Перелік розпоряджень, виданих з 04.12.2018 по 28.12.2018 № 769 – № 856

0

з/п

З м і с т

№ розп.

Дата

Примітка

1.

Про затвердження районної програми «Про захо-ди щодо профілактики захворювання населення Миколаївськогорайону вірусним гепатитом А

на 2019-2023 роки».

769

04.12.2018

2.

Про розроблення детального плану території колишнього господарського двору.

770

04.12.2018

3.

Про передачу в оренду невитребуваних земельних часток (паїв) ТзОВ «Галичина-Захід» для  ведення товарного сільськогосподарського виробництва.

771

04.12.2018

4

Про надання дозволу Федаку І.В. на виготов-лення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної  ділянки.

772

05.12.2018

5

Про виділення земельних ділянок в натурі (на місцевості) та передачу у власність Собчиши-

ну В.А. для ведення товарного сільськогоспо-

дарського виробництва.

773

05.12.2018

6.

Про виділення земельних ділянок в натурі (на місцевості) та передачу у власність Гнідець О.М. для ведення товарного сільськогосподарського

виробництва.

774

05.12.2018

7.

Про виділення земельних ділянок в натурі (на місцевості) та передачу у власність Андрійчи-

ку І.М. для ведення товарного сільськогоспо-

дарського виробництва.

775

06.12.2018

8.

Про виконання Програми соціально-економіч-ного та культурного розвитку Миколаївського району за 9 місяців 2018 року.

776

06.12.2018

9.

Про схвалення проекту рішення районної ради «Про районний бюджет Миколаївського району на 2019 рік» та Прогнозу районного бюджету

на 2020-2021 роки.

777

06.12.2018

10.

Про погодження програм.

778

06.12.2018

11.

Про затвердження номенклатури справ апарату райдержадміністрації на 2019 рік.

779

07.12.2018

12.

Про виділення земельних ділянок в натурі (на місцевості) та передачу у власність Найді О.Й. для ведення товарного сільськогосподарського

виробництва.

780

07.12.2018

13.

Про внесення змін до показників районного бюджету на 2018 рік.

781

07.12.2018

14.

Про виділення земельних ділянок в натурі (на місцевості) та передачу у власність Яцини-

чу А.І. для ведення товарного сільськогоспо-

дарського виробництва.

782

07.12.2018

15.

Про надання дозволу Рій М.І. на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо

встановлення меж земельної ділянки.

783

10.12.2018

16.

Про надання дозволу Іванусіву Р.М. на виготов-лення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки.

784

10.12.2018

17.

Про надання дозволу Равліковській К.І. на виго-товлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної  ділянки.

785

10.12.2018

18.

Про затвердження детального плану території колишнього господарського двору на території Розвадівської сільської ради, за межами

населеного пункту.

786

10.12.2018

19.

Про передачу в оренду невитребуваних земель-них часток (паїв) ФГ «Захід Птиця» для  ведення

товарного сільськогосподарського виробництва.

787

10.12.2018

20.

Про виділення земельних ділянок в натурі (на місцевості) та передачу у власність Оніму Я.В. для ведення товарного сільськогосподарського

виробництва.

788

10.12.2018

21.

Про затвердження паспортів бюджетних прог-рам на 2018 рік у форматі програмно-цільового методу.

789

10.12.2018

22.

Про внесення змін до показників районного бюджету на 2018 рік.

790

11.12.2018

23.

Про внесення змін до показників районного бюджету на 2018 рік.

791

10.12.2018

24.

Про укладення договору оренди землі з ТОВ «ПРОМЕНЕЙРА».

792

12.12.2018

25.

Про укладення договору оренди землі з ТОВ «НР СОЛАР ПАРК».

793

12.12.2018

26.

Про укладення договору оренди землі з ТОВ «СОЛАР ГРІН ПАРК».

794

12.12.2018

27.

Про укладення договору оренди землі з ТОВ «СОЛАР ЕНЕРДЖІ ПАРК».

