Перелік розпоряджень, виданих з 02.07.2018 по 31.07.2018 № 439 – № 536

0

з/п

З м і с т

№ розп.

Дата

Примітка

1.

Про внесення змін у розпорядження голови райдержадміністрації від 20.03.2018 № 183.

439

02.07.2018

2.

Про виділення земельних ділянок в натурі (на місцевості) та передачу у власність Венчаку О.В. для ведення товарного сільськогосподарського

виробництва.

440

02.07.2018

3.

Про надання дозволу Мельничину З.Я. на виго-товлення технічної документації із землеустрою щодо  встановлення меж земельної  ділянки.

441

02.07.2018

4

Про надання дозволу Вірт М.Г. на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо  встановлення меж земельної  ділянки.

442

02.07.2018

5

Про виділення земельних ділянок в натурі (на місцевості) та передачу у власність Пука Н.І. для ведення товарного сільськогосподарського

виробництва.

443

02.07.2018

6.

Про виділення земельних ділянок в натурі (на місцевості) та передачу у власність Герилів Н.В. для ведення товарного сільськогосподарського

виробництва.

444

02.07.2018

7.

Про виділення земельних ділянок в натурі (на місцевості) та передачу у власність Кухариши- ну І.М. для ведення товарного сільськогоспо-

дарського виробництва.

445

02.07.2018

8.

Про виділення земельних ділянок в натурі (на місцевості) та передачу у власність Войтови- чу П.П. для ведення товарного сільськогоспо-

дарського виробництва.

446

02.07.2018

9.

Про виділення земельних ділянок в натурі (на

місцевості) та передачу у власність Кухар М.М.

для ведення товарного сільськогосподарського

виробництва.

447

02.07.2018

10.

Про виділення земельних ділянок в натурі (на місцевості) та передачу у власність Легкому Т.З. для ведення товарного сільськогосподарського

виробництва.

448

02.07.2018

11.

Про надання дозволу Кахнич Г.О. на виготов-лення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки.

449

02.07.2018

12.

Про виділення земельних ділянок в натурі (на місцевості) та передачу у власність Кахнич А.М. для ведення товарного сільськогосподарського

виробництва.

450

02.07.2018

13.

Про виділення земельних ділянок в натурі (на місцевості) та передачу у власність Стадни- ку С.В. для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.

451

02.07.2018

14.

Про виділення земельних ділянок в натурі (на місцевості) та передачу у власність Тернав- ській О.М. для ведення товарного сільськогоспо-

дарського виробництва.

452

02.07.2018

15.

Про виділення земельних ділянок в натурі (на місцевості) та передачу у власність Суботик К.П. для ведення товарного сільськогосподарського

виробництва.

453

03.07.2018

16.

Про виділення земельних ділянок в натурі (на місцевості) та передачу у власність Козару М.Ф. для ведення товарного сільськогосподарського

виробництва.

454

03.07.2018

17.

Про розроблення детального плану території розміщення садиби фермерського господарства «Чарівний край».

455

03.07.2018

18.

Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2018 рік у форматі програмно-цільового методу.

456

04.07.2018

19.

Про надання дозволу Підлужній О.М. на виго-товлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної  ділянки.

457

04.07.2018

20.

Про виділення земельних ділянок в натурі (на місцевості) та передачу у власність Бокалу І.Д. для ведення товарного сільськогосподарського

виробництва.

458

04.07.2018

21.

Про виділення земельних ділянок в натурі (на місцевості) та передачу у власність Яцишин А.І. для ведення товарного сільськогосподарського

виробництва.

459

04.07.2018

22.

Про виділення земельних ділянок в натурі (на місцевості) та передачу у власність Павліша- ку М.М. для ведення товарного сільськогоспо-дарського виробництва.

460

04.07.2018

23.

Про виділення земельних ділянок в натурі (на місцевості) та передачу у власність Грельо М.Я. для ведення товарного сільськогосподарського

виробництва.

461

04.07.2018

24.

Про виділення земельних ділянок в натурі (на місцевості) та передачу у власність Равліков-ській Г.В. для ведення товарного сільсько-господарського виробництва.

462

04.07.2018

25.

Про виділення земельних ділянок в натурі (на місцевості) та передачу у власність Максимі- ву В.В. для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.

463

04.07.2018

26.

Про виділення земельних ділянок в натурі (на місцевості) та передачу у власність Гринчу- ку М.С. для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.

464

04.07.2018

27.

Про створення комісії райдержадміністрації.

465

04.07.2018

28.

Про виділення земельних ділянок в натурі (на місцевості) та передачу у власність Павліно- вич М.А. для ведення товарного сільськогоспо-

дарського виробництва.

466

05.07.2018

29.

Про виділення земельних ділянок в натурі (на місцевості) та передачу у власність Павліно- вич М.А. для ведення товарного сільськогоспо-

дарського виробництва.

467

05.07.2018

30.

Про виділення земельних ділянок в натурі (на місцевості) та передачу у власність Кирей- то В.М. для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.

