Поважай свою працю і відстоюй свої права

0

Ефективність праці певною мірою визначається діючою системою заробітної плати. Заробітна плата є основним джерелом грошових доходів працівників, тому її величина значною мірою характеризує рівень добробуту суспільства.

Правильно підібрана система заробітної плати, яка враховує особливості трудового процесу та завдання, що стоять перед конкретним робочим місцем, професією та кваліфікацією робітника, його особисті інтереси, є ефективним організаційним засобом і мотивуючим фактором. Тому роботодавцям доцільно періодично аналізувати ефективність системи, що застосовується на підприємстві, і за необхідності вносити до неї необхідні корективи.

 

Мінімальна заробітна плата — це законодавчо встановлений розмір заробітної плати за просту, некваліфіковану працю, нижче якого не може встановлюватися оплата за виконану працівником місячну норму робіт (Кодекс законів про працю України, Закон України “Про оплату праці”). Згідно п.5 ст.38 Бюджетного кодексу України розмір мінімальної заробітної плати визначається в Законі про Державний бюджет на відповідний рік.

 

З 1 січня 2019 року мінімальна заробітна плата складає 4173 грн.

         Прожитковий мінімум  для працездатних осіб: з 1 січня 2019 року – 1921 грн,                          з 1 липня – 2007 грн, з 1 грудня – 2102 грн;

 

Мінімальними державними гарантіями в оплаті праці є не лише мінімальна зарплатня, але й норми і гарантії в оплаті праці, які передбачені частиною першою статті 12 Закону України «Про оплату праці». А саме:

 

– норми оплати праці за роботу в надурочний час; у святкові, неробочі та вихідні дні; у нічний час; за час простою, який мав місце не з вини працівника; при виготовленні продукції, що виявилася браком не з вини працівника; працівників молодше вісімнадцяти років, при скороченій тривалості їх щоденної роботи тощо.

 

– гарантії в оплаті праці для працівників – оплата щорічних відпусток; за час виконання державних обов’язків; для тих, які направляються для підвищення кваліфікації, на обстеження в медичний заклад; для переведених за станом здоров’я на легшу нижче оплачувану роботу; переведених тимчасово на іншу роботу у зв’язку з виробничою необхідністю; для вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років, переведених на легшу роботу; при різних формах виробничого навчання, перекваліфікації або навчання інших спеціальностей; для донорів, тощо.

 

– гарантії та компенсації працівникам в разі переїзду на роботу до іншої місцевості, службових відряджень, роботи у польових умовах тощо.

 

Водночас наголошуємо суб’єктам господарювання на необхідності нарахування та виплати індексації заробітної плати, яка також є державною мінімальною гарантією в оплаті праці та підлягає обов’язковому проведенню у встановленому законодавством порядку.

 

Із зростанням з 1 січня 2019 року мінімальної заробітної плати зростають і штрафні санкції за порушення законодавства про працю.

 

Сума штрафних санкцій згідно статті 265 КЗпП України станом на 01.01.2019

(мінімальна заробітна плата станом на 01.01.2019 становить 4173 грн)

Вид порушення Сума штрафних санкцій
      Фактичний допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту), оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час, установлений на підприємстві, та виплати заробітної плати (винагороди) без нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та податків 125 190 грн.
      Порушення встановлених строків виплати заробітної плати працівникам, інших виплат, передбачених законодавством про працю, більш як за один місяць, виплата їх не в повному обсязі 12 519 грн.
      Недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці 41 730 грн.
      Недотримання встановлених законом гарантій та пільг працівникам, які залучаються до виконання обов’язків, передбачених законами України “Про військовий обов’язок і військову службу”“Про альтернативну (невійськову) службу”,  “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію” 41 730 грн.
      Недопущення до проведення перевірки з питань додержання законодавства про працю, створення перешкод у її проведенні 12 519 грн.
      Вчинення дій, передбачених абзацом шостим цієї частини, при проведенні перевірки з питань виявлення порушень, зазначених в абзаці другому цієї частини 417 300 грн.

 

           ШАНОВНІ РОБОТОДАВЦІ!    Закликаємо офіційно працевлаштувати власних працівників, адже економічну вигоду від використання задекларованої праці та сплати усіх належних податків і зборів видно неозброєним оком.

Поділитися.