.грн.
Підвезення учнів. Відповідно до ст. 53.п.3 Закону України «Про освіту» у 2016 році 4 автобуси «Школярик» безоплатно регулярно забезпечують довіз 280 учнів, 87 педпрацівників. Частково задіяно 2 нові маршрути (до Вербізької і Малогорожанківської ЗОШ).
Харчування та оздоровлення. У 2016 році безоплатно харчуються всі учні 1-4 класів, діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, діти, переселені із зони АТО, діти, батьки яких загинули в зоні АТО, діти, батьки яких демобілізовані із зони АТО. Усього передбачено на харчування 1800,8 тис. грн.
Окрім цього, безоплатним харчуванням охоплено 28 дітей–сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; 5 дітей тимчасово переміщених із зони АТО; 88 дітей учасників АТО .
Улітку 2016 року оздоровлено 70 дітей пільгових категорій за кошти районного бюджету – 196,0 тис.грн.
У листопаді 2016 року закуплено 28 спортивних костюмів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на суму 12,5 тис.грн. за кошти державної субвенції.
Забезпечення підручниками. У 2016 навчальному році навчальні заклади району забезпечують новими підручниками учнів 4 і 7 класів, які почали навчання за новими програмами. За кошти з державного бюджету учнів цих класів забезпечено лише на 50%. За рахунок субвенції із обласного бюджету використано додаткові кошти на закупівлю підручників для учнів 4 і 7 класів шкіл району (крім Тростянецької ОТГ) у сумі 105,4 тис. грн. У 2016-2017 навчальному році забезпечуватимуться підручниками учні 8-го класу, які почали навчання за новими програмами.
Відкрито додаткову групу в ДНЗ «Вишенька» с.Розвадів.
Заходи з енергозбереження у 2016 році реалізувалися у 2-ох напрямках:
1. Заміна дерев’яних конструкцій на металопластикові, утеплення фасадів, заміна дахів та утеплення перекриття.
2. Перехід на альтернативне опалення.
Результатом реалізації вищеназваних заходів є значна економія використання енергоносіїв.
Значно зменшилось споживання електроенергії в навчальних закладах району, зокрема у 2013 році спожито 642 тис.кВт, у 2016 році – 312 тис.кВт, а це менше, ніж 50%. Споживання газу навчальними закладами у 2013 році було 869 тис.м.куб., у 2106 році – 630 тис.м.куб.
Реконструкція Розвадівської котельні із встановленням котла на альтернативне паливо забезпечило належний температурний режим у школі та економію енергоресурсів ( 171 тис. грн.).
Станом на 01.01.2017 року в обласній раді зареєстровано 16 мікропроектів освітніх установ для участі в конкурсі.

Захист прав дітей
На первинному обліку перебуває 16 дітей-сиріт та 45 дітей, позбавлених батьківського піклування. З них під опікою, піклуванням перебуває 45 дітей, 2 дітей перебувають у сім’ї родичів, в прийомних сім’ях виховується 4 дітей, 6 дітей – у дитячому будинку сімейного типу. В інтернатних закладах перебуває 3 дітей, 1 дитина перебуває на повному державному забезпеченні навчального закладу.
На території району функціонує 1 дитячий будинок сімейного типу, який знаходиться у с.Верин, де виховується 5 дітей-вихованців, 1 дитина під опікою та 3 рідних дітей.
Функціонують 3 прийомні сім’ї, в яких виховується 8 дітей, позбавлених батьківського піклування.
На профілактичному обліку перебуває 21 дитина, де батьки ухиляються від виконання батьківських обов’язків.
У 2016 році відбулось 14 засідань комісії з питань захисту прав дитини, розглянуто 95 звернень громадян.

Основні завдання на 2017 рік в галузі освіти
 Збереження мережі ЗНЗ;
 Покращення матеріально-технічної бази Миколаївської ЗОШ №1 як опорної школи;
 Забезпечення харчуванням дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, батьки яких є учасниками АТО, дітей, переселених із зони АТО, учнів початкових класів за рахунок коштів районного бюджету (сільських та міської ради);
 Забезпечення оздоровленням дітей пільгових категорій відповідно до чинного законодавства;
 Забезпечення спортивним одягом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, за рахунок коштів освітньої субвенції та виплати одноразової грошової допомоги дітям цієї категорії, яким виповнилося 18 років;
 Зміцнення матеріально-технічної бази установ освіти та впровадження енергозберігаючих заходів;
 Осучаснення комп’ютерної техніки закладів освіти;
 Упровадження інклюзивного навчання для дітей з особливими освітніми потребами;
 Продовжити роботу щодо розширення мережі ДНЗ для охоплення навчанням дітей дошкільного віку.
 Упровадження інноваційних технологій у навчально-виховний процес ДНЗ та ЗНЗ.
 Забезпечити житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа.
 Підтримання будинку сімейного типу в належному стані шляхом проведення поточного ремонту.