795

12.12.2018

28.

Про виділення земельних ділянок в натурі (на місцевості) та передачу у власність Федасу Б.С. для ведення товарного сільськогосподарського

Виробництва.

796

12.12.2018

29.

Про виділення земельних ділянок в натурі (на місцевості) та передачу у власність Босаке-

вич В.С. для ведення товарного сільськогоспо-

дарського виробництва.

797

12.12.2018

30.

Про визнання таким, що втратило чинність розпорядження голови райдержадміністрації

від 27.11.2017 № 565.

798

12.12.2018

31.

Про виділення коштів з резервного фонеду районного бюджету.

799

12.12.2018

32.

Про негайне відібрання малолітніх Шоробу-

ри А.І., 24.11.2013 р.н., та Дуркіна М.І., 19.12.2014 р.н.

800

12.12.2018

33.

Про надання дозволу Кузів В.І. на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо

встановлення меж земельної ділянки.

801

13.12.2018

34.

Про надання дозволу Винар М.С. на виготов-лення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки.

802

13.12.2018

35.

Про розподіл субвенції з районного бюджету.

803

14.12.2018

36.

Про затвердженян паспортів.

804

17.12.2018

37.

Про надання дозволу Мудрій Г.І. на виготов-лення технічної документації із землеустрою щодо  встановлення меж земельної ділянки.

805

17.12.2018

38.

Про надання дозволу Кузів М.І. на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо

встановлення меж земельної ділянки.

806

17.12.2018

39.

Про надання дозволу Cамборській А.Т. на виго-товлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки.

807

17.12.2018

40.

Про внесення змін до розпорядження голови райдержадміністрації від 24.09.2018 № 652.

808

18.12.2018

41.

Про внесення змін до розпорядження голови райдержадміністрації від 24.09.2018 № 653.

809

18.12.2018

42

Про надання права першого та другого підписів

на фінансово-банківських документах та фінан-совій звітності.

810

18.12.2018

43

Про надання дозволу Дудич Т.Г. на дарування житлового будинку та земельної ділянки Дудичу В.В.

811

19.12.2018

44

Про надання дозволу Баранкевич В.Б. на прий-

няття в дар житловий будинок та земельну

ділянку.

812

19.12.2018

45.

Про надання дозволу Козар О.І. на дарування житлового будинку та земельної ділянки

Луців О.Я.

813

19.12.2018

46.

Про надання дозволу Струку Д.Д. на укладення договору купівлі-продажу на квартиру з Хаба-

ком І.М.

814

19.12.2018

47.

Про надання дозволу Поплавському М.М.

на дарування житлового будинку та земельної ділянки Данчевській О.М.

815

19.12.2018

48.

Про надання дозволу Любінській О.С. на дару-вання житлового будинку та земельної ділянки Любінській О.Р.

816

19.12.2018

49.

Про надання дозволу Бутковському А.Ю.

та Бутковському О.Ю. на прийняття в дар

по ½ частини будинку та земельної ділянки.

817

19.12.2018

50.

Про надання дозволу Трапак О.В. на виготов-лення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки.

818

20.12.2018

51.

Про виділення земельних ділянок в натурі (на місцевості) та передачу у власність Вірт М.Г. для ведення товарного сільськогосподарського

виробництва.

819

20.12.2018

52.

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки (по зміні цільового призначення) для будівництва та обслуго-вування об’єктів рекреаційного призначення Буфан З.І.

820

20.12.2018

53.

Про втрату чинності розпорядження голови райдержадміністрації від 25.04.2000 № 209

821

20.12.2018

54.

Про втрату чинності розпорядження голови райдержадміністрації від 23.02.2000 № 87

822

20.12.2018

55.

Про втрату чинності розпорядження голови райдержадміністрації від 06.09.2001 № 404

823

20.12.2018

56.

