Про виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку Миколаївського району за I квартал 2019 року

0

Виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку Миколаївського району на 2019 рік має сприяти активізації економічної діяльності, підвищенню рівня життя населення завдяки розв’язанню існуючих проблем, використанню внутрішніх і зовнішніх можливостей району.

Промисловість
У січні-березні 2019 р. промислові підприємства району реалізували промислової продукції (товарів, послуг) на 651,0 млн.грн, що на 85,4 % більше, ніж у січні-березні 2018 р. (2,4 % від загальнообласного показника). Підприємствам переробної промисловості належало 96,0% від усієї реалізованої продукції, добувної промисловості і розроблення кар’єрів – 3,7%.
Обсяг реалізованої промислової продукції у розрахунку на одну особу становив 10,3 тис.грн (в області – 10,6 тис. грн), що становить 22,0 % до виконання Програми.
На даний час промислові підприємства району працюють у стабільному режимі.
Одним із завдань Програми є збільшення обсягів виробництва та розвиток галузей переробної промисловості за рахунок проведення модернізації, технічного переоснащення, перепрофілювання діючих та відкриття нових підприємств.
Так, ДП «Юліус Кох Україна» розпочало реалізацію нового проекту «реконструкція з розширенням плетельно-в’язального цеху», ТзОВ «Меркор Україна» розпочало реконструкцію будівлі насосної станції під цех з виробництва засобів протипожежного захисту, реалізація якої планується у ІІІ кварталі 2019 року.
Відрадним є те, що саме в нашому районі завершується інвестиційний проект – будівництво фруктосховища потужністю 2156 тонн. (ТОВ «Львівський сад», с.Стільсько).
З метою вирішення проблемних питань підприємств, які виникають у процесі здійснення ними господарської діяльності у районі працює супровід інвестора, на якому перебуває 30 проектів, в тому числі 12 промислових об’єктів.
З метою підтримки та стимулювання експорту підприємств району продовжується супровід експортера. Станом на цей час у районі ведуть діяльність 11 підприємств – експортерів.

Агропромисловий комплекс
За аграрним сектором району закріплено 36 354 га сільськогосподарських угідь, в тому числі 20 525 га. ріллі. Посівна площа у 2018 році по всіх категоріях господарств – 20716 га, (105% до минулого року) в тому числі по сільськогосподарських підприємствах – 12961га, що на 719 га більше, ніж в минулому році.
За користування земельними паями у 2018 році, площа орендованих земель – 14300 га., нарахована орендна плата у сумі 18,5 млн. грн., відсоток нарахування від вартості землі – 7,5 %, та середня вартість по району оплати за один гектар орендованої землі становить 1294 гривень, що на 194 гривні більше, ніж у 2017 році.
Станом на 01.04. 2019 року, сплачено орендарями згідно договорів в повному обсязі від вартості землі, що становить 18,5млн. грн.
За I квартал 2019 р. вироблено валової с/г продукції на загальну суму 65 млн. грн., 107 % до відповідного періоду 2018р. (20 % до річного завдання Програми).
У галузі рослинництва прогнозована посівна площа у 2019 році -21570 га, (105 % до минулого року) в тому числі по сільськогосподарських підприємствах –13800 га., що на 839 га більше, ніж в минулому році. Посіяно озимих зернових культур – 10341 гектарів та озимого ріпаку – 715 гектари. Використання ріллі становить 95%.
Для проведення комплексу весняно-польових робіт необхідно 90 млн. грн. (придбання матеріально – технічних ресурсів). Забезпеченість матеріально-технічними ресурсами на даний час становить 92% – 83 млн. грн.
Станом на 01.05.2019 року. всіма категоріями господарств району посіяно 1174 га ярих ранніх зернових культур (100% до прогнозу). Прогноз посів всіх ярих сільськогосподарських культур становить 9280 га фактично посіяно 7218 га (78 % до прогнозу).

