Про затвердження переліку відомостей, що становлять службову інформацію і яким надається гриф „Для службового користування”

0

УКРАЇНА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ МИКОЛАЇВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

від   30 грудня 2011 року                                                      №  695

м.  Миколаїв

Про  затвердження переліку відомостей,

що становлять службову інформацію

і яким  надається гриф „Для службового

користування”

 

З метою забезпечення в районній державній адміністрації вимог Закону України “Про доступ до публічної інформації”, на виконання Указу Президента України від 5 травня 2011 року № 547/2011 “Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації”, керуючись статтею 6, пунктом 12 статті 16, пунктом 1 частини першої статті 39, частиною першою статті 41 Закону України „Про місцеві державні адміністрації”:

1. Затвердити перелік відомостей, що становлять службову інформацію і яким  надається гриф „Для службового користування”, що додається.

2. Заступникам голови, керівникові апарату, керівникам структурних підрозділів районної державної адміністрації та її апарату забезпечити впорядкування роботи з документами, які містять відомості, що становлять службову інформацію та визначені цим переліком.

3. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови районної державної адміністрації від 19 травня 2006 року № 219 “Про затвердження переліку конфіденційної інформації, що є власністю держави, і якій надається гриф “Для службового користування”.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керівника апарату районної державної адміністрації М.М.Ониськів.

 

Голова районної

державної адміністрації                    І.Я.Пілка

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

районної державної адміністрації

від 30.12.2011 року № 695

ПЕРЕЛІК

відомостей, що становлять службову інформацію і яким надається гриф

“Для службового користування”

 

1. Документи районної державної адміністрації, що підготовлені на виконання актів органів державної влади вищого рівня з грифом «Для службового користування».

2. Інформація щодо:

– організації оповіщення, мобілізації, переведення органів місцевого самоврядування, структурних підрозділів районної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій  району на роботу в умовах особливого періоду;

– кількості військовозобов’язаних, які заброньовані за структурними підрозділами районної державної адміністрації на період мобілізації та воєнного стану.

3. Відомості про заходи мобілізаційної підготовки та складових частин мобілізаційного плану району щодо:

– створення, розвитку, утримання, передачі, ліквідації, реалізації та фінансування мобілізаційних потужностей;

– виробництва закупівлі та поставки продовольства, сільськогосподарської продукції, лікарських засобів, медичного майна, паливно-мастильних матеріалів в особливий період;

– кількості автотранспортної, дорожньо-будівельної техніки, яка підлягає передачі до складу Збройних Сил України;

– забезпечення виконавців мобілізаційних завдань матеріально-технічними, сировинними та енергетичними ресурсами в особливий період;

– підготовки фахівців у закладах освіти на особливий період.

4. Мобілізаційні завдання, які встановлені районною державною адміністрацією підприємствам, установам та організаціям.

5. Відомості про місця зберігання, норми накопичення, фактичну наявність, якісний стан матеріальних цінностей мобілізаційного резерву щодо окремих підприємств, установ та організацій, які знаходяться у віданні районної державної адміністрації.

6. Відомості про виділення будівель, споруд, земельних ділянок, транспортних та інших матеріально-технічних засобів Збройним Силам України, іншим військовим формуванням в особливий період.

7. Відомості про потребу в асигнуваннях та фактичні фінансові витрати на мобілізаційну підготовку району.

8. Координати об’єктів джерел комунального водозабезпечення в місцях водозабору.

9. Зміст організаційних і технічних заходів охорони об’єктів комунального водозабезпечення.

10. Відомості щодо організації охорони та оборони об’єктів комунального водозабезпечення в особливий період.

11. Відомості, що розкривають координати місць приєднань до            комунальних водоводів об’єктів промисловості.

12. Інформація про фактичні об’єми запасів, місця розташування поверхневих або підземних резервних джерел водопостачання населених пунктів району.

13. Плани капітального будівництва та капітального ремонту об’єктів спецпризначення.

14. Спеціальні карти, створені в державній системі координат УСК – 2000 або в системі координат СК – 42, а саме: карти геодезичних даних, карти джерел водопостачання масштабів 1:50000 – 1:200000, карти ділянок масштабів 1: 25000, 1:50000.

15. Відомості щодо організації заходів цивільної оборони, крім відомостей, що становлять державну таємницю.

16. Перелік об’єктів, що належать до категорії цивільної оборони.

17. Про використання захисних споруд цивільної оборони для потреб населення.

18. Про технічний стан системи оповіщення.

19. Про організацію реагування та дії у разі виникнення аварій на об’єктах, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави.

20. Зведені відомості за окремими показниками про кількість, загальну площу та місткість захисних споруд цивільної оборони (цивільного захисту) за район.

21. Зведені відомості про джерела та види небезпеки, можливі рівні надзвичайних ситуацій та технологічні характеристики потенційно небезпечних об’єктів за район, які зареєстровані у Державному реєстрі потенційно небезпечних об’єктів.

22. Про заходи щодо захисту інформації з обмеженим доступом під час прийому іноземних делегацій, груп та окремих іноземців.

23. Персоналізована інформація про стан здоров’я громадян (захворюваність, інвалідність, смертність та фізичний розвиток).

24. Реєстри осіб, хворих на різні захворювання.

25. Про надання медичних послуг у галузі охорони здоров’я в особливий період.

26. За окремими показниками про норми, обсяги заготівлі донорської крові, її препаратів, що не становлять державну таємницю.

27.      Щодо розробки документів планування територіальної оборони, які не підпадають під дію Зводу відомостей, що становлять державну таємницю України.

28. Про участь у заходах з антитерористичної діяльності, які не підпадають під дію Зводу відомостей, що становлять державну таємницю України.

29.  Відомості, отримані від правоохоронних органів, які не підлягають розголошенню на підставі відповідних нормативних актів і можуть призвести до розкриття джерела отриманої інформації.

30. Книги обліку та анкети дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які підлягають усиновленню.

31. Інформація щодо дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які усиновлені.

32. Документи громадян України, які бажають усиновити дитину.

33. Інформацію про базу даних єдиної інформаційно-аналітичної системи “Діти”.

34. Перелік посад і професій, за якими бронюються військовозобов’язані.

35. Особові справи державних службовців районної державної адміністрації.

36. Інформація про апаратне забезпечення комп’ютерів, автоматизованих робочих місць і серверів.

37.      Інформація про комп’ютерні програми.

38. Відомості, що стосуються питання оформлення та надання громадянам допуску до державної таємниці.

39. Аналітична статистична інформація про стан боротьби з організованою злочинністю і корупцією (якщо не несе таємну інформацію).

40. Інформація, що міститься у документах райдержадміністрації, які становлять внутрішньовідомчу службову кореспонденцію, а саме : (службові та доповідні записки, рекомендації, якщо вони пов’язані з розробкою напряму діяльності райдержадміністрації або здійснення нею контрольних, наглядових функцій, процесом прийняття рішень і передують публічному обговоренню та /або прийняттю рішень.

41. Розпорядження голови районної державної адміністрації з кадрових питань.

42. Документам, що містять службову інформацію, присвоюється гриф «Для службового користування». Доступ до таких документів надається відповідно до частини другої статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації».

Поділитися.