Охорона здоров’я

Структура Миколаївської КЦРЛ зазнала змін впродовж січня 2016 року внаслідок передачі 2-х амбулаторій ЗП/СМ (с.Стільсько та с.Липівка) та 10-ти ФАПів (сс.Демня, Тернопілля, Красів, Бродки, Поляна, Суха Долина, Тростянець, Велика Воля, Дуброва, Ілів) на баланс утвореної Тростянецької об’єднаної громади згідно рішення Миколаївської районної ради від 25.12.2015.
Також, зменшилася ліжкова мережа з 01.01.2017 року на 5 ліжок за рахунок скорочення дермато-венерологічного відділення.
Природній приріст населення залишається негативним, не зважаючи на досягнуті зниження показників смертності (загальної, немовлячої та в працездатному віці), за рахунок зменшення рівня народжуваності.
Основні показники стану здоров’я:
Загальна захворюваність населення зросла і становить 997,5 (на 1000 нас.) у 2016 році, проти 945,4 (на 1000 нас.) у 2015 році та 966,8 (на 1000 нас.) у 2014 році.
Загальна поширеність захворювань також зросла – 1675,8 (на 1000 нас.) у 2016 році, проти 1640,3 (на 1000 нас.) у 2015 році та 1645,4 (на 1000 нас.) у 2014році.
Кількість хворих під диспансерним спостереженням дещо зменшилася до 586,5 (на 1000 нас.) у 2016 році, 615,2 (на 1000 нас.) у 2015 році проти 591,5 (на 1000 нас.) у 2014році.
План флюорографічного обстеження населення району виконано на 96,0%, як і у 2015 році, проти 86% у 2014 році.
Рівень захворюваності на активну форму туберкульозу легень у 2016 році залишається відносно стабільним і становить 47,6 (на 100 тис. нас.), проти 46,0 (на 100 тис. нас.) у 2015 році; поширеність знизилася до 46,0 (на 100 тис. нас.) у 2016 році, проти 63,4 (на 100 тис. нас.) у 2015 році. Серед усіх випадків активного туберкульозу в районі зареєстровано 4 випадки поєднання ВІЛ/ТБ, з яких 3 виявлено у 2016 році. Показник смертності від туберкульозу становить 9,5 (на 100 тис. нас.), проти 15,8 (на 100 тис. нас.) у 2015році.
Спостерігаємо зменшення захворюваності на онкологічні захворювання упродовж 2016 року – 278,0 (на 100 тис. нас.), проти 303,0 (на 100 тис. нас.) у 2015 року, при цьому поширеність дещо зросла і становить 2130,1 (на 100 тис. нас.) у 2016 році, проти 2019,8 (на 100 тис. нас.) у 2015 році. Слід зазначити, що пацієнти з онкологічною патологією знаходяться на диспансерному спостереженні пожиттєво.
ВІЛ/СНІД: зареєстровано в районі 3 нових підтверджених випадки впродовж 2016 року, проти 2 у 2015 році
Інфекційні гепатити: впродовж 2016 року зареєстровано 10 випадків, проти 9 у 2015 році, з них гепатит В – 6 випадки, гепатит С – 3 випадки.
Укомплектованість лікарських посад становить 112%, молодших спеціалістів з немедичною освітою – 15,3%
Забезпеченість штатними працівниками (всі посади) становить – 107,0 на 10 тис. населення, у т.ч. лікарями – 20,9 на 10 тис. населення
З місцевих бюджетів на заходи з енергозбереження у 2016 році використано 350 тис.грн., зокрема проведено капітальний ремонт по заміні даху амбулаторії в с.Пісочна, капітальний ремонт лікарської амбулаторії в с.Київці, поточний ремонт приміщень амбулаторії сімейної медицини в сел.Розділ.
За кошти Державного фонду регіонального розвитку та районного бюджету проведено капітальний ремонт даху, заміни вікон та дверей пологового будинку на суму 590 тис.грн.
В рамках обласного конкурсу мікропроектів проведено:
– Капітальний ремонт фасаду шляхом заміни віконних конструкцій на метало-пластикові А ЗП/СМ с.Більче на суму 48,8 тис.грн.
– Капітальний ремонт приміщень А ЗМ/СМ с. Новосілки-Опарські на суму 297,3 тис.грн.
З жовтня 2016 року ведеться електронний реєстр статистичних карт виписаних хворих в рамках участі в проекті Діагностично-споріднених груп.
Проведено часткове оновлення матеріально-технічної бази із заміною твердого і м’якого інвентарю (придбано апарат Ампліпульс, кардіограф, вага медична, ростомір, коробки стерилізаційні, палатні ліжка, матраци, подушки, морозильні камери, холодильник тощо).
Досягнуто економії коштів в сумі 767 тис.грн. завдяки впровадженню заходів з оптимізації видатків в Миколаївській КЦРЛ.