У галузі тваринництва станом на 01.04.2019 року в сільськогосподарських підприємств утримується 266 голів великої рогатої худоби, в т.ч. 85 голів корів. В порівнянні з минулим роком зменшено поголів’я ВРХ на 32 голови, в тому числі корів на 18 голів по причині, що ТзОВ «Горуцьке» в липні 2018 року повністю ліквідувало галузь тваринництва. Крім того у с/г підприємствах утримується 2486 гол. свиней та 1007 тис голів птиці-бройлера, ріст поголів’я свиней на 15 %, та зменшення поголів’я птиці на 11% до відповідного періоду минулого року.
За 3місяці 2019 року вироблено в сільськогосподарських підприємствах району – 4578 тонн м’яса, 42 тонни молока, що становить відповідно 120 % та 80 % до минулого року.

Бюджет
Зведений бюджет району по доходах загального фонду за січень-березень 2019 року виконано на 121,7 %, при уточненому плані 29099 тис.грн. в бюджет фактично надійшло 35414,8 тис.грн., додатково надійшло 6315,8 тис.грн. В порівнянні з відповідним періодом минулого року більше надійшло доходів загального фонду на 9049,4 тис.грн., або на 34,3%.
Зведений бюджет Миколаївського району за січень-березень 2019 року виконано по наступних видах доходів:
– по податку на доходи фізичних осіб – виконано на 114,6%, фактично в бюджет надійшло 17128,4 тис.грн;
– по рентній платі за користування надрами – 179,8%, або 4199,0 тис.грн.;
– по єдиному податку – 130,6%, або 6439,8 тис.грн.;
– по акцизному податку – 113,2%, або 531,3 тис.грн.;
– по державному миту – 109,7%, фактично надійшло 53,0 тис.грн.;
– по рентній платі за спецвикористання лісових ресурсів – 376,8%, або 55,4 тис.грн;
– по податку на майно – 112,5%, або 6005,5 тис.грн.;
– по орендній платі за майно комунальної власності – 123,6% або 128,9 тис.грн.;
– по інших надходженнях – 273,4 % або 83,1 тис.грн.;
– по платі за надання адміністративних послуг – 132,7% або 715,4 тис.грн.

Не виконано план за січень-березень 2019 року:
– по акцизному податку з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) при плані 78,5 тис.грн, надходження склали 0,0 тис.грн);
– по акцизному податку з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) при плані 256,0 тис.грн, надходження склали 0,0 тис.грн);
– по орендній платі за водні об’єкти – 50,0% (при плані 0,2 тис.грн. фактично надійшло 0,1 тис.грн., в бюджет недопоступило 0,1 тис.грн.).
Районний бюджет за доходами загального фонду за січень-березень 2019 року виконано на 116,1%, фактично надійшло 17767,0 тис.грн.
План по дохідній частині загального фонду виконано 16 місцевими бюджетами. Не виконано план по доходах загального фонду за січень-березень 2019 року 3-ма місцевими радами, а саме: Гірська сільська рада – 78,5%, Березинська сільська рада – 99,2%, Станківецька сільська рада – 80,7%.
Видаткова частина загального фонду бюджету району виконана на 75,4% до плану на вказаний період, касові видатки склали 121654,1 тис.грн. По спеціальному фонду бюджету району проведено видатків на суму 2585,6 тис.грн, що становить 30,3% до уточненого річного плану в сумі 8547,8 тис.грн.
По захищених статтях видатки проведені в повному обсязі, заборгованості на 01.04.2019 року немає.

Підприємства району у січні-березні 2019 р. виконали будівельних робіт на 31,7 млн.грн, що становило 1,9% від загального обсягу в області.

Капітальні вкладення
У 2019 р за рахунок коштів ДФРР будуть реалізовуватись чотири об’єкти на загальну суму 45,9 млн.грн.: кошти ДФРР – 36860,965 тис.грн., обласний бюджет розвитку – 6100 тис.грн., місцевий бюджет – 2962,734 тис.грн.:

1. “Будівництво лікувального корпусу у м. Миколаєві Львівської області” – загальна вартість проекту складає 10186,623 тис.грн., з них кошти ДФРР – 9086,623 тис.грн., обласний бюджет розвитку – 1100 тис.грн.;
2. “Придбання системи рентгенівська діагностична на 2 робочі місця для КНП “Миколаївська центральна лікарня” Миколаївської районної ради Львівської області” – загальна вартість проекту складає 6400,000 тис.грн., з них – кошти ДФРР – 4900,000 тис.грн., місцевий бюджет 1500,000 тис.грн.;
3. “Будівництво дитячої дошкільної установи в с. Рудники Миколаївського району Львівської області” – загальна вартість проекту складає 4962,734 тис.грн., з них кошти ДФРР – 3500,000 тис.грн., місцеві бюджети 1462,734 тис.грн.;
4. “Добудова 12 класних приміщень і реконструкція існуючого блоку школи в с. Черниця Миколаївського району Львівської області” – загальна вартість проекту складає 24 374,342 тис.грн., з них кошти ДФРР – 19374,342 тис.грн., обласний бюджет розвитку – 5000 тис.грн.

