Про підсумки роботи зі зверненнями громадян за 2015 рік

0

Районною державною адміністрацією проводиться робота щодо розгляду звернень громадян у відповідності до Закону України «Про звернення громадян», Указу Президента України «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування» від 07.02.2008  № 109/2008.

Аналіз стану забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення свідчить, що райдержадміністрацією, її структурними підрозділами, органами місцевого самоврядування вживаються дієві заходи, спрямовані на вирішення важливих проблем населення району, реалізацію конституційних прав і свобод громадян.

Діловодство по роботі зі зверненнями громадян ведеться відповідно до Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.1997 № 348, та Класифікатора звернень громадян, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 № 858.

За 2015 рікдо райдержадміністрації надійшло 150 письмових звернень (на 31 більше). У  тому числі колективних звернень – 11.

Повторних звернень  – 11.

Протермінованихзвернень немає.

Голова районної державної адміністрації значну увагу приділяє безпосередньому спілкуванню з мешканцями району під час проведення особистих та виїзних прийомів. За результатами цих прийомів видаються доручення голови РДА, які перебувають на контролі до вирішення питання. За 2015 рік на усному та виїзному прийомах у голови райдержадміністрації побувало   47 ос.

 

ДАНІ

про звернення громадян, що надійшли до Миколаївської районної

державної адміністрації та органів місцевого самоврядування

за 2015 рік у порівнянні з 2014 роком

 

№ з/п Найменування органів виконавчої влади та місцевого самоврядування Кількість усіх звернень Кількість звернень, що надійшли поштою

(п.1.1) *

Кількість звернень на особистому прийомі

(п.1.2)

Результати розгляду звернень:
вирішено позитивно

п. 9.1

відмовлено

у задоволенні

п. 9.2

дано роз’яснення

п. 9.3

інше

п. 9.4 – 9.6

 

2014

 

2015  

2014

 

2015  

2014

 

2015  

2014

 

2015  

2014

 

2015  

2014

 

2015  

2014

 

2015
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1. обласні, Київська міські державна адміністрація                            
2. обласні, Київська міська рада                            
3. Миколаївська районна державна адміністрація 136 150 119 103 17 47 38 47 74 76 24 27
4. Миколаївська районна рада

 

55 56 15 17 40 39 32 39 23 17
5. Міські ради міст обласного значення

 

                           
6. Миколаївська міська рада 997 1145 11 5 986 1140 924 981 21 20 18 32 34 112
7. Районні ради у містах                            
8. Роздільська селищна рада 323 387 161 185 162 202 274 361 2 49 18 6
9. Сільські ради 4766 4873 2112 2349 2654 2524 3535 3477 117 83 408 512 706 801
10. РАЗОМ: 6277 6611 2418 2659 3859 3952 4803 4905 138 105 572 655 764 946

* указані пункти Класифікатора звернень громадян, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 858 від 24 вересня 2008 року

 

 

з/п

Кількість звернень, з них:
повторних

(п.2.2)

колективних

(п.5.2)

від учасників та інвалідів війни,

учасників бойових дій

(п. 7.1, 7.3, 7.4, 7.5)

 

від інвалідів

І,ІІ,ІІІ групи

 

(п.7.7, 7.8, 7.9)

від ветеранів

праці

(п.7.6)

від

дітей війни

(п.7.2)

від членів багатодітних сімей, одиноких матерів, матерів-героїнь

(п.7.11 ,7.12, 7.13)

від учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС

та осіб, що потерпіли від Чорнобильської катастрофи

(п.7.14, 7.15)

 

2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
1.  

 

                             
2.  

 

                             
3. 9

 

11 16 11 7 5 6 1 1
4. 1

 

1 15 14 8 6 14 15 5 6
5.  

 

                             
6. 8

 

7 32 41 42 130 39 60 48 30 16 21
7.  

 

                             
8. 4

 

5 2 10 23 29 73 13 90 6 18 26 1 1
9. 154

 

109 59 43 150 278 252 303 260 201 206 189 198 223 6 6
10. 176

 

133 124 119 223 450 383 397 260 291 254 225 237 277 7 8

 

 

з/п

Кількість питань, порушених у зверненнях громадян у тому числі питання:
аграрної

політики і

земельних

відносин

 

транс-

порту

і зв’язку

фінансової,

податкової,

митної

політики

соціального захисту праці

і заробітної

плати

охорони

здоров’я

кому-

нального

госпо-

дарства

житлової

політики

екології та

природних

ресурсів

забезпечення

дотримання законності

та охорони правопорядку

 

2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015
33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54
1.  

 

                                         
2.  

 

                                         
3. 146

 

179 25 41 8 2 7 12 3 8 1 19 28 6 5 1 6 3 6
4. 55

 

56 6 7 9 8 1 11 13 1 4 4 3 4 2 3 1 1 3 4
5.  

 

                                         
6. 997

 

1145 161 306 198 368 14 66 82 74 32 108 26 20 1 6
7.  

 

                                         
8. 323

 

387 70 86 9 7 41 80 6 8 6 10 4 3
9. 4802 4912 2576 2803 33 51 11 34 553 726 175 79 51 43 25 37 164 231 35 23 56 34
10. 6323

 

6679 2838 3243 59 68 12 34 810 1199 192 146 151 130 85 187 202 262 37 31 68 44
                                                   

 

 

 

 

№ з/п                                                                                                                                            у тому числі питання: Штатна чисельність відділу роботи  зі звер-

неннями громадян

сім’ї, дітей, молоді, гендерної

рівності, фізичної культури

і спорту

освіти,

наукової, науково-технічної,

іннова-ційної діяль-

ності та інтелек

туальної власності

діяльності об’єднань громадян,

релігії та

міжкон

фесійних відносин

діяльності цент-

ральних органів вико-

навчої влади

діяльності місцевих

органів виконавчої влади

діяльності органів місцевого

само-

вряду-

вання

державного будівництва, адмініс-

тративно-терито-ріального устрою

інші
  2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015
55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72
1.  

 

                                 
2.  

 

                                 
3. 16

 

13 3 4 3 6 10 6 14 32 37 1 1
4. 8

 

5 1 1 4 5 2 1 1
5.  

 

                                 
6. 142

 

15 336 187 1 1
7.  

 

                                 
8.

 

14 187 179 1 1
9. 49

 

31 6 3 5 3 1 2 77 53 7 976 761 25 25
10. 215

 

78 9 8 9 3 1 8 10 87 72 7 1533 1164 29 29
                                         

 

Поділитися.