468

05.07.2018

31.

Про виділення земельних ділянок в натурі (на місцевості) та передачу у власність Пауку В.М. для ведення товарного сільськогосподарського

виробництва.

469

05.07.2018

32.

Про виділення земельних ділянок в натурі (на місцевості) та передачу у власність Макси- мів О.М. для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.

470

05.07.2018

33.

Про виділення земельних ділянок в натурі (на місцевості) та передачу у власність Щупаків-ській Л.Д. для ведення товарного сільськогоспо-

дарського виробництва.

471

05.07.2018

34.

Про виділення земельних ділянок в натурі (на місцевості) та передачу у власність Кіндію Т.А. для ведення товарного сільськогосподарського

виробництва.

472

05.07.2018

35.

Про виділення земельних ділянок в натурі (на місцевості) та передачу у власність Кіндій Я.Ф. для ведення товарного сільськогосподарського

виробництва.

473

05.07.2018

36.

Про виділення земельних ділянок в натурі (на місцевості) та передачу у власність Барану С.В. для ведення товарного сільськогосподарського

виробництва.

474

06.07.2018

37.

Про надання дозволу Кривому Я.І. на виготов-лення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної  ділянки.

475

06.07.2018

38.

Про надання дозволу Говгері О.Б. брати участь у вихованні сина Говгери А.Б.

476

06.07.2018

39.

Про визначення місця проживання Медвецько-го С.В. з батьком Медвецьким В.А.

477

06.07.2018

40.

Про надання дозволу Гері О.І. та Гері М.М. на дарування по 4/15 частки квартири Херман-

чук Г.М.

478

06.07.2018

41.

Про надання дозволу Федишин С.Н. на дару-вання будинку та земельної ділянки Феди-

шину В.М.

479

06.07.2018

42.

Про надання дозволу Гудимі О.І. на дарування будинку та земельної ділянки Підкович Б.О.

480

06.07.2018

43.

Про затвердження експертної комісії архівного відділу райдержадміністрації.

481

10.07.2018

44.

Про затвердження висновку комісії з питань захисту прав дитини від 27.06.2018 № 35.

482

10.07.2018

45.

Про надання дозволу Корді О.М. брати участь у вихованні сина Корди О.-Л.Б.

483

10.07.2018

46.

Про призначення відповідального за збереження майнових та житлових прав дітей, позбавлених батьківського піклування, Залізка Д.А. та Залізка М.А.

484

10.07.2018

47.

Про втрату Томіною А.М. статусу дитини, позбавленої батьківського піклування.

485

10.07.2018

48.

Про організацію роботи щодо формування та затвердження місцевих бюджетів району

на 2019 рік.

486

10.07.2018

49.

Про внесення змін до показників районного бюджету на 2018 рік .

487

10.07.2018

50.

Про надання дозволу Яцишину І.В. на виготов-лення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки.

488

11.07.2018

51.

Про надання дозволу Козар А.М. на виготов-лення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки.

489

11.07.2018

52.

Про надання дозволу Опаленик Г.Д. на виготов-лення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки.

490

11.07.2018

53.

Про надання дозволу Зайшлі С.М. на виготов-лення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної  ділянки.

491

11.07.2018

54.

Про надання дозволу Лапчуку М.І. на виготов-лення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної  ділянки.

492

11.07.2018

55.

Про надання дозволу Ганущак Г.І. на виготов-лення технічної документації із землеустрою щодо  встановлення меж земельної ділянки .

493

11.07.2018

56.

Про надання дозволу Панчишину С.Г. на виго-товлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної  ділянки.

494

11.07.2018

57.

Про підготовку та участь у Національному Сорочинському ярмарку – 2018.

495

16.07.2018

58.

Про виділення земельних ділянок в натурі (на місцевості) та передачу у власність Табачин-ській Н.Ф. для ведення товарного сільсько-господарського виробництва.

496

16.07.2018

59.

Про виділення земельних ділянок в натурі (на місцевості) та передачу у власність Паран- дію М.А. для ведення товарного сільськогоспо-

дарського виробництва.

497

16.07.2018

60.

Про розподіл коштів на компенсацію пільго-вого проїзду.

498

16.07.2018

61.

Про внесення змін до показників районного бюджету на 2018 рік.

499

17.07.2018

62.

Про виділення земельних ділянок в натурі (на місцевості) та передачу у власність Петриши- ну І.І., Петришин М.М., Курісь М.І. для ведення

товарного сільськогосподарського виробництва.

500

17.07.2018

63.

Про виділення земельних ділянок в натурі (на місцевості) та передачу у власність Стеціву Р.Р. для ведення товарного сільськогосподарського

виробництва.

501

17.07.2018

64.

Про укладення додаткової угоди до договору оренди землі з ТзОВ «Агробудсервіс».

502

18.07.2018

65.

Про укладення додаткової угоди до договору

оренди землі з ТзОВ «Агробудсервіс».