З бюджету розвитку обласного бюджету передбачені кошти в сумі 13750 тис.грн. на 6 об’єктів:
1. Добудова 12 класних приміщень і реконструкція існуючого блоку школи в с.Черниця – 5000 тис.грн.;
2. Реконструкція їдальні та побутових приміщень (встановлення обладнання) в дитячому садку по вул.Івана Франка, 5 в с.Колодруби – 650 тис.грн.;
3. Будівництво лікувального корпусу у м. Миколаїв – 1100 тис.грн.;
4. Будівництво культурно-просвітницького центру в с.Березина – 1000 тис.грн.;
5. Реконструкція даху та системи водяного опалення в КЗ ЛОР «Роздільський дитячий будинок-інтернат» по вул. Б.Хмельницького ,1 смт Розділ – 5000 тис.грн.;
6. Будівництво водопроводу в с.Тростянець – 1000 тис.грн.
На обласний конкурс мікропроектів місцевого розвитку на 2019 рік розроблено та подано 73 мікропроекти, з них 52 об’єкти стали переможцями конкурсу (8 мікропроектів ОТГ), загальний бюджет мікропроектів району складає 15,9 млн.грн.

Дорожнє господарство
Проїзна частина доріг, що знаходяться в комунальній власності місцевих рад району становить 303,1 км.
Протяжність сітки під’їзних автодоріг з твердим покриттям, які знаходяться на балансі департаменту дорожнього господарства, транспорту та зв’язку облдержадміністрації – 234,4 км. в т.ч.: з асфальтобетонним покриттям – 45,0 км, з чорним шосе – 55,9 км, з білим шосе – 133,5 км. Це дороги місцевого значення, які з’єднують між собою населені пункти та інші райони області.
Упродовж січня – квітня 2019 року Миколаївським ДРП філіЇ «Дрогобицький райавтодор» проведено ямковий ремонт:
– на ділянках автодоріг загального користування місцевого значення Розділ-Жирова -382,6 м2, Юшківці-Берездівці – 272 м2, Красів-Поляна -183,6 м2, Берездівці-Підгірці – 88,1 м2;
– на дорогах загального користування державного значення Миколаїв-Жидачів-Калуш -587,0 м2 та Миколаїв-Городок-Жовква-К.Бузька-Бібрка – 436 м2.
Здійснено профілювання доріг загальною протяжністю 73 км.
На виконання програми розвитку дорожньої інфраструктури і фінансування робіт, пов’язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг, на 2019 рік за рахунок коштів обласного бюджету заплановано провести ремонт доріг загального користування та доріг комунальної власності на суму 5000,0 тис.грн.
В рамках «Програми фінансування робіт, пов’язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг Миколаївського району, на 2019 рік» з районного бюджету виділено 800,0 тис.грн на ремонт доріг Київець-Більче-Волиця та Крупсько-Розділ.

Житлово-комунальне господарство
Опалювальний сезон 2018-2019 років, який пройшов без суттєвих проблем, завершився 19.04.2019 р. відповідно до розпорядження голови райдержадміністрації від 18.04.2019 № 98. Ррозроблено заходи по підготовці до опалювального сезону 2019-2020 рр..
На території району створені 12 об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ), на обслуговуванні яких перебуває 23 будинки. Продовжується роз’яснювальна робота серед населення району щодо створення ОСББ та реформування ЖКГ в цілому.
Борг населення перед житлово-комунальними підприємствами станом на 01.04.2019 року становить 1554,5тис.грн. Підприємствами активізована претензійно-позовна робота, за 1 квартал 2019 року направлено 255 претензій боржникам на суму 283,7 тис.грн., повернуто коштів за результатами претензійної роботи без судового розгляду з 26 особових рахунків на суму 17,3 тис.грн., з початку 2019 року 6 боржників подано до суду на суму 20,9 тис.грн.

