Програма «Ефективності ведення галузей сільського господарства агропромислового комплексу Миколаївського району у 2015 році»

0

1. ВСТУП

Миколаївський район  розташований в південно-східній частині Львівської області, протяжність якого зі сходу на захід 36,5 км., з півдня на північ – 34,5км.,площа району 692 км², що складає 3,2% території області.

Населення району 63,3 тис. осіб, працездатного – 37,5 тис. особи,  що становить 58 % від населення району. В економіці району зайнято 13,3 тис. працездатного населення (35,5 %), з них в сільському господарстві – 0,51 тис.

Миколаївський район за спеціалізацією вважається промислово-аграрним, але з 63,3 мешканців району 45,7 тис. осіб проживає в сільській місцевості ( 72,2 %).

За аграрним сектором району закріплено 35354  га сільськогосподарських угідь, в тому числі 20041  га ріллі. Основу сільськогосподарського виробництва району складають 50 сільськогосподарські підприємства (з них 27 фермерських господарств) та близько 15575 індивідуальних підсобних господарств.

Посівна площа сільськогосподарських культур протягом 2014 року по всіх категоріях господарств становила 18000 га, (99 % до мин. року). Використання ріллі становить 90%.

У структурі посівних площ найбільшу питому вагу займають зернові культури – 51 % (9700 га,) та картопля – 15 % (2744 га). Соя вирощувалася на площі  646 га, овочі – 510 га, решта – кормові культури.

В районі у всіх категоріях господарств утримується 7260 голів ВРХ, в тому числі 5180 голів корів, 6170 голів свиней, 840 голів овець і кіз та 955,0  тис. гол. птиці. Порівняно з минулим роком поголів’я всіх видів сільськогосподарських тварин становить: (ВРХ) –96,0%, свиней 131,0%, поголів’я овець і кіз на 102,7%, а також поголів’я птиці становить 106,0%.

В сільськогосподарських підприємствах утримується 325 гол. ВРХ, в тому числі 125 гол. корів, 2200 гол. свиней та 750,0 тис. гол. птиці. До минулого року поголів’я ВРХ зросло на 2,5 %, свиней на 135,8 %,  птиці на 16,4 %

Як бачимо, після пройдених реформ в галузі сільського господарства поступово збільшилось виробництво продукції за рахунок збільшення посівних площ та поголів’я  сільськогосподарських тварин. На зміну реформованим с/г підприємствам прийшли новоутворені фермерські та приватні господарства, проте і для них виробництво с/г продукції не завжди є прибутковим. Вони вирощують культури найбільш рентабельні – ріпак, картоплю, овочі. В галузі тваринництва займаються вирощуванням свиней та птиці.

Як відомо, галузь сільського господарства є сезонною, рослинницьку продукцію вирощують лише один раз в рік, вкладаючи кошти протягом року. Тому, з метою матеріальної зацікавленості малих с/г підприємств у нарощуванні поголів’я ВРХ і збільшенні виробництва с/г продукції, потрібно в час найбільшої нестачі коштів  (в період посіву та збирання культур), компенсувати витрати за рахунок районного бюджету.

2.МЕТА ПРОГРАМИ

Основною метою програми є зацікавлення малих с/г підприємств у збільшенні виробництва с/г продукції, оновлення с/г техніки, створення сприятливих умов для розвитку особистих селянських господарств, що в кінцевому результаті дозволить забезпечити населення  району дешевими і якісними продуктами харчування.

3. ЗАВДАННЯ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ

1. З метою покращення генетичного складу корів, дотримання селекції у тваринництві, покращення продуктивності худоби, яка утримується у  всіх формах власності, компенсувати за рахунок районного бюджету, частину вартості закупленої сперми, з метою недопущення зростання цін за штучне осіменіння  худоби.

Програма передбачає за рахунок коштів районного бюджету здешевлення вартості штучного осіменіння корів і телиць, які утримуються в господарствах всіх форм власності, як найдоступнішого шляху покращення продуктивних та генетичних якостей майбутнього маточного поголів’я ВРХ. Для фінансування програми на початку року заключається двохстороння угода між ПрАТ   «Селексплемцентр» та управлінням агропромислового розвитку райдержадміністрації при умові,  що племпідприємство має ліцензію на право проведення робіт по племінній справі. ПрАТ «Селексплемцентр» щомісячно інформує управління агропромислового розвитку про виконану роботу.

Вартість штучного осіменіння однієї голови коштує 170,00 грн. Згідно калькуляції витрат, враховуючи здешевлення з районного бюджету, штучне осіменіння  буде здешевлено на 20,00 грн (при умові буде осіменено  2000 голів).