Основні заходи та завдання для розвитку галузі у 2017 році
 Розроблення Комплексної програми розвитку охорони здоров’я Миколаївського району на 2017-2020 роки.
 Завершення будівництва та здачі в експлуатацію акушерського корпусу на 30 ліжок у м.Миколаєві.
 Придбання комп’ютерної техніки для впровадження електронного реєстру пацієнтів.
 Придбання рентгенустановки з метою попередження зростання онкогінекологічної патології та захворювання населення на туберкульоз.
 Покращення матеріально-технічної бази всіх структурних підрозділів Миколаївської КЦРЛ.
 Недопущення росту захворюваності і поширеності онкологічних захворювань, шляхом посилення профілактичних і скринінгових медичних оглядів.
 Робота по зниженню рівня малюкової, дитячої смертності та смертності в працездатному віці.
 Максимальне охоплення населення профілактичним рентген-флюорографічним обстеженням, зокрема основних груп ризику, з метою раннього виявлення легеневої та серцевої патології.
 Вжиття заходів щодо зменшення рівня первинної інвалідності дітей та дорослих у 2017 р.
 Проведення роз’яснювальної роботи по максимальному залученню донорів та виконання плану заготівлі донорської крові та її компонентів.
 Підготовка лікувальної мережі району до можливої реформи в системі охорони здоров’я.

Культура

На території району функціонує 34 народних доми, з них 32 сільських; 34 бібліотек, з яких 30 – сільських, 1 дитяча школа мистецтв, літературно – мистецький музей із званням «народний» та три музеї на громадських засадах.
На фінансування закладів культури в 2016 році виділено 9 млн. грн. Заплановано на 2017 рік 12,5 млн.грн.
У Миколаївській дитячій школі мистецтв навчається 320 учнів, з них – 102 дітей, які навчаються безоплатно, зокрема 79 учнів з багатодітних сімей, 3 – діти-інваліди, 2- позбавлені батьківського піклування. Покращено матеріально-технічну базу школи мистецтв, зокрема закуплено духові інструменти на суму 95 тис.грн , проведено заміну батарей опалення на суму 51 тис.грн .
В районі при Народних домах працює 18 колективів, що мають звання «народний» та 3 – зі званням «зразковий».
Завдяки обласній програмі «Підтримки Народних домів» в частині організації гастролей колективів значно активізувалася робота Народних домів, впродовж 2016 року здійснено 166 виїздів «народних» колективів.
Районним Народним Домом проведено районні огляди – конкурси та заходи, кращі колективи району взяли участь у творчому звіті району «Дністрових хвиль пісенна таїна», що проходив у Львівській філармонії у жовтні 2016 року.
Великим популяризатором книги є Книжкова толока, яка вже десятий раз проходила у Миколаєві.
Книжковий фонд цього року поповнився на 1715 примірників книг, в тому числі:
– за бюджетні кошти (районна Програма «Читач» – 765 книг на суму 69,8 тис.грн.;
– за Державними та обласними програмами – 789 книг на суму 48 тис.грн.;
– подаровано бібліотеці – 127 книг на суму 5 тис.грн.
Скористувалися послугами Інтернет-центру більше 800 користувачів. В ЦРБ та ЦДБ діє зона WI-FI для роботи з власними мобільними пристроями. Успішно працює при ЦРБ Громадський інформаційний центр Миколаївщини.
Бібліотечна діяльність бібліотек Миколаївщини розвивається за інноваційними напрямками з використанням різноманітних креативних форм: книжкова толока, брейн- ринг, презентації книг, автограф – сесії письменників, літні читання, показ мультфільмів, сімейне свято в парку, тематичні вечори до знаменних і пам’ятних дат та ін.
Народні доми взяли участь в обласному конкурсі мікропроектів місцевого розвитку на 2016 рік (сс.Верин, Устя, Гірське, Тужанівці, Черниця, Велика Горожанна, Мала Горожанна).
За кошти районного бюджету замінено вікна у Народному домі с. Долішнє, проведено ремонт приміщення бібліотеки у с. Верин. За кошти сільських бюджетів зроблено перекриття даху та утеплено фасад Народного дому с. Рудники, замінено покрівлю в Народному домі с. Дроговиж, замінено вхідні двері у Народному домі с. Криниця та бібліотеці с. Дроговиж, замінено вікна та двері у Народному домі с. Крупсько. За спонсорські кошти відремонтовано сцену у народному домі с. Криниця, замінено вхідні двері у НД с. Новосілки-Опарські.
За кошти обласних Програм покращено матеріально-технічну базу НД с. Берездівці та НД с. Устя (придбано ноутбуки, мікрофони) та пошито костюми для народного вокального ансамблю «Калина» міського палацу культури.
За сприяння голови Львівської обласної держадміністрації придбано сценічні костюми для колективу Народного хору НД с. Верин на загальну суму 122 тис.грн.