Ринок праці
Кількість офіційно зареєстрованих безробітних на кінець березня 2019 р. становила 514 осіб, що на 4,3 % менше, ніж на кінець лютого 2019р.
Упродовж січня-березня 2019 року за рахунок усіх джерел фінансування на підприємствах та організаціях району створено 240 нових робочих місця, в т.ч. для працівників у юридичних осіб – 60 р.м., для працівників у фізичних осіб підприємців – 77 р.м., для фізичних осіб підприємців – 103 р.м., виконання Програми становить 53 %.
Станом на 01.04.2019 р. легалізовано 93 робочих місця.
За оперативними даними середньомісячна заробітна плата у І-му кварталі 2019 року склала 7027 грн., менша за середній рівень в області на 12,9 %.
Станом на 01.04.2019 р. заборгованість із виплати заробітної плати на підприємствах, установах та організаціях відсутня.
Особлива увага приділялась заходам по детінізації заробітної плати.
Проводилась інформаційно-роз’яснювальна робота щодо інформування суб’єктів господарської діяльності району про неприпустимість допуску до роботи найманих працівників без оформлення з ними трудових відносин та необхідності сплати податкових зобов’язань до бюджетів усіх рівнів.
Інформаційні матеріали щотижнево оновлюються на сайті райдержадміністрації, друкуються у районній та міській газетах.
Упродовж І кварталу 2019 року відбувались комісійні виїзні заслуховування СПД на територіях населених пунктів району. У І кварталі 2019 року у районі проведено 6 виїздів, у яких взяли участь 53 суб’єкти господарювання.
Спільно з інспекторами ГУ Держпраці, ДФС, Пенсійного фонду, центру зайнятості, соцзахисту проводяться галузеві зустрічі із суб’єктами підприємницької діяльності на предмет доведення переваг офіційного працевлаштування, виплати «білої» заробітної плати найманим працівникам, необхідності сплати податкових зобов’язань до бюджетів усіх рівнів та дотримання вимог чинного законодавства про працю. У березні 2019 року проведена зустріч у галузі транспорту.
Станом на 01.04.2019 року проведено 5 засідань комісії з питань забезпечення своєчасності і повноти сплати податків, погашення заборгованості із заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат та з питань неплатоспроможності, де заслухано 50 суб’єктів підприємницької діяльності. Зокрема, у березні проведено 2 засідання Комісії, заслухано 25 СПД.
Для порівняння: у січні 2019 р. виявлено 26 суб’єктів господарювання, у яких середня заробітна плата нижча мінімальної, у лютому – 15 СПД, у березні – 15.
Відповідно до протокольних рішень керівникам запрошених підприємств рекомендовано підвищувати рівень заробітної плати, належно оформляти всіх найманих працівників згідно законодавства та тримати на постійному контролі ці питання.
На засіданнях комісії з детінізації та виїзних комісіях в населені пункти району актуальним питанням залишається питання мінімальних податкових зобов’язань зі сплати акцизного податку. Проводиться постійний моніторинг суб’єктів господарювання, які здійснюють торгівлю підакцизними товарами без наявності відповідних ліцензій чи декларують нульові або мінімальні зобов’язання з акцизного збору, проводиться робота з органами місцевого самоврядування, скеровуються листи, СПД заслуховуються на комісіях.
У січні 2019 року виявлено 11 СПД, які задекларували нульові або мінімальні зобов’язання акцизного податку від торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами, у лютому – 8, у березні – 4СПД.
У повному обсязі працює центр надання адміністративних послуг.
Кількість видів адмінпослуг, які повинні надаватись – 54, фактично надається через ЦНАП 54 адмінпослуги. Видатки на одну послугу становлять 53 грн.
У січні – березень 2019 року до ЦНАПу звернулося 2689 суб’єктів, яким надано 2689 результатів, 58 консультацій.