Буде працювати 15 пунктів штучного осіменіння. Кошти будуть використанні:

на закупівлю сперми = 45 ,0 тис. грн

на закупівлю рідкого азоту = 9,0 тис.грн

на закупівлю пального для розвезення азоту, матеріалів і сперми =  6,0  тис.грн.

на здешевлення штучного осіменіння худоби для господарствах всіх форм власності з районного бюджету необхідно виділити = 60,0 тис.грн.

2. У реформованих с/г підприємствах залишились трактори і с/г техніка, яка вже відпрацювала 2-4 амортизаційних років. Це є економічно не вигідно при сьогоднішніх цінах на паливо мастильні матеріали, тому компенсація до 30% вартості закупленої с/г техніки з районного бюджету, дасть можливість с/г підприємствам оновити тракторний парк, в результаті чого зменшиться вартість 1 га оранки, що призведе до якісного обробітку ґрунту та урожайності с/г культур.

Мета програми: здешевлення витрат понесених сільськогосподарськими товаровиробниками на придбання енергоощадної, високопродуктивної сільськогосподарської техніки зарубіжного та вітчизняного виробництва. Право на часткову компенсацію мають сільськогосподарські товаровиробники, які зареєстровані в Миколаївському районі та не мають заборгованості до місцевого бюджету та перед пайовиками і провели реєстрацію сільськогосподарської техніки.

Для реалізації даної програми з районного бюджету потрібно виділити у 2015 році суму 150 тис. грн. – це часткова компенсація, до 30% вартості, придбаної у юридичних осіб сільськогосподарської техніки (до 23% вартості, вітчизняного виробника с/г техніки та до 7% вартості, іноземного виробника с/г техніки).

Для часткової компенсації вартості закупленої с/г товаровиробниками с/г техніки, утворюється комісія, за участю представника фінансового управління району та спеціалістів управління АПР, яка розглядає перелік документів поданих с/г товаровиробниками, які підтверджують достовірність закупленої сільськогосподарської техніки:

–                     копія довідки з державного реєстру;

–                     копія платіжного доручення про сплату вартості техніки, завіреної оригінальною печаткою банку про факт оплати;

–                     копія накладної про отримання відповідного товару;

–                     копія довідки про фактичну сплату орендної плати господарством не пізніше як 1- го  числа календарного місяця.

Головним розпорядником коштів, виділених  на часткову компенсацію придбаної с/г техніки, є управління АПР. На підставі рішення комісії, головний розпорядник коштів складає реєстр учасників даної програми, подає заявку у фінансове управління програми.

 

3.Здешевлення  утримання молочних корів в особистих селянських господарствах:

В районні спостерігається тенденція зменшення поголів’я корів за 2012р. – на 3,2%, за 2013р. – на 3,8 %, за 2014р. –  на 2,4%, причиною зменшення якого являються низькі ціни на молочну продукцію.

Зважаючи на те, що 98,4 % молока виробляється в індивідуальних господарствах населення,  а  також  з метою збереження поголів’я, що залишилось надавати доплату індивідуальним власникам, які на 1 січня 2015р. згідно перепису худоби утримують 3  і більше корів.

Розрахунок та розмір доплати за 1 голову визначається районним управлінням АПР після прийняття від сільських, селищних та міських рад списків про наявність корів в особитих селянських господарствах станом на 1 січня 2015 р.

Для отримання доплати індивідуальний власник повинен подати в управління АПР райдержадміністрації такі документи:

– довідку сільської, селищної та міської ради про наявність корів на 1 січня 2015 р.,  в якій зазначається ідентифікаційний номер, серія паспорта корів та ветеринарної картки до паспорта;

– копія паспорта, довідка про присвоєння ідентифікаційного номера фізичній особі та номер рахунку в Ощадбанку.

Для реалізації даної програми з районного бюджету потрібно виділити у 2015 році – 150 тис.грн.

4. Фінансова підтримка новоствореним сімейним фермам.

Метою створення сімейної ферми є забезпечення  молочними продуктами державні установи (садочки, школи та лікарні) та населення міст екологічно чистою продукцією, збереження поголів’я худоби в районі.

На перспективу, на базі сімейних ферм можуть бути створені молоко заготівельні кооперативи з подальшою переробкою молочної сировини.

Фінансова підтримка буде надаватися новоствореним сімейним фермам, які утримують в своїх дворах чи побудованих тваринницьких приміщеннях від 5 до 15 корів молочного напрямку продуктивності.

Часткова компенсація до 30% відшкодування буде надаватися сімейним фермам на закупівлю фермерського обладнання (доїльні установки, холодильники, гноєтранспортери, тракторів з пречепним обладнанням  для заготівлі кормів) та закупівлі племінної худоби.