Основні заходи та завдання для розвитку галузі у 2017р.
 Організація та проведення відзначення державних, національних свят та ювілейних дат.
 Розвиток аматорського мистецтва та творчих колективів, підтримка культури на селі шляхом проведення фестивалів народної творчості, семінарів.
 Проведення щорічної Книжкової толоки.
 Підвищення туристичної привабливості та підтримка розвитку туризму на території району.
 Збереження об’єктів культурної та духовної спадщини.

Розвиток фізичної культури та спорту

На виконання обласної та районної програм «Спортивний майданчик» на 2016 рік у районі збудовано та введено в експлуатацію 2 спортивні майданчики з тренажерним обладнанням. Зокрема, з обласного бюджету надано субвенцію у розмірі 100 тис.грн. для придбання тренажерного обладнання. Один з найбільших майданчиків зі синтетичним покриттям (53х42м) будувався в м.Миколаєві, де виконанні роботи по облаштуванню та настилу синтетичної трави, в загальному використано 2,2 млн.грн.

Відповідно до обласної програми “Сільський спорт” в 2016 році виділено 63,1 тис.грн. та закуплено 315 комплектів футбольних форм для 21 сільської ради.
Тростянецькою ОТГ з обласного бюджету отримано 15 тис.грн.. та закуплено 75 комплектів футбольних форм.
За підсумками обласних комплексних програм ХХV спортивних Ігор Львівщини Миколаївський район здобув 8-загальнокомандне місце.
У Х Спартакіаді Львівщини серед команд державних службовців збірна команда Миколаївської РДА здобула перше місце у загальнокомандному заліку.
В районні діють чотири програми на які використано 200 тис.грн.:
«Дитячого та масового розвитку футболу у Миколаївському районі на 2016-2019 рр.»
«Розвитку фізичної культури та спорту у Миколаївському районі на 2017-2020 рр.
«Спортивний майданчик та спортивні споруди на 2017-2020 рр.»
«Районна цільова програма молодь Миколаївщини 2017-2020рр.»

Основні заходи та завдання для розвитку галузі у 2017р.
 Розвиток оздоровчої масової фізичної культури, популяризація здорового способу життя населення Миколаївщини.
 Відкриття мережі центру «Спорт для всіх» у м.Миколаєві, активізація фізкультурно-спортивного руху у сільській місцевості. Підтримка організаційної структури галузі фізичної культури і спорту в Тростянецькій ОТГ.
 Вдосконалення матеріально-технічної бази та сучасного інформаційно-медійного супроводу спортивних заходів.
 Облаштування спортивного майданчику у сс. Раделичі, Рудники, Дроговиж та спортмайданчиків із синтетичним покриттям у смт Розділ та с.Березина.