Гуманітарна сфера
Освітня галузь
У 2018-2019 н. р. функціонує 290 клас, де навчається 5078 учні, середня наповнюваність становить 17,5%, що на 0,9 % більше, ніж в минулому навчальному році.
У районі функціонує 22 ЗЗСО, серед них:
Гімназія – 1, Опорний навчальний заклад «Більченський НВК» з двома філіями -1
ЗЗСО І-ІІІ – 6, ЗЗСО – І-ІІ – 7, НВК – 6, ЗЗСО І ст. – 1.
Усього в районі 5 закладів дошкільної освіти, де виховується 796 дітей, в НВК – 238 дітей. Разом 1034 дитини, що становить 69% охоплення дітей дошкільною освітою. У БДЮТ виховується 84 дітей 5- річного віку. Разом це становить 71% охоплення дітей дошкільною освітою, що на 10% більше, ніж у 2018 році.
У БДЮТ виховується 690 дітей у 46 групах та у 47 групах ДЮСШ виховується 750 дітей.
У березні 2019 року відкрито ЗДО «Сонечко» у с. Дроговижі для 20 дітей.
4 автобуси «Школярик» безоплатно регулярно забезпечують підвезення до ЗЗСО 286 (з довезенням на харчування – 303) учнів, 71 педпрацівника.
У 2019 році безоплатно харчуються всі учні 1-4 класів , діти–сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, діти, переселені із зони АТО, діти, батьки яких загинули в зоні АТО, діти, батьки яких демобілізовані із зони АТО. Усього передбачено 4277,4 тис.грн.. Окрім цього, безоплатним харчуванням охоплено 26 дітей–сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; 3 дітей тимчасово переміщених із зони АТО; 113 дітей учасників АТО, із них 63 дітей – учні 5-11 класів; дітей, які навчаються в інклюзивних класах.
Упродовж I кварталу 2019 року розпочато роботу щодо зміцнення матеріально-технічної бази установ освіти.
Зокрема , подано 17 проектів для участі у конкурсі мікропроектів місцевого розвитку, проведено капітальний ремонт системи опалення в Київецькому НВК (91,6 тис.грн), закуплено світильники для навчальних закладів.
За період січень – березень 2019 року відділом оголошено 29 закупівель через електронну систему „Прозоро”:
– закупівля палива – 506,5 тис.грн., укладено угоду на 493,0 тис.грн.;
– організація харчування дітей 1-4 класів, пільгових категорій , дітей дошкільних груп 3260,8 тис. грн.;
– путівки для оздоровлення дітей – 189,0 тис. грн.
Укладено угоду на закупівлю дрів (199 м.куб.) на суму 199,0 тис.грн., (Миколаївська ЗОШ І-ІІІ ст.№1, Болонська ЗОШ І ст., Більченський НВК ).
Для забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» у 2019 році оголошено закупівлю:
– сучасні шкільні меблі на суму 1258,0 тис. грн.
– дидактичних матеріалів на суму 414,7 тис.грн.
Захист прав дітей
На первинному обліку станом на 01.04.2019 перебуває 17 дітей-сиріт та 39 дітей, позбавлених батьківського піклування. З них: під опікою перебуває 44 дитини, в прийомних сім’ях виховується 4 дітей, у дитячому будинку сімейного типу – 3 дітей, в інтернатних закладах – 1 дитина та 2 дітей перебувають на повному державному забезпеченні державного навчального закладу.
На території району функціонують 3 прийомні сім’ї, в яких виховується 7 дітей, позбавлених батьківського піклування. На профілактичному обліку перебуває 47 дітей у 17 сім`ях, в яких батьки ухиляються від виконання батьківських обов’язків.
Впродовж звітного періоду відбулося 3 засідання комісії з питань захисту прав дитини, на яких розглянуто 34 звернень громадян.