503

18.07.2018

66.

Про виділення земельних ділянок в натурі (на місцевості) та передачу у власність Іваночко І.В. для ведення товарного сільськогосподарсь-

кого виробництва.

504

20.07.2018

67.

Про розроблення детального плану території для будівицтва сонячної електростанції

ТзОВ «СОЛАР ГРІН ПАРК».

505

20.07.2018

68.

Про розроблення детального плану території для будівицтва сонячної електростанції

ТзОВ «НР СОЛАР ПАРК».

506

20.07.2018

69.

Про розроблення детального плану території для будівицтва фотоелектричної станції

ТзОВ «ПРОМЕНЕЙРА».

507

20.07.2018

70.

Про розроблення детального плану території для будівицтва фотоелектричної станції «СОЛАР ЕНЕРДЖІ ПАРК».

508

20.07.2018

71.

Про відзначення у Миколаївському районі 1030-річчя хрещення Київської Русі – України.

509

23.07.2018

72.

Про припинення діяльності психолого-медико-педагогічної консультації шляхом ліквідації.

510

23.07.2018

73.

Про внесення змін до показників районного бюджету на 2018 рік.

511

23.07.2018

74.

Про розроблення детального плану території тепличного комплексу ТзОВ «Флора-Вест».

512

24.07.2018

75.

Про внесення змін до розпорядження голови райдержадміністрації від 13.06.2018 № 413.

513

24.07.2018

76.

Про виділення земельних ділянок в натурі (на місцевості) та передачу у власність Біляку М.С. для ведення товарного сільськогосподарського

виробництва.

514

24.07.2018

77.

Про внесення змін до розпорядження голови

райдержадміністрації від 10.01.2018 № 21.

515

25.07.2018

78.

Про внесення змін до показників районного бюджету на 2018 рік.

516

25.07.2018

79.

Про встановлення надбавок.

517

27.07.2018

80.

Про погодження проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж с.Підгірці Станкі-вецької сільської ради Миколаївського

району Львівської області.

518

27.07.2018

81.

Про погодження проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж с.Тужанівці Станкі-вецької сільської ради Миколаївського

району Львівської області.

519

27.07.2018

82.

Про надання дозволу Луців Г.Г. на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо

встановлення меж земельної ділянки.      

520

27.07.2018

83.

Про виділення земельних ділянок в натурі (на місцевості) та передачу у власність Дубик А.С., Березинському С.А. для ведення товарного

сільськогосподарського виробництва.

521

30.07.2018

84.

Про виділення земельних ділянок в натурі (на місцевості) та передачу у власність Герилів Н.М. для ведення товарного сільськогосподарського

виробництва.

522

30.07.2018

85.

Про виділення земельних ділянок в натурі (на місцевості) та передачу у власність Березов-

ській О.М. для ведення товарного сільськогоспо-

дарського виробництва.

523

30.07.2018

86.

Про виділення земельних ділянок в натурі (на місцевості) та передачу у власність Біль-

ській Л.Я. для ведення товарного сільськогоспо-

дарського виробництва.

524

30.07.2018

87.

Про виділення земельних ділянок в натурі (на місцевості) та передачу у власність Вальків Г.С. для ведення товарного сільськогосподарського

виробництва.

525

30.07.2018

88

Про надання дозволу Бокало З.М. на виготов-лення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки.      

526

30.07.2018

89.

Про внесення змін до розпорядження голови райдержадміністрації від 16.02.2018 № 84.

527

30.07.2018

90.

Про внесення змін до розпорядження голови

райдержадміністрації від 03.07.2018 № 453.

528

30.07.2018

91.

Про виділення земельних ділянок в натурі (на місцевості) та передачу у власність Гладій Р.О. для ведення товарного сільськогосподарського

виробництва.

529

31.07.2018

92.

Про виділення земельних ділянок в натурі (на місцевості) та передачу у власність Харівському Р.М., Харівському М.М., Харівському Р.М.,

Харівському М.Л. для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.

530

31.07.2018

93.

Про надання дозволу Саламіну В.В. на виготов-лення технічної документації із землеустрою щодо  встановлення меж земельної  ділянки.

531

31.07.2018

94.

Про виділення земельних ділянок в натурі (на місцевості) та передачу у власність Трембі М.М. для ведення товарного сільськогосподарського

виробництва.

532

31.07.2018

95.

Про виділення земельних ділянок в натурі (на місцевості) та передачу у власність Мошов-

ській А.Д. для ведення товарного сільськогоспо-

дарського виробництва.

533

31.07.2018

96.

Про проведення конкурсу «Населений пункт найкращого благоустрою».

534

31.07.2018

97.

Про надання дозволу Ткачу І.В. на виготов-лення технічної документації із землеустрою

щодо  встановлення меж земельної  ділянки.

535

31.07.2018

98.

Про надання Даниляк Н.А. статусу дитини, позбавленої батьківського піклування.

536

31.07.2018

Поділитися.