Соціальний захист

У 2016 реалізовувались заходи щодо соціального захисту населення району.
Станом на 01.01.2017 на обліку перебувають:
3398 осіб, які отримують державну допомогу сім’ям з дітьми (виплачено допомог на суму 49342,2 тис.грн.);
1708 малозабезпечених сімей (отримали допомогу на суму 47717,7 тис.грн.);
1037 інвалідів з дитинства (виплачено допомогу на суму 17508,6тис.грн.).
В 2016 році субсидію отримали – 12341 сім’я (у 2015 – 6331). Середній розмір субсидії в 2016 році становить 1643,28 грн.
Виплачено одноразової допомоги на оздоровлення 139 особам на суму 13914,4грн. Відшкодовано додаткові відпустки громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (1 та 2 категорії) – 20 особам на суму 31,6 тис.грн.
Виплачено щомісячну грошову допомогу у зв’язку з обмеженням споживання продуктів харчування – 130 особам на суму 390,3тис.грн.
Закуплено та видано 8 путівок для І категорії на суму 38,3 тис.грн.грн.
Відшкодовано 15,6 тис.грн. на медикаменти згідно рецептів лікарів – 62 осіб.
Відшкодовано 15,9 тис.грн. на зубопротезування – 12 осіб.
У квітні 2016 року до 30-річниці Чорнобильської катастрофи згідно «Програми соціального громадян, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС на 2014-2018 роки» за рахунок коштів місцевого бюджету виплачено одноразової допомоги на суму 99,0 тис.грн. (198 учасникам ЧАЕС по 500 грн.)
В 2016 році укладено угоди на перевезення пільгових категорій з такими перевізниками:
– ТзДВ «Миколаївське АТП-14627», сума коштів передбачених по кошторису обласного бюджету становить 498,3 тис.грн., із них повернуто до обласного бюджету 242,7 тис.грн. Станом на 01.01.2017 нараховано і профінансовано 255,6 тис.грн.
– ПП «Шлях Авто», сума коштів передбачених по кошторису становить 21,2 тис.грн., профінансовано в повному обсязі.

Робота з учасниками АТО
В районі нараховується 219 демобілізованих учасників АТО, які захищали суверенітет України, будучи призваними в ході 1-6 хвиль мобілізації та добровольців.
Сформовано єдину базу даних про демобілізованих учасників АТО та добровольців, їх потреби, проблемні питання, забезпечено соціальний супровід.
За період 2016 року всім демобілізованим учасникам АТО виплачено одноразову допомогу з обласного бюджету в сумі 312тис.грн.
З районного бюджету надана грошова допомога учасникам АТО на суму 66,0 тис.грн. та 135,0 тис.грн. сім’ям загиблих. 6-ох учасників АТО забезпечено санаторно-курортним лікуванням, 35 пройшли психологічну реабілітацію, 62-ох дітей учасників АТО оздоровлено, з них за рахунок путівок департаменту – 15 дітей (1 дитина загиблого учасника АТО). .
Згідно рішення обласної ради 5 дітей із сімей загиблих одержують щомісячну допомогу.
У районі налічується 139 дітей учасників АТО, з них 89 дітей охоплені навчанням та забезпечені безоплатним харчуванням, також 26 дітей відвідують ДНЗ.
Укладено угоду зі Стрийським СТК ТСО України для проходження професійної реабілітації учасників АТО.
Основною проблемою на даний час залишається надання земельних ділянок.
Станом 01.01.2017 року із заявами на виділення земельної ділянки у власність звернулося 304 учасників антитерористичної операції, з них :
– для будівництва житлового будинку – 241 особа, виділено – 6 особам;
– для ведення особистого селянського господарства – 39 осіб, виділено – 5 особам;
– для садівництва – 24 особи, виділено – 0 особам.

Основні заходи та завдання для розвитку галузі у 2017р.
 Виконання у повному обсязі «Комплексної цільової програми надання пільг окремим категоріям населення Миколаївського району на 2016-2018 роки».
 Забезпечення своєчасного призначення та виплати усіх видів соціальних допомог, а також субсидій на житлово-комунальні послуги.
 Здійснення заходів щодо забезпечення безперешкодного доступу громадян з обмеженими фізичними можливостями до об’єктів соціального та громадського призначення.
 Забезпечення умов для дітей-інвалідів щодо реалізації їх потенційних можливостей у всіх сферах суспільного життя.
 Забезпечення систематичної інформаційно-роз’яснювальної роботи серед населення з питань діяльності органів соціального захисту населення та нововведень у законодавстві.
 Забезпечення прав та пільг учасникам АТО.
 Активізація роботи комісії з питань соціального захисту учасників АТО.

Начальник відділу економічної
політики райдержадміністрації М.І.Ланчевич

Поділитися.