Для одержання фінансової підтримки на розгляд районної комісії необхідно подати:

–                     документи, що засвідчують закупівлю племінних тварин в племінному господарстві (накладну, квитанцію про оплату, ветеринарне обстеження, паспорти та племенні свідоцтва тварин);

–                     документи по закупівлі фермерського обладнання (накладна, квитанція про оплату, гарантійний паспорт);

–                     копія паспорта, ідентифікаційного коду та рахунку з банку фізичної особи;

–                     міні бізнес-план новоствореної сімейної ферми на перспективу (3 роки);

–                     письмове зобов’язання про задовільні умови утримання худоби, дотримання відповідних ветеринарно-санітарних та екологічних вимог.

Новоствореним сімейним фермам щомісячно подавати до 1 числа звітність в управління АПР по виробничих показниках.

На підтримку даної програми необхідно до 70 тис. гривень в тому числі закупівля племінних телиць 20 тис. гривень, та закупівля фермерського обладнання 50 тис. гривень.

5. На проведення сортозаміни і сортопоновлення. Оскільки зниження високорепродуктивності насіння  сільськогосподарських культур призводить до зменшення урожайності, товарності та якості рослинницької продукції, що в кінцевому результаті призводить до зменшення прибутків та зниження рентабельності господарств в цілому.

Закупляти насіння с/г культур с/г підприємства повинні лише у насіннєвих господарствах, які мають дозвіл на вирощування і реалізацію високих репродукцій.

З районного бюджету компенсується розмір сортової надбавки до 100 % її вартості.

Процент відшкодування сортової надбавки залежатиме від кільклсті закупленного сортового насіння с/г піприємствами та цін, які складаються на насіння с/г культур у 2015 році. Для отримання компенсації за сортову надбавку з районного бюджету в упралінні АПР утворюється комісія за участю представника фінансового управління району, яка розглядає заявку подану від с/г підприємтсва про отримання компенсації за сортнадбавку та перелік документів, які підтверджують достовірність закупленного високорепродукційного насіння, а саме:

1.             Копія накладних на закуплене насіння та їх реєстр;

2.             Копія аттестату або свідоцтва на насіння, де вказана репродукція;

3.             Копія актів про використання посівного матеріалу (форма 19 с/г);

4.             Копія статистичної звітності про фактичоного засіяну площу (форма 4с/г,форма  7 с/г).

Рішення комісії оформляється протоколом.

Для реалізації даної програми з районного бюджету портібно виділити у 2015 році – 100,0 тис.грн.

6. Організація проведення ярмарків-продажу с/г продукції товаровиробниками району (оголошення, оформлення місць продажу).

Щороку до Дня працівників сільського господарства в області організовується виставка с/г продукції, яка виробляється в районі, а також  визначаються кращі с/г товаровиробники, яких нагороджують цінними подарунками.

Для проведення таких заходів  необхідні  кошти  в сумі 10 тис. грн.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІ ВИКОНАВЦІ

Контроль за цільовим і ефективним виконанням завдань програми покласти на керівника управління АПР І. Кузьм’яка.

Виконавці програми – спеціалісти  відділів управління АПР.

5. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ

 

w  Досягнення приросту виробництва с/г продукції;

w  Оновлення тракторного парку, що дозволить своєчасно, якісно  і в більшому обсязі обробляти землю.

w  Покращення генетичного стану маточного поголів’я  за рахунок чого – підвищення продуктивності  с/г тварин.

w  Підведення підсумків господарсько-фінансової діяльності с/г підприємств, відзначення кращих, проведення виставки с/г продукції, вирощеної в районі.

w  Збільшення кількості робочих місць.

w  Насичення ринку додатковими продуктами харчування.

w  Забезпечити стабільність утримання поголів’я молочних корів  в населення.

 

Керівник управління АПР

Миколаївської РДА                                                      І. Кузьм’як

 

ПАСПОРТ

(загальна характеристика регіональної програми)

„Ефективність ведення галузей сільського господарства

 агропромислового комплексу

Миколаївського району  у 2015 році”

1. Ініціатор розроблення програми Управління агропромислового розвитку

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми  

3.

 

Розробник програми

Управління агропромислового розвитку

4.

Співрозробники програми  
5. Відповідальний виконавець програми Управління агропромислового розвитку
6. Учасники програми Сільськогосподарські підприємства району
7. Термін реалізації програми

2015 рік

7.1. Етапи виконання програми

(для довгострокових програм)

8. Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми

(для комплексних програм)

районний бюджет

9. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього,

540,0 тис. грн.

у тому числі:

9.1.

коштів місцевого бюджету

540,0 тис. грн.

