Про перелік видів публічної інформації, розпорядником якої є Миколаївська районна державна адміністрація

0

Україна

МИКОЛАЇВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РоЗПОРЯДЖЕННЯ

9  січня   2013                          Миколаїв                                 № 12

 

Про перелік видів публічної інформації,

розпорядником якої є Миколаївська

районна державна адміністрація

На виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації», Указу Президента України від  05.05.2011 №547 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації», розпорядження голови обласної державної адміністрації від 28.09.2012 № 661/0/5-12:

1. Затвердити  Перелік видів публічної інформації, розпорядником якої є Миколаївська районна державна адміністрація, що додається.

2. Контроль за виконанням розпорядження покласти на керівника апарату районної державної адміністрації М.М.Ониськів.

 

Перший заступник голови районної

державної адміністрації                  П.П.Боровець

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

районної державної адміністрації

 

 

ПЕРЕЛІК

видів публічної інформації, розпорядником

якої є Миколаївська районна державна адміністрація

 

Миколаївська районна державна адміністрація має сукупність документованих відомостей про виконання функцій та завдань покладених на неї.

За порядком доступу адміністрація володіє відкритою інформацією та інформацією з обмеженим доступом.

Відповідно  до  Закону України «Про інформацію» основними видами інформації за змістом, якою володіє Миколаївська районна державна адміністрація, є:

правова інформація (Конституція України, закони України, постанови Верховної Ради України, акти Президента України та Кабінету Міністрів України),

інформація про товар (протоколи тендерних закупівель робіт, товарів та послуг, інформація про планування здійснення процедури закупівель, річні плани державних закупівель),

статистична інформація (статистичні звіти та показники про стан в економічній, соціальній, культурній та інших сферах життя),

податкова інформація (інформація про доходи та витрати (декларації) державних службовців та членів їх сімей, податкові розрахунки та звіти),

науково-технічна інформація (технічні завдання на розробку програмного забезпечення),

інформація довідково-енциклопедичного характеру (документовані відомості (листи), соціологічна інформація (матеріали соціологічних досліджень),інформація про стан довкілля,   інші види, зокрема:

1. Загальна інформація про райдержадміністрацію:

1.1. Функції, повноваження, основні завдання, напрями діяльності.

1.2. Інформація про місцезнаходження, засоби зв’язку.

1.3. Правила внутрішнього трудового розпорядку в Миколаївській районній державній адміністрації.

1.4. Інформація про загальні правила поведінки державного службовця.

1.5. Інформація про організаційну структуру та керівництво органу (прізвища,  імена, по батькові, службові номери засобів зв’язку, адреси електронної пошти керівництва та посадових осіб структурних підрозділів Миколаївської районної державної адміністрації та її апарату).

1.6. Положення про структурні підрозділи Миколаївської районної державної адміністрації та її апарату.

1.7. Вакансії, порядок та умови проходження оголошених апаратом Миколаївської районної державної адміністрації конкурсів на заміщення вакантних посад.

1.8. Перелік підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Миколаївської районної державної адміністрації.

2. Інформація про діяльність Миколаївської районної державної адміністрації:

2.1. Регламент роботи районної державної адміністрації.

2.2. Інструкція з діловодства у Миколаївській районній державній адміністрації.

2.3. Плани роботи (річний, квартальні, місячні).

2.4. Звіти про виконання планів роботи.

2.5. Інформація про наради, конференції, семінари, засідання «круглих столів».

2.6. Інформація про діяльність  дорадчих органів, що створені Миколаївською районною державною адміністрацією.

2.7. Інформація про  роботу Громадської ради.

2.8. Перелік розпоряджень голови Миколаївської районної державної адміністрації.

2.9. Перелік доручень голови Миколаївської районної державної адміністрації.

2.10. Перелік наказів по апарату Миколаївської районної державної адміністрації.

2.11. Інформація про виконання органами місцевого самоврядування  делегованих повноважень органів виконавчої влади.

2.12. Щоквартальна інформація про документообіг в апараті.

3. Інформація про діяльність структурних підрозділів Миколаївської районної державної адміністрації:

3.1. Інформація про організаційну структуру, функції, повноваження, основні завдання, напрями діяльності.

3.2. Інформація про місцезнаходження, поштову адресу, номери засобів зв’язку  та електронної пошти.

3.3. Прізвище, ім’я та по батькові працівників, службові номери засобів зв’язку, адреси електронної пошти, основні функції структурних підрозділів, крім випадків, коли ці відомості належать до інформації з обмеженим доступом.

3.4. Розклад роботи та графік прийому громадян.

3.5. Вакансії, порядок та умови проходження оголошених структурними підрозділами конкурсів на заміщення вакантних посад.

3.6. Плани роботи (річний, квартальні, місячні).

3.7. Нормативно-правові акти, прийняті структурними підрозділами.

3.8. Звітна та статистична інформація стосовно основної діяльності.

3.9. Звітна та статистична інформація стосовно виконання державних, обласних, регіональних програм.

3.10. Накази про проведення заходів за напрямками діяльності.

3.11. Інформація про роботу Колегій.

3.12. Протоколи, звіти стосовно засідань комісій, експертних груп, дорадчих рад.

3.13. Щорічна статистична звітність за результатми проведених моніторингів.