Медицина
Медичну допомогу населенню району надають КНП «Миколаївська ЦРЛ» та 2 Центри ПМСД у відповідних об’єднаних територіальних громадах – КНП «ЦПМСД ТСР» та КНП «ЦПМСД РСР».
КНП «Миколаївська ЦРЛ» входить 25 взаємопов’язаних лікувально-профілактичних закладів, які надають первинну медичну допомогу (9 амбулаторій ЗП/СМ та 13 ФАПів) та вторинну спеціалізовану допомогу (поліклінічне відділення, стаціонарні відділення та діагностичні служби). Слід відзначити, що 22.01.2019 р. було закрито районну стоматполіклініку та надано можливість оренди ФОП стоматологічного напряму, перед усім колишнім працівникам стоматполіклініки.
У січні 2019 року перенесено приймальне відділення КНП «Миколаївська ЦРЛ» у приміщення Терапевтичного корпусу, завершено ремонтні роботи в Головному корпусі.
На придбання медичного обладнання, оргтехніки та іншої техніки освоїли кошти у сумі 84,5 тис. грн., з них з коштів НСЗУ для потреб ПМД – 57,3 тис. грн. та субвенція з державного бюджету для потреб вторинної ланки – 27,2 тис. грн.
Поточні, капітальні ремонтні роботи та реконструкції – не проводилися.
Стан здоров’я населення
Демографічні показники:
• Народжуваність: 1,8 (на 1000 нас.) у І кв. 2019р., проти 2,3 (на 1000 нас.) у аналогічному періоді 2018р.
• Смертність: 3,8 (на 1000 нас.) у І кв. 2019р., проти 3,7 (на 1000 нас.) у аналогічному періоді 2018році.
• Природній приріст: залишається від’ємним -2,0 (на 1000 нас.) у І кв. 2019р., проти -1,4 (на 1000 нас.) у аналогічному періоді 2018р.
• Немовляча смертність: у І кв. 2019р. зменшилася до 8,7 (на 1000 народжених живими), проти 20,5 (на 1000 народжених живими) у аналогічному періоді 2018р.

Основні показники стану здоров’я:
• Загальна захворюваність населення 440,6 (на 1000 нас.) у І кв. 2019р.
• Загальна поширеність захворювань становить 1151,3 (на 1000 нас.)у І кв. 2019р.
• Кількість хворих під диспансерним спостереженням утримується на рівні 270,6 (на 1000 нас.) у І кв. 2019р.
Загальна відвідуваність:
• по ПМД — 38301 звернень,
• по поліклінічному відділенні — 38633 звернень;
• госпіталізовано хворих — 1906 пацієнтів.

Культура
На території району функціонує 29 народних домів, з них 27 сільських; 28 бібліотек, з них 24 сільських, 1 – дитяча школа мистецтв, літературно – мистецький музей із званням «народний». Є 19 колективів зі званням «народний» та 1 – «зразковий».
Упродовж І кварталу районним Народним домом проведено традиційні заходи: огляд вертепів, колядок та щедрівок «Різдвяна феєрія», огляд-конкурс читців, святковий концерт з нагоди 205-ї річниці від Дня народження Т.Г. Шевченка, а також обласний огляд-конкурс хорових колективів, присвячений 140-річчю від Дня народження Станіслава Людкевича.
В Миколаївській дитячій школі мистецтв навчається 320 учнів. З них – 120 дітей, які навчаються безоплатно згідно ЗУ «Про освіту», а саме: 97 учнів з багатодітних сімей, 10 з малозабезпечених сімей, 2 дітей – інвалідів, 1 – позбавлених батьківського піклування та 9 учнів школи, батьки яких є учасниками ООС, навчаються безкоштовно згідно рішення сесії Миколаївської районної ради. Батьківська плата за навчання становить 160-200 грн. в місяць.
За І квартал 2019 року в школі відбулися звітні концерти: відділу духових інструментів, відділу струнно-смичкових інструментів «Смичкові акварелі»; організовано виставку робіт учнів художнього відділення до творів Т.Г.Шевченка, виставка художніх робіт учнів до Великодня. У січні викладачі школи організували «Обряд Маланки» для працівників установ району та м. Львова.
У березні 2019 року колектив школи мистецтв у рамках фестивалю гостинності «Від школи до школи» з творчим візитом завітав у Моршинську дитячу школу мистецтв, у Ходорівську дитячу школу мистецтв ім. Б. Янівського та у Львівську дитячу школу мистецтв № 5. Учні, викладачі та колективи школи є постійними учасниками мистецьких районних заходів.
За І квартал 2019 року учні школи взяли участь у конкурсах різних рівнів: у міжнародних конкурсах здобули одну ІІІ премію, у регіональних вибороли дві ІІ премій, у обласних – три ІІІ премій.
Покращено матеріально-технічну базу: закуплено персональний комп’ютер, ноутбук і принтер на суму 37,6 тис.грн.
На сьогоднішній день мережа Миколаївської ЦБС становить 28 бібліотеки .
На поповнення бібліотечних фондів за 1 квартал 2019р. використано 10 000 грн. та закуплено 108 примірників книг. Фонди бібліотек поповнювалися з обласних та державних програм.
Так , за I квартал 2019 р. надійшло 4381 примірник книг на суму 524, 5 тис. грн.:
– Державна програма «Українська книга» – 4360 примірників книг на суму 513, 8 тис. грн.
– Програма поповнення фондів публічних бібліотек Львівської області – 21 прим. – 1,02 тис. грн.
Відповідно до розпорядження голови ЛОДА надійшло 75 примірників книг на суму 10,6 тис.грн.
В рамках акції до Міжнародного Дня книгодарування книжкові фонди центральної районної бібліотеки, районної бібліотеки для дітей та бібліотеки с. Дроговиж поповнились новими виданнями в кількості 35 примірників на суму 1,5тис. грн.
Великим популяризатором книги є Книжкова толока. В бібліотеках району оформлена книжкова виставка – презентація «Письменники України – гості Книжкової толоки» та проведено зустрічі з письменниками. В березні 2019р. користувачі бібліотек активно приймали участь у Всеукраїнському конкурсі «Найкращий читач – 2019».
До Міжнародного дня поезії у районній бібліотеці проведено скайп-нараду письменниць Миколаївщини Лесі Бардак та Надії Одноріг з письменниками з Троїцького Луганської області.
В 2019 році відбулися презентації книг І. Кахнича, В. Шовкошитного, М. Ткачівської, О. Слоновської. О. Кузів; журналу «Наша спадщина» та книги «Стільський град»; проводились майстер класи: валяння вовни (бібліотека с. Устя), «Новорічний сюрприз» (бібліотека с. Дроговиж), малювання писанки ( бібліотека с. Тужанівці).
В бібліотеці с. Устя проводяться заняття з шахів, а в бібліотеці с. В. Горожанна проходять заняття з малювання.
Найбільш цікаві аспекти діяльності закладів культури висвітлюються на сторінках часопису «Громада», на інтернет-сторінках у мережі Facebook

