Про організацію ОП на підприємстві. Питання охорони праці в посадових та робочих інструкціях

0

 

Окрім інструкцій з охорони праці за професіями і видами робіт, які діють на підприємстві (установі, організації, далі – підприємстві), є ще посадові (для посадових осіб і спеціалістів) та робочі (для виконавців) інструкції.

Посадові та робочі інструкції, як і інструкції з охорони праці, розробляються на основі типових інструкцій і положень, галузевих правил ОП та інших нормативно-правових актів із врахуванням специфіки виробництва та конкретних умов діяльності підприємства.

Для деяких посад інструкції з ОП як такі не складаються. Це керівники підприємств, їх заступники, головні інженери, керівники підрозділів, служб головного технолога, головного механіка, головного енергетика, організації праці та заробітної плати, юридичної та інші, які безпосередньо не беруть участь у виробничому процесі та не задіяні в шкідливих чи небезпечних роботах, не контактують у своїй діяльності з джерелами підвищеної небезпеки.

Тому питання ОП повинні знайти своє відображення в посадових та робочих інструкціях.

Якщо говорити про безпосередніх керівників підприємств (їх заступників, головного інженера тощо), то їх посадові інструкції в ідеалі повинні містити окремий розділ щодо обов’язків, пов’язаних з функціями охорони праці. А ці обов’язки та вимоги об’ємно виписані в основному нормативному документі з ОП – Законі України «Про охорону праці» (ст. 13 «Управління охороною праці та обов’язки роботодавця», останній абзац якої гласить безапеляційно: «Роботодавець несе безпосередню відповідальність за порушення зазначених вимог»). Всі підпункти цієї статті в тій чи іншій формі (вигляді) з конкретною адаптацією до умов діяльності підприємства повинні б бути викладені в посадовій інструкції. Бо у випадку нештатної ситуації, пов’язаною з порушенням вимог НПАОП, вищезазначений абзац може бути застосованим органами нагляду за станом ОП чи правоохоронними органами.

Це ж стосується (можливо, в меншому за обсягом викладенні) посадових інструкцій інших конкретних осіб чи фахівців.

Посадові інструкції розробляються керівниками підприємства та виробничих підрозділів, кадровою службою за участю юридичної служби та служби охорони праці.

Робочі інструкції для всіх професій розробляються керівниками виробничих підрозділів за участю інших служб і погоджуються зі службою ОП та іншими службами підприємства.

І хоча окрім робочої інструкції в таких випадках, як правило, існують і інструкції з ОП, але в робочій інструкції  також повинен бути окремий розділ (пункт) щодо дотримання правил ОП. Знову ж таки, не забуваємо про обов’язкове використання при цьому відповідної статті вищезгаданого Закону «Про охорону праці» (ст.14).

Посадові інструкції видаються під підпис усім посадовим особам, а робочі інструкції – під підпис керівникам структурних підрозділів,  а при проведенні первинного інструктажу на робочому місці – працівникам, або можуть вивішуватися на робочих місцях.

І останнє. Назва посади і, відповідно, зміст інструкцій повинні відповідати чинному класифікатору професій (наразі діє ДК 003:2010). А це, особливо записана «неуважними» працівниками кадрової служби назва посади (професії), занадто часто заставляє засумніватись в безвідповідальності (чи некомпетентності?) працівників, задіяних в складанні інструкцій та оформленні трудових книжок.

З особистого досвіду перевірок стану ОП та розслідувань нещасних випадків маю підстави стверджувати, що викладене в даній статті далеко не зайве для переосмислення і використання в роботі для переважної більшості керівників та працівників, відповідальних за охорону праці.

Тож прошу переглянути посадові і робочі інструкції свої та своїх співробітників, внести (при потребі) необхідні зміни, поки вам не «порадили» зробити це представники інших відповідних (відповідальних) органів.

 

Р.Ониськів, страховий експерт з охорони праці ВВД ФССНВ в Миколаївському районі

Поділитися.