3.14. Листування з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, народними депутатами України, депутатами обласної, міської, селищної та сільських рад, підприємствами, установами організаціями, громадянами.

4. Інформація про роботу Колегії Миколаївської районної державної адміністрації

4.1. Порядки денні засідань Колегії.

4.2. Проекти розпорядчих документів, що розглядаються на засіданні Колегії.

4.3. Довідковий матеріал.

4.4. Протоколи Колегій.

5. Проекти річних Програм соціально-економічного та культурного розвитку району.

6. Інформація з питань стратегічного розвитку, соціально-економічних програм, регіональної політики та моніторингу.

7. Інформація з питань регуляторної  політики:

7.1. Нормативно-правові акти щодо регуляторної політики.

7.2. Оприлюднення проектів регуляторних актів.

7.3. План підготовки проектів регуляторних актів та план відстеження їх результативності.

8. Інформація про доступ до публічної інформації.

8.1. Форми запитів на інформацію.

8.2. Порядок подання запитів на публічну інформацію.

8.3 Фактичні витрати на копіювання та друк запитуваних документів.

8.4. Звіти щодо задоволення запитів на публічну інформацію.

8.5. Перелік відомостей, що становлять службову інформацію.

9. Інформація у сфері фінансів:

9.1. Затвердження показників місцевих бюджетів, що входять до консолідованого бюджету району, у тому числі з мережі, штатів і контингентів.

9.2. Дані щодо затвердження та внесення змін до річного і помісячного розпису районного бюджету за доходами і видатками за загальним і спеціальним фондами.

9.3. Дані про фінансування видатків з районного бюджету.

10. Інформація з питань економіки капітального будівництва:

10.1. Про стан фінансування та освоєння у Миколаївському районі коштів державного фонду регіонального розвитку.

10.2. Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій.

10.3. Бюджет розвитку районного бюджету.

11. Інформація щодо здійснення заходів, спрямованих на енергозбереження у бюджетній сфері та серед населення району.

12. Інформація з питань  соціального захисту населення:

12.1. Щодо кількості осіб, внесених у Єдиний державний автоматизований реєстр пільговиків.

12.2. Щодо кількості громадян, які постраждали внаслідок ЧАЕС.

12.3. Щодо кількості осіб, які одержують державні соціальні допомоги.

12.4. Щодо кількості осіб, які перебувають на обслуговуванні в територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг).

12.5. Щодо кількості осіб, які перебувають на обліку для забезпечення спеціальним автотранспортом.

12.6. Щодо кількості осіб, які забезпечуються санаторно-курортними путівками.

12.7. Щодо кількості осіб, які забезпечуються технічними засобами реабілітації.

13. Інформація з питань Євро-2012, містобудування та будівництва:

13.1. Реалізація соціальних ініціатив Президента України «Доступне житло» та проекту «Олімпійська надія-2022».

13.2. Реалізація державної політики у сфері регіонального розвитку, містобудування та будівництва.

13.3. Реалізація інфраструктурних проектів на території району.

13.4. Виділення земельних ділянок для містобудівних потреб.

14. Інформація з питань агропромислового розвитку:

14.1. Про готовність технічних засобів до сезону сільськогосподарських робіт та забезпеченість сільськогосподарських підприємств паливом.

14.2. Інформація про виплату орендної плати за земельні та майнові паї.

15. Інформація з питань охорони здоров’я: загальні питання надання медичної допомоги в районі (медична допомога дітям і матерям, дорослому населенню, ветеранам, інвалідам, учасникам ВВВ та інших воєн, чорнобильської катастрофи, забезпеченість медикаментами та ін.).

16. Інформація з питань внутрішньої політики, преси та інформації.

17. Інформація з питань туристичної діяльності.

18. Реєстр пам’яток культурної спадщини, які знаходяться на території району.

19. Інформація з питань сім’ї та молоді: інформація про скерування груп дітей пільгових категорій на оздоровлення та відпочинок у літні дитячі табори.

20. Інформація про надання адміністративних послуг, що надаються Миколаївською районною державною  адміністрацією.

20.1. Форми і зразки документів, необхідних для надання адміністративних послуг та правила їх оформлення.

21. Інформація про розгляд звернень громадян в Миколаївській районній державній адміністрації:

21.1. Порядок  проведення особистого  прийому громадян.

21.2. Графік проведення особистого прийому громадян керівництвом Миколаївської районної державної адміністрації.

21.3. Графік виїзних особистих прийомів громадян керівництвом Миколаївської районної державної адміністрації.

21.4. Графік телефонних «гарячих ліній».

21.5. Аналітично-звітна інформація щодо стану та наслідків розгляду звернень та особистого прийому громадян у Миколаївській районній державній адміністрації.

21.6. Статистична інформація по зверненнях Героїв Радянського Союзу.

21.7. Статистична інформація по зверненнях Героїв України.

21.8. Статистична інформація по зверненнях Героїв праці.

21.9. Статистична інформація по зверненнях інвалідів Великої Вітчизняної війни.

22. Інформаційно-довідкові документи, надіслані до відома.

23. Угоди про співпрацю.

24. Інформація про закупівлю робіт, товарів та послуг.

25. Архівні справи постійного, тривалого та тимчасового зберігання (зведені описи справ).

26. Інформація про перепідготовку та підвищення кваліфікації працівників органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

Поділитися.