Соціальний захист населення
Станом на 01.05.2019 на обліку перебувають:
2307 осіб, які отримують державну допомогу сім’ям з дітьми (виплачено допомог на суму 15820,8 тис.грн.);
1000 малозабезпечених сімей (отримали допомогу на суму 14422,8тис.грн.);
1106 інвалідів з дитинства (виплачено допомогу на суму 8427,3тис.грн.).
Субсидією користується станом на 01.05.2019р.6390 сімей. Середній розмір субсидії в 2019 році становить 2662 грн.
Виплачено одноразової допомоги на оздоровлення 49 особам на суму 5,2 тис.грн. Відшкодовано додаткові відпустки громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (2 категорії) – 7 особам на суму 29,3 тис.грн.
Виплачено щомісячну грошову допомогу у зв’язку з обмеженням споживання продуктів харчування – 117 особам на суму 110,7тис.грн.
Відшкодовано 8,2 тис.грн. на медикаменти згідно рецептів лікарів – 20 особам.
У квітні 2019 року до 33-річниці Чорнобильської катастрофи згідно «Програми соціального громадян, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС на 2019-2023 роки» за рахунок коштів місцевого бюджету виплачено одноразової допомоги на суму 55,1 тис.грн. 115 учасникам ЧАЕС .
В 2019 році укладено угоду на перевезення пільгових категорій громадян з:
– ТзОВ «Миколаївське АТП-14627», сума коштів передбачених по кошторису місцевого, ОТГ бюджету становить 658,5 тис.грн .. Станом на 01.05.2019 нараховано з місцевого бюджету – 658,5 тис.грн..
Станом на 01.05.2019 р. на обліку в ЄДАРП перебуває 10677 осіб..
Станом на 01.05.2019 зареєстровано 9 колективних договорів.
Робота з учасниками АТО
Сформовано єдину базу даних про демобілізованих учасників АТО та добровольців, їх потреби, проблемні питання, забезпечено соціальний супровід.
За звітній період трьом демобілізованим учасникам АТО виплачено одноразову допомогу з обласного бюджету на суму 9,0 тис.грн.
Згідно рішення обласної ради 5 дітей із сімей загиблих одержують щомісячну допомогу.

Поділитися.