Про втрату чинності розпорядження голови райдержадміністрації від 27.06.2002 № 248

824

20.12.2018

57.

Про втрату чинності розпорядження голови райдержадміністрації від 09.12.2002 № 451

825

20.12.2018

58.

Про втрату чинності розпорядження голови райдержадміністрації від 02.12.2005 № 370

826

20.12.2018

59.

Про надання у постійне користування земельної ділянки.

827

20.12.2018

60.

Про доцільність позбавлення батьківських прав Дуркіна І.В. та Дуркіну Х.І. відносно дітей.

828

20.12.2018

61.

Про внесення змін до показників районного бюджету на 2018 рік.

829

20.12.2018

62.

Про Раду регіонального розвитку Миколаїв-щини.

830

20.12.2018

63.

Про організацію ведення обліку дітей

дошкільного, шкільного віку та учнів.

831

20.12.2018

64.

Про внесення змін до показників районного бюджету на 2018 рік.

832

21.12.2018

65.

Про надання дозволу Сподарику П.Т. на виготов-лення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки.

833

21.12.2018

66.

Про надання дозволу Сподарик В.І. на виготов-лення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки.

834

21.12.2018

67.

Про надання дозволу МедвідьТ.М. на виготов-лення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки.

835

21.12.2018

68.

Про надання дозволу Бісик М.М. на виготов-лення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки.

836

21.12.2018

69.

Про надання дозволу Мельник Г.І. на виготов-лення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки.

837

21.12.2018

70.

Про внесення змін до показників районного бюджету на 2018 рік.

838

21.12.2018

71.

Про внесення змін до показників районного бюджету на 2018 рік.

839

21.12.2018

72.

Про встановлення надбавок.

840

26.12.2018

73.

Про встановлення премії.

841

26.12.2018

74.

Про внесення змін до розпорядження голови райдержадміністрації від 08.11.2013 № 427.

842

26.12.2018

75.

Про проведення першого етапу оцінювання результатів службової діяльності державних службовців за 2019 рік у районній державній адміністрації.

843

26.12.2018

76.

Про внесення змін до показників районного бюджету на 2018 рік.

844

26.12.2018

77.

Про виділення земельних ділянок в натурі (на місцевості) та передачу у власність Яциши-

ну І.В. для ведення товарного сільськогосподар-ського виробництва.

845

27.12.2018

78.

Про виділення земельних ділянок в натурі (на місцевості) та передачу у власність Дани-

ліву Ю.Т. для ведення товарного сільськогоспо-

дарського виробництва.

846

27.12.2018

79.

Про надання дозволу Возів О.С.на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо

встановлення меж земельної ділянки.

847

27.12.2018

80.

Про надання дозволу Оприску С.І. на виготов-лення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки.

848

27.12.2018

81.

Про внесення змін у площу земельних ділянок та передачу у власність Фацієвич І.Б. для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.

849

27.12.2018

82.

Про виділення земельних ділянок в натурі (на місцевості) та передачу у власність Трухи-

му М.В. для ведення товарного сільськогоспо-

дарського виробництва.

850

27.12.2018

83.

Про внесення змін до показників районного бюджету на 2018 рік.

851

27.12.2018

84.

Про уточнення лімітів споживання енергоно-

сіїв головними розпорядниками коштів районного бюджету на 2018 рік.

852

27.12.2018

85.

Про виділення земельних ділянок в натурі (на місцевості) та передачу у власність Міляну А.М. для ведення товарного сільськогосподарського

виробництва.

853

27.12.2018

.86

Про виділення земельних ділянок в натурі (на місцевості) та передачу у власність Мілян О.А. для ведення товарного сільськогосподарського

виробництва.

854

27.12.2018

87.

Про передачу в оренду невитребуваних земель-них часток (паїв) ТОВ «Мрія Фармінг Львів» для  ведення товарного сільськогосподарського

виробництва.

855

27.12.2018

88.

Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2018 рік.

856

28.12.2018

Поділитися.