кошти обласного бюджету

коштів інших джерел

 

     Керівник _______________              –     І. Кузьмяк

 

 

Додаток 1

Перелік завдань, заходів та показників районної  цільової програми

“Ефективність ведення галузей сільського господарства

агропромислового комплексу Миколаївського   району  у 2015 році”

№ з/п

Назва завдання

Заходи та  показники на виконання завдання**

Строк виконання заходу, показника

Виконавці заходу, показника

Фінансування

Очікуваний

результат

Джерела

Обсяги, тис. грн

 

2015 рік

1

Здешевлення

вартості штучного осім’яніння худоби в господарствах всіх форм власності. 

2015

Управління АПР

Районний бюджет

60,0

2

Здешевлення закупленої с/г техніки

2015

Управління АПР

Районний бюджет

150,0

3

Здешевлення

утримання молочних корів в особистих селянських господарствах

2015

Управління АПР

Районний бюджет

150,0

4

Фінансова підтримка новоствореним сімейним фермам

2015

Управління АПР

Районний бюджет

70,0

5

Компенсація вартості сортової надбавки закупленого насіння с/г культур

2015

Управління АПР

Районний бюджет

100,0

6 Організація проведення ярмарків-продажу с/г продукції, участь у с/г виставці  та підведення підсумків роботи за 2015 рік

2015

Управління АПР

Районний бюджет

10,0

Усього:  

540,0

 
Усього на етап або на програму:  

540,0

 

         Керівник установи
головного
розпорядникакоштів                                  І . Кузьм’як              ______________

                                                                                                                                                  (підпис)               

         Відповідальний
виконавець Програми                                                    І .Кузьм’як               ______________

                                                                                                                                                  (підпис)                                       тел.:   51 – 342

Додаток 2

 

 

Ресурсне забезпечення регіональної цільової програми

_„Ефективність ведення галузей сільського господарства агропромислового комплексу Миколаївського району  у 2015 році”

тис. грн.

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми 

Усього витрат на виконання програми 

2015  рік 

2015 рік 

Обсяг ресурсів, усього,

у тому числі:

районний  бюджет*

 

540,0

540,0

районні, міські (міст обласного підпорядкування) бюджети

 

бюджети сіл, селищ, міст районного підпорядкування

 

кошти небюджетних джерел

 

*(кошти, які затверджені сесією районної ради)

 

Додаток 3

 

Напрями діяльності та заходи регіональної цільової програми _„Ефективність ведення галузей сільського господарства агропромислового комплексу Миколаївського району 

у 2015 році”

 

N

з/п 

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) 

Перелік

 заходів програми 

Строк вико-

нання заходу 

Вико-

навці 

Джерела фінансування 

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. гривень,

у тому числі: 

Очіку-

ваний результат 

1.

Ефективне ведення сільського господарства

Здешевлення

вартості штучного осім’яніння худоби в господарствах всіх форм власності. 

2015

Управління АПР

Районний бюджет

2015 рік – 60,0 тис. грн.

2.

Ефективне ведення сільського господарства

Здешевлення закупленої с/г техніки

2015

Управління АПР

Районний бюджет

2015 рік -150,0 тис. грн.

 

 

 

 

 

3.

Ефективне ведення сільського господарства

Здешевлення

утримання молочних корів в особистих селянських господарствах

2015

Управління АПР

Районний бюджет

2015рік -150,0 тис. грн.

 
4.

Ефективне ведення сільського господарства

Фінансова підтримка новоствореним сімейним фермам

2015

Управління АПР

Районний бюджет

2015рік -70,0 тис. грн.

 
5.

Ефективне ведення сільського господарства

Компенсація вартості сортової надбавки закупленого насіння с/г культур

2015

Управління АПР

Районний бюджет

2015рік -100,0 тис. грн.

 
6.

Ефективне ведення сільського господарства

Організація проведення ярмарків-продажу с/г продукції, участь у с/г виставці  та підведення підсумків роботи за 2015 рік

2015

Управління АПР

Районний бюджет

2015 рік -10,0 тис. грн.

 

 

Додаток 4

Інформація

про стан виконання районної цільової програми

(щоквартальна, нарощуваним підсумком)

_„Ефективність ведення галузей сільського господарства агропромислового комплексу

назва програми

Миколаївського району  у 2015 році”

                                                                                                                             тис. грн.

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми 

Етапи виконання програми 

Усього витрат на виконання програми 

II 

III 

2015 рік 

20__ рік 

20___ рік 

20__ –

20_ рр. 

20__ – 20__рр. 

Всього –540,0

540,0

540,0

здешевлення вартості штучного осіменіння  ВРХ

60,0

60,0

часткова компенсація вартості закупленої с/г техніки

150,0

150,0

компенсація вартості сортової надбавки закупленого насіння с/г культур

 

100,0

 

100,0

фінансова підтримка новоствореним сімейним фермам

70,0

70,0

здешевлення утримання молочних корів в особистих селянських господарствах

150,0

150,0

участь у сільськогосподарській виставці та підведення підсумків

10,0

